fbpx

Μενού...

Οδηγία 2000/14 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά τα πρότυπα εκπομπής θορύβου, τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τη σήμανση, τον τεχνικό φάκελο και τη συλλογή δεδομένων σχετικά με το θόρυβο που εκπέμπεται στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η οδηγία θα συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, προστατεύοντας παράλληλα την ανθρώπινη υγεία και ευημερία.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους που απαριθμείται στα άρθρα 12 και 13 και ορίζεται στο παράρτημα Ι. Η παρούσα οδηγία καλύπτει μόνο τον εξοπλισμό που διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε λειτουργία υπό μορφή ενιαίων μονάδων καταλλήλων για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Εξαιρούνται παρελκόμενα χωρίς κινητήρα που διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε λειτουργία μεμονωμένα, εκτός των χειροκατευθυνόμενων συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών και των υδραυλικών σφυρών.

2. Εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας:

- όλος ο εξοπλισμός που προορίζεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων στο οδικό δίκτυο, ή σιδηροδρομικώς ή αεροπορικώς ή μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών,

- ο εξοπλισμός που έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ειδικώς για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση ή για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 28, 2015

Οδηγία 2002/49 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου - Δηλώσεις της Επιτροπής στην επιτροπή συνδιαλλαγής για την έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Στόχοι1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στον καθορισμό μιας κοινής προσέγγισης για την αποφυγή, πρόληψη ή περιορισμό, βάσει ιεράρχησης προτεραιοτήτων, των δυσμενών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ενόχλησης, από…
Αυγούστου 28, 2015

Οδηγία 2015/996 για τη θέσπιση κοινών μεθόδων αξιολόγησης του θορύβου σύμφωνα με την οδηγία 2002/49

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Το παράρτημα II της οδηγίας 2002/49/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.Άρθρο 21. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές…
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 84/424 για την τροποποίηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ, το κείμενο του σημείου 5.2.2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 1.2,3 // «5.2.2.1 // Οριακές τιμές // // Το ηχητικό επίπεδο που μετράται σύμφωνα με τα σημεία 5.2.2.2…
Αυγούστου 20, 2015

Οδηγία 2002/30 περί της καθιέρωσης των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους κοινοτικούς αερολιμένες

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Στόχοι Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας είναι: α) ο καθορισμός κανόνων εφαρμοζομένων στην Κοινότητα που θα διευκολύνουν την καθιέρωση ομοιογενών λειτουργικών περιορισμών στο επίπεδο των αερολιμένων, ούτως ώστε…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...