Μενού...

Αποδοτική χρήση πόρων και απόβλητα

ThinkTankLogo01-08-2015
Οι παλαιότεροι και οι σημερινοί τρόποι χρήσης των πόρων έχουν οδηγήσει στη δημιουργία υψηλών επιπέδων ρύπανσης, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Ο Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη αναμένεται να μεταβάλει αυτή την τάση, δεδομένου ότι εκθέτει τον τρόπο για να μετασχηματιστεί η οικονομία της ΕΕ σε βιώσιμη έως το 2050.
Η πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα έχει μακρά ιστορία και παραδοσιακά εστιάστηκε στην περισσότερο βιώσιμη περιβαλλοντικά διαχείριση αποβλήτων. Το νέο θεματολόγιο, βασισμένο στην αποδοτική χρήση των πόρων, θα περιλαμβάνει επανεξέταση των βασικών στόχων που εκτίθενται στην ενωσιακή νομοθεσία περί αποβλήτων. 

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...