Μενού...

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ο κατάλογος εχει ετοιμαστεί με βάση την Οδηγία 91/156

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Φεβρουαρίου 08, 2016

Review of the EU waste management targets - 'Circular Economy Package': Initial Appraisal of a European Commission Impact Assessment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: 01-02-2016The additional analysis accompanying the new 'Circular Economy package' goes a considerable way towards addressing some of the concerns previously voiced with regard to waste targets in the context of the original IA and…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...