fbpx

Μενού...

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Παροχή Υπηρεσιών:
(α) για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη απορριμμάτων από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα στο ΒΑΤΙ.
(β) το πλύσιμο των κάδων που βρίσκονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα

Προϋπολογισμός Σύμβασης: Ενενήντα χιλιάδες (90.000) Ευρώ για ένα έτος μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Χρηματοδότηση Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα
4.1.1 Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά:-

α) Την αγορά υπηρεσιών για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη των σκυβάλων από τα Διοικητικά Όρια του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα που φαίνονται στον πίνακα της παραγράφου 4.1.2 και 4.1.3, με τη χρησιμοποίηση του απορριμματοφόρου οχήματος του προσφοροδότη. Ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει όλα τα έξοδα συντήρησης, φθορών, εξαρτημάτων και καυσίμων, καθώς επίσης και του προσωπικού, που θα αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) εργάτες και ένα (1) οδηγό.

(β) Το πλύσιμο και απολύμανση, 2 φορές τον χρόνο, των κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων που φαίνονται στον πίνακα της παραγράφου 4.1.3.

Με τους όρους σκύβαλα ή οικιακά σκύβαλα/απορρίμματα εννοούνται τα απόβλητα ή απορρίμματα, τα οικιακά απόβλητα/απορρίμματα και τα δημοτικά απόβλητα/απορρίμματα ως ορίζονται πιο κάτω:

«Απόβλητα ή απορρίμματα»
Υπολείμματα τροφών ή υλικά που ανακύπτουν ως υποπροϊόντα από τις δραστηριότητες των νοικοκυριών ή αντικείμενα τα οποία δεν έχουν αρκετή αξία ή έχουν παύσει να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο έχουν κατασκευαστεί ώστε ο κάτοχος τους να συνεχίσει να υφίσταται το βάρος της διατήρησής τους, και για τα οποία ο κάτοχός τους θέλει ή πρέπει να απαλλαγεί.

«Οικιακά απόβλητα / απορρίμματα»
Σημαίνει τα απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες ή από υποστατικά στα οποία υπάρχουν διευκολύνσεις για διαμονή και διατροφή, περιλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων κουζίνας που μπορούν να λιπασματοποιηθούν, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που απορρίπτονται απευθείας στα αποχετευτικά συστήματα, των επικίνδυνων αποβλήτων και των στερεών μη οργανικών αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά με σκοπό να ανακυκλωθούν.

Ο όρος οικιακά σκύβαλα/απορρίμματα, για σκοπούς της παρούσας προσφοράς, δεν συμπεριλαμβάνει κλαδέματα, χόρτα, γρασίδια κλπ.

«Δημοτικά απόβλητα / απορρίμματα»
Οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές, βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες ή άλλες παραγωγικές διεργασίες και ιδρύματα, ή άλλα απορρίμματα που μπορούν από τη φύση τους ή τη σύνθεσή τους ή τον όγκο τους να εξομοιωθούν προς τα οικιακά.

4.1.2 Η αποκομιδή των απορριμμάτων, καθώς επίσης και ο αριθμός των κατοίκων της κάθε κοινότητας, φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα Αριθμός Μόνιμων Κατοίκων Αριθμός
Διαμερισμάτων, Καταστημάτων και Εστιατορίων
Περιοχή Συμβουλίου 2500 3500

4.1.3 Ο συνολικός αριθμός των κάδων εντός των δημοτικών ορίων ανέρχεται περίπου στα 600 ± 10% τεμάχια.

4.1.4 Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να επισκεφθούν το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα για να αποκτήσουν ιδίαν άποψη για τις συνθήκες εργασίας. Οποιαδήποτε απαίτηση, οικονομική ή άλλη από τον επιτυχών προσφοροδότη μετά την κατακύρωση της προσφοράς που θα αφορά τις συνθήκες της εργασίας δεν θα γίνεται αποδεκτή

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 15, 2016

Προσφορά: Πρόγραμμα μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχείων

Προσφορά: Ετοιμασία μελέτης σκοπιμότητας, τεχνοοικονομικής μελέτης, μελέτης κόστους οφέλους και μελέτης υπολογισμού ελλείμματος χρηματοδότησης για το έργο: Πρόγραμμα μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και πλησίον συναφών…
Απριλίου 28, 2016

Δήμος Λεμεσού: Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση δεντροστοιχιών και για κλάδεμα δέντρων σε πεζοδρόμια ή και άλλους χώρους πρασίνου

Τίτλος προσφοράς Δήμου Λεμεσού: Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση δεντροστοιχιών και για κλάδεμα δέντρων σε πεζοδρόμια ή και άλλους χώρους πρασίνου. (27/2016)Εκτιμώμενη Αξία (€): 890000Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:…
Νοεμβρίου 27, 2015

Περισυλλογή οικιακών σκυβάλων από όλους τους δρόμους και υποστατικά της περιοχής του Δήμου ΄Υψωνα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Περισυλλογή οικιακών σκυβάλων από όλους τους δρόμους και υποστατικά της περιοχής του Δήμου ΄Υψωνα1. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝΗ περισυλλογή των σκυβάλων θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα σε καθορισμένες μέρες που καθόρισε ο Δήμος όπως…
Οκτωβρίου 13, 2015

Η συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των φυτικών απορριμμάτων στο Δήμο Ιδαλίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πάσης φύσεως φυτικών απορριμμάτων στο Δήμο Ιδαλίου με τη χρησιμοποίηση των οχημάτων που διαθέτει ο ίδιος ο Εργολάβος. Ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει όλα τα έξοδα…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...