fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2008161KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
20092859KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2016780KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
Shadow

Κανονισμός 664/2011 για τις μεταφορές αποβλήτων, ώστε να συμπεριληφθούν ορισμένα μείγματα αποβλήτων στο παράρτημα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Το παράρτημα III.Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, στην περίπτωση εξαγωγών προς χώρες για τις οποίες η απόφαση του ΟΟΣΑ δεν εφαρμόζεται, το σημείο 3 του παραρτήματος III.Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2012.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2011.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
(1) ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτημα III.Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 τροποποιείται ως εξής:
1. Το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Τα κάτωθι μείγματα αποβλήτων περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα:
α) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας στις καταχωρίσεις B1010 και B1050·
β) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας στις καταχωρίσεις B1010 και B1070·
γ) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας στις καταχωρίσεις B3040 και B3080·
δ) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στην καταχώριση GB040 (ΟΟΣΑ) και στην καταχώριση B1100 στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας, τα οποία περιορίζονται σε συμπύγματα γαλβανισμού, επιπλέουσες σκωρίες τήγματος που περιέχουν ψευδάργυρο, προϊόντα ξαφρίσματος αργιλίου εξαιρουμένης της αλατώδους σκωρίας και απόβλητα πυρίμαχων εσωτερικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των χωνευτηρίων, που προέρχονται από την τήξη χαλκού·
ε) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στην καταχώριση GB040 (ΟΟΣΑ) καθώς και στις καταχωρίσεις B1070 και B1100 στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας, τα οποία περιορίζονται σε απόβλητα πυρίμαχων εσωτερικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των χωνευτηρίων, που προέρχονται από την τήξη χαλκού.
Οι καταχωρίσεις στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία δ) και ε) δεν ισχύουν για εξαγωγές σε χώρες όπου δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ.».
2. Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 3:
«3. Τα κάτωθι μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται σε επιμέρους περιπτώσεις ή υποπεριπτώσεις μιας ενιαίας καταχώρισης περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα:
α) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας στην καταχώριση B1010·
β) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας στην καταχώριση B2010·
γ) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας στην καταχώριση B2030·
δ) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας στην καταχώριση B3010 και αναφέρονται στα άχρηστα πλαστικά από μη αλογονομένα πολυμερή και συμπολυμερή·
ε) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας στην καταχώριση B3010 και αναφέρονται στα επεξεργασμένα απόβλητα ρητινών ή προϊόντων συμπύκνωσης·
στ) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας στην καταχώριση B3010 και αναφέρονται στα υπερφθοραλκοξυλοαλκάνια·
ζ) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας στην καταχώριση B3020, εφόσον πρόκειται μόνο για αλεύκαστο χαρτί, χαρτόνι ή κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι, άλλα είδη χαρτί ή χαρτόνι, κυρίως από χαρτοπολτό χημικώς λευκασμένο, μη χρωματισμένο στη μάζα, χαρτί ή χαρτόνι κυρίως από μηχανικό χαρτοπολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα)·
η) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας στην καταχώριση B3030·
ι) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας στην καταχώριση B3040·
ια) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας στην καταχώριση B3050.».

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Φεβρουαρίου 21, 2016

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | Βρυξέλλες, 3.12.2008 COM(2008) 811 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση {SEC(2008) 2936}ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων…
Νοεμβρίου 19, 2015
beef 300x215

Κανονισμός 1774/2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους εφαρμοστέους κανόνες υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας:α) κατά τη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, τον εν γένει χειρισμό, τη μεταποίηση και τη χρησιμοποίηση ή την…
Νοεμβρίου 19, 2015

Οδηγία 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΣτόχοιΣκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη ή ο περιορισμός, όσο είναι εφικτός, των αρνητικών επιδράσεων της αποτέφρωσης και της συναποτέφρωσης αποβλήτων στο περιβάλλον, ειδικότερα δε, της ρύπανσης δια των εκπομπών στον…
Αυγούστου 28, 2015

Οδηγία 2015/720 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62 με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η οδηγία 94/62/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:1)Στο άρθρο 3 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:«1α. “πλαστικό υλικό”: πολυμερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...