fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2008161KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
20092859KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2016780KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
Shadow

Απόβλητα - ΕΕ

All Stories

Απόφαση 2009/335 σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σύσταση της χρηματικής εγγύησης σύμφωνα με την οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
1. Τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές υπολογίζουν το ύψος της χρηματικής εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ με βάση:
α) τις πιθανές επιπτώσεις της εγκατάστασης αποβλήτων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου·
β) τον ορισμό της αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της μετέπειτα χρήσης της εγκατάστασης αποβλήτων·
γ) τα εφαρμοστέα περιβαλλοντικά πρότυπα και τους επιδιωκόμενους περιβαλλοντικούς στόχους, όπου περιλαμβάνονται η φυσική σταθερότητα της εγκατάστασης αποβλήτων, τα ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα για το έδαφος και του υδάτινους πόρους και οι μέγιστοι ρυθμοί ελευθέρωσης ρύπων·

Κανονισμός 333/2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες ορισμένοι τύποι απορριμμάτων μετάλλων παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τα κριτήρια προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες τα απορρίμματα σιδήρου, χάλυβα και αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων κραμάτων αλουμινίου, παύουν να αποτελούν απόβλητα.

Άρθρο 3 Κριτήρια για τα απορρίμματα σιδήρου και χάλυβα
Τα απορρίμματα σιδήρου και χάλυβα παύουν να αποτελούν απόβλητα όταν, κατά τη μεταβίβαση από τον παραγωγό σε άλλο κάτοχο, πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 2·
β) τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 3·
γ) τα απορρίμματα σιδήρου και χάλυβα που προκύπτουν από την εργασία ανάκτησης πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 1·
δ) ο παραγωγός έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6.

Κανονισμός 1179/2012 της Επιτροπής για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το υαλόθραυσμα παύει να αποτελεί απόβλητο σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κριτήρια σύμφωνα με τα οποία προσδιορίζεται πότε το υαλόθραυσμα που προορίζεται για την παραγωγή υαλωδών υλών ή γυάλινων αντικειμένων με διεργασία ανάτηξης παύει να αποτελεί απόβλητο.

Άρθρο 2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «υαλόθραυσμα (υαλότριμμα)»: θραύσματα γυαλιού προερχόμενα από ανάκτηση απορριμμάτων γυαλιού·
2) «κάτοχος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην κατοχή του οποίου ευρίσκεται το υαλόθραυσμα·
3) «παραγωγός»: ο κάτοχος ο οποίος μεταβιβάζει το υαλόθραυσμα σε άλλον κάτοχο, για πρώτη φορά, ως υαλόθραυσμα το οποίο έπαυσε να αποτελεί απόβλητο·
4) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης, το οποίο εισάγει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης υαλόθραυσμα το οποίο έπαυσε να αποτελεί απόβλητο·
5) «ειδικευμένο προσωπικό»: προσωπικό το οποίο διαθέτει την κατάλληλη πείρα ή κατάρτιση ώστε να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις ιδιότητες του υαλοθραύσματος·

Κανονισμός 715/2013 της Επιτροπής για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες τα απορρίμματα χαλκού παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Κριτήρια για τα απορρίμματα χαλκού
Τα απορρίμματα χαλκού παύουν να αποτελούν απόβλητα όταν, κατά τη μεταβίβαση από τον παραγωγό σε άλλο κάτοχο, πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) τα απορρίμματα χαλκού που προκύπτουν από τις εργασίες ανάκτησης πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 1·
2) τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 2·

Κανονισμός 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 - Στόχος

1. O στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση ενός πλαισίου για την κατάρτιση κοινοτικών στατιστικών για τη δημιουργία, την ανάκτηση και τη διάθεση των αποβλήτων.

2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων αρμοδιότητάς τους, καταρτίζουν κοινοτικές στατιστικές για τη δημιουργία, την ανάκτηση και τη διάθεση των αποβλήτων, πλην των ραδιενεργών αποβλήτων, τα οποία καλύπτονται ήδη από άλλες νομοθετικές πράξεις.

3. Οι στατιστικές καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Κανονισμός 1445/2005 για τον καθορισμό των ορθών κριτηρίων ποιοτικής αξιολόγησης και του περιεχομένου των εκθέσεων για την ποιότητα όσον αφορά τις στατιστικές των αποβλήτων για τους σκοπούς του κανονισμού 2150/2002

Κανονισμός 1445/2005 για τον καθορισμό των ορθών κριτηρίων ποιοτικής αξιολόγησης και του περιεχομένου των εκθέσεων για την ποιότητα όσον αφορά τις στατιστικές των αποβλήτων για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Περιβάλλον πολλών μεθόδων
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, κάθε διαβίβαση συνόλου στοιχείων ή συνδυασμού συνόλων στοιχείων πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση για την ποιότητα. Ο εν λόγω κανονισμός δεν ορίζει συγκεκριμένη μέθοδο κατάρτισης των στατιστικών των αποβλήτων. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μεθόδων από χώρα σε χώρα, μεταξύ των συνόλων στοιχείων μιας χώρας και ακόμη μεταξύ μεμονωμένων συνόλων στοιχείων. Ο τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας εξαρτάται από τις μεθόδους που εφαρμόζονται. Το μέρος Ι της έκθεσης για την ποιότητα αποτελεί γενική περιγραφή των στοιχείων και έχει ως στόχο την αποσαφήνιση του περιβάλλοντος πολλών μεθόδων. Στο μέρος αυτό προσδιορίζεται και παρέχεται γενική επισκόπηση των μεθόδων. Το μέρος ΙΙ είναι σύμφωνο με τα πρότυπα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της ποιότητας στο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα.

Κανονισμός 782/2005 για τον καθορισμό του μορφοτύπου για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των στατιστικών των αποβλήτων

Απόσπασμα

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τα δεδομένα θα διαβιβάζονται με τρόπο ανεξάρτητο του συστήματος. Τα δεδομένα θα διαβιβάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ανταλλαγής δεδομένων που πρότεινε η Επιτροπή (Eurostat).
Τα σύνολα δεδομένων
Το πεδίο που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων συνίσταται σε πέντε σύνολα πληροφοριών:
— δημιουργία αποβλήτων (GENER),
— αποτέφρωση (INCIN),
— εργασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάκτηση (RECOV),
— διάθεση (DISPO),

Κανονισμός 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων

 Στόχος

1. O στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση ενός πλαισίου για την κατάρτιση κοινοτικών στατιστικών για τη δημιουργία, την ανάκτηση και τη διάθεση των αποβλήτων.

2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων αρμοδιότητάς τους, καταρτίζουν κοινοτικές στατιστικές για τη δημιουργία, την ανάκτηση και τη διάθεση των αποβλήτων, πλην των ραδιενεργών αποβλήτων, τα οποία καλύπτονται ήδη από άλλες νομοθετικές πράξεις.

3. Οι στατιστικές καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Φεβρουαρίου 21, 2016

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | Βρυξέλλες, 3.12.2008 COM(2008) 811 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση {SEC(2008) 2936}ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων…
Νοεμβρίου 19, 2015
beef 300x215

Κανονισμός 1774/2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους εφαρμοστέους κανόνες υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας:α) κατά τη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, τον εν γένει χειρισμό, τη μεταποίηση και τη χρησιμοποίηση ή την…
Νοεμβρίου 19, 2015

Οδηγία 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΣτόχοιΣκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη ή ο περιορισμός, όσο είναι εφικτός, των αρνητικών επιδράσεων της αποτέφρωσης και της συναποτέφρωσης αποβλήτων στο περιβάλλον, ειδικότερα δε, της ρύπανσης δια των εκπομπών στον…
Σεπτεμβρίου 20, 2015

Κανονισμός 664/2011 για τις μεταφορές αποβλήτων, ώστε να συμπεριληφθούν ορισμένα μείγματα αποβλήτων στο παράρτημα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Το παράρτημα III.Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.Άρθρο 2Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...