Μενού...

Η κυκλική οικονομία

EUBookShop1  
Συνδέοντας, δημιουργώντας και διατηρώντας την αξία


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Φεβρουαρίου 08, 2016

Review of the EU waste management targets - 'Circular Economy Package': Initial Appraisal of a European Commission Impact Assessment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: 01-02-2016The additional analysis accompanying the new 'Circular Economy package' goes a considerable way towards addressing some of the concerns previously voiced with regard to waste targets in the context of the original IA and…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...