fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2008161KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
20092859KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2016780KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
Shadow

Ο περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμος 85/2005

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -
«αξιοποίηση», σε σχέση με απόβλητα, έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνών Αποβλήτων Νόμος
«δήμος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Δήμων Νόμος
«διάθεση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος
«Κοινοτικό Συμβούλιο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Κοινοτήτων Νόμος
«οικιακά απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες ή από μέρη οικοδομών στα οποία υπάρχουν διευκολύνσεις για διαμονή και διατροφή, περιλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων κουζίνας που μπορούν να λιπασματοποιηθούν και των στερεών μη οργανικών αποβλήτων που συλλέγονται ξεχωριστά με σκοπό να ανακυκλωθούν, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που απορρίπτονται απευθείας στα αποχετευτικά συστήματα και των επικίνδυνων αποβλήτων
«Συμβούλιο» σημαίνει Συμβούλιο που εγκαθιδρύεται με βάση το άρθρο 3(1).
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·
«χώρος διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος.

Εγκαθίδρυση Συμβουλίων.
3.-(1) Με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εγκαθιδρύσει Συμβούλια τα οποία να λειτουργούν ως φορείς εκμετάλλευσης χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
(2) Τα Συμβούλια που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ασκούν τις αρμοδιότητές τους που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο εντός της περιοχής για την οποία έχουν εγκαθιδρυθεί και η οποία καθορίζεται στο διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

Αρμοδιότητες Συμβουλίου.
16.-(1) Το Συμβούλιο αποτελεί φορέα εκμετάλλευσης χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων και υπό την ιδιότητα αυτή εξασφαλίζει άδεια διαχείρισης αποβλήτων για να διεξάγει οποιεσδήποτε από τις εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΑ ή ΙΙΒ του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου αναφορικά με οικιακά απόβλητα.

(2)Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου(1), στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου περιλαμβάνονται -
(α) η παραλαβή, ο διαχωρισμός και η επεξεργασία στερεών οικιακών αποβλήτων·
(β) η παραγωγή ενέργειας από την καύση αερίων παραγώγων του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων και η διάθεσή της·
(γ) η παραγωγή ενέργειας από την καύση των αερίων παραγώγων της αναερόβιας ζύμωσης της οργανικής ύλης που περιέχεται στα στερεά οικιακά απόβλητα και η διάθεσή της·
(δ) η παραγωγή ενέργειας από την καύση ορισμένων στερεών οικιακών αποβλήτων και η διάθεσή της·
(ε) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων λιπασματολάσπης από στερεά οικιακά απόβλητα·
(στ) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων διαλογής·
(ζ) η διαχείριση σταθμών μεταφόρτωσης στερεών οικιακών αποβλήτων· και
(η) η μεταφορά στερεών οικιακών αποβλήτων από σταθμούς μεταφόρτωσης σε χώρους διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων.

(3) Χωρίς να επηρεάζονται οι ευθύνες του ως φορέα εκμετάλλευσης του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων, το Συμβούλιο μπορεί, για σκοπούς καλύτερης εκπλήρωσης της αποστολής του, να συνάπτει συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να αναθέτει στα εν λόγω πρόσωπα, μέσω των συμβάσεων αυτών, την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του.

Διαχειριστής χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων.
17. Η διαχείριση του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων ανατίθεται από το Συμβούλιο, ύστερα από έγκριση του Υπουργού, σε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό τεχνικά προσόντα και στο οποίο διατίθενται το κατάλληλο προσωπικό και τα κατάλληλα μηχανικά ή τεχνικά μέσα.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Απριλίου 22, 2018

ΚΔΠ 375/2017 για τη χρέωση λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: 5. Για σκοπούς μείωσης της κατανάλωσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς και για την επίτευξη των στόχων των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 6Α του Νόμου ισχύουν τα ακόλουθα:(α) Aπό την 1η…
Σεπτεμβρίου 03, 2016

Ο περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων Νόμος 19/1992

Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο περί Απoφυγής της Ρύπαvσης Δημόσιωv Δρόμωv και Δημόσιωv Χώρωv Νόμoς τoυ 1992 και o περί Απoφυγής της Ρύπαvσης Δημόσιωv Δρόμωv και Δημόσιωv Χώρωv (Τρoπoπoιητικός) Νόμoς τoυ 1997 θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Απoφυγής της Ρύπαvσης…
Σεπτεμβρίου 20, 2015

Ο περί Αποβλήτων Νόμος 185/2011

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-(α)«οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών», για…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...