Μενού...

Πληροφοριακό υλικό της ΕΕ

All Stories

Review of the EU waste management targets - 'Circular Economy Package': Initial Appraisal of a European Commission Impact Assessment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 01-02-2016
The additional analysis accompanying the new 'Circular Economy package' goes a considerable way towards addressing some of the concerns previously voiced with regard to waste targets in the context of the original IA and legislative proposal, especially the criticisms regarding the apparent failure to take sufficient account of the different situations of the Member States and their capacity to perform in the future. It provides further evidence of the possible impacts of new waste targets by considering a number of alternatives to one of the original options (option 3), and by presenting the results of an updated application of the model used for the original impact assessment. In particular, costs were updated to 2015 prices, and data on waste was drawn from the latest available Eurostat sources (2012).

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ο κατάλογος εχει ετοιμαστεί με βάση την Οδηγία 91/156

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Curbing the use of lightweight plastic carrier bags

ThinkTankLogo  
20-04-2015
Europeans use about 99 billion plastic carrier bags every year. Some of these are dropped as litter, ending up in the environment, where plastics accumulate and harm wildlife.
An 'early second reading' trilogue agreement was reached on the Commission's proposal in November 2014. Council approved the text in March 2015; the vote in Parliament is scheduled for the April II plenary.

Understanding waste management Policy challenges and opportunities

ThinkTankLogo  09-06-2015
Five tonnes of waste per capita are generated every year in the European Union (EU), mostly from the construction and mining sectors, with municipal waste accounting for roughly 10% of the total. Although wide differences remain between Member States, recent trends in the treatment of municipal waste show a shift away from landfilling and an increase in the proportion of waste recycled.
Management of waste can have adverse effects on the environment, climate and human health. EU waste policy is built on a thematic strategy, a series of overarching directives, legal acts applying to specific waste streams, legal acts on specific installations, and implementing acts defining when specific materials leave the waste regime after treatment.
Various targets set out in EU legislation (in particular as regards recycling of household waste and landfilling of biodegradable waste) are being implemented at varying speed across Member States, regions and municipalities. Regional and local policies have a significant influence on waste recycling rates. Despite this legislation, illegal waste shipments remain a concern.

Αποδοτική χρήση πόρων και απόβλητα

ThinkTankLogo01-08-2015
Οι παλαιότεροι και οι σημερινοί τρόποι χρήσης των πόρων έχουν οδηγήσει στη δημιουργία υψηλών επιπέδων ρύπανσης, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Ο Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη αναμένεται να μεταβάλει αυτή την τάση, δεδομένου ότι εκθέτει τον τρόπο για να μετασχηματιστεί η οικονομία της ΕΕ σε βιώσιμη έως το 2050.

Understanding waste streams Treatment of specific waste

ThinkTankLogo07-07-2015
Waste streams are flows of specific waste, from its source through to recovery, recycling or disposal. Together they make up the overall waste treated in the European Union (4.6 tonnes per capita in 2012). Waste streams can be divided into two broad types: streams made of materials (such as metals or plastics) or streams made of certain products (such as electronic waste or end-of-life vehicles) which require specific treatment and ultimately feed into materials-related streams. Reports suggest that the new legislative proposal on waste to be tabled by the European Commission by the end of 2015, as part of the new 'circular economy' package, is likely to focus on individual materials.

Φεβρουαρίου 08, 2016

Review of the EU waste management targets - 'Circular Economy Package': Initial Appraisal of a European Commission Impact Assessment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: 01-02-2016The additional analysis accompanying the new 'Circular Economy package' goes a considerable way towards addressing some of the concerns previously voiced with regard to waste targets in the context of the original IA and…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...