fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2008161KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
20092859KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2016780KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
Shadow

Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος 32/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο εκτός εάν προκύπτει αντίθετη έννοια από το κείμενο-
«ανάκτηση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου·
«ανάκτηση ενέργειας» σημαίνει τη χρησιμοποίηση καυσίμων αποβλήτων συσκευασίας ως μέσων παραγωγής ενέργειας, με άμεση καύση, μαζί ή χωρίς άλλα απόβλητα, αλλά με ανάκτηση της θερμότητας, χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος·
«ανακύκλωση» σημαίνει την επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των αποβλήτων υλικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της οργανικής ανακύκλωσης αλλά εξαιρουμένης της ανάκτησης ενέργειας·
«απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου·
«απόβλητο συσκευασίας» σημαίνει κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας το οποίο ορίζεται ως απόβλητο εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής·
«Απόφαση 97/129/ΕΚ» σημαίνει την Απόφαση 97/129/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 1997 για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
«Απόφαση 2005/270/ΕΚ» σημαίνει την Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας·
«δευτερογενές υλικό» σημαίνει κάθε υλικό το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας πρωτογενών υλικών, τα οποία φέρουν την ιδιότητα του απορρίμματος·
«διάθεση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου·
«διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας» σημαίνει τη συλλογή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και τη διάθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης·
«εθελοντική συμφωνία» σημαίνει κάθε επίσημη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού και των ενδιαφερόμενων τομέων δραστηριότητας, η οποία πληροί τους όρους του άρθρου 18·
«επαναχρησιμοποίηση» σημαίνει κάθε διεργασία με την οποία οι συσκευασίες πολλαπλής χρήσης επαναπληρούνται ή χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί με ή χωρίς την υποστήριξη βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά και που επιτρέπουν την επαναπλήρωση των συσκευασιών αυτών
«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων‘Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93’ σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1420/1999» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 του Συμβουλίου, της 29ηςΑπριλίου 1999, περί των κοινών κανόνων και διαδικασιών για τις μεταφορές ορισμένων αποβλήτων προς ορισμένες χώρες εκτός ΟΟΣΑ, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1547/1999» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 1999 για τον καθορισμό των διαδικασιών ελέγχου στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/92 του Συμβουλίου που εφαρμόζονται στις αποστολές ορισμένων αποβλήτων προς ορισμένες χώρες για τις οποίες δεν ισχύει η απόφαση C(92)/39 τελικό, του ΟΟΣΑ, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
«Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Οδηγία 94/62/ΕΚ» σημαίνει την oδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.».
«οικονομικοί παράγοντες» σημαίνει σε σχέση με τις συσκευασίες, τους προμηθευτές υλικών συσκευασίας, τους παραγωγούς και μετατροπείς συσκευασιών, τα εμφιαλωτήρια και τους χρήστες, τους εισαγωγείς, τους εμπόρους και τους διανομείς, τις δημόσιες αρχές, και τους δημόσιους οργανισμούς·
«οργανική ανακύκλωση» σημαίνει την επεξεργασία υπό αερόβιες συνθήκες (λιπασματοποίηση) ή αναερόβιες συνθήκες (βιομεθανοποίηση), με μικροοργανισμούς και υπό ελεγμένες συνθήκες, των βιοαποικοδομήσιμων μερών των αποβλήτων συσκευασίας, με παραγωγή οργανικών καταλοίπων σταθεροποιημένων ή από μεθάνιο και δεν περιλαμβάνει την ταφή·
«πρόληψη» σημαίνει τη μείωση της ποσότητας και της ζημιογόνου για το περιβάλλον δράσης-
(α) των περιεχομένων υλικών και ουσιών στις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας, και
(β) των συσκευασιών ή των αποβλήτων σε επίπεδο παραγωγικών διαδικασιών και στα στάδια της εμπορίας, διανομής, χρήσης και εξάλειψης, ιδίως με την ανάπτυξη «καθαρών» προϊόντων και τεχνολογιών
«πρώτη ύλη» σημαίνει προϊόν που αντλείται πρωτότυπα από το φυσικό περιβάλλον
«πρωτογενές υλικό» σημαίνει κάθε υλικό το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας πρώτων υλών ανεξάρτητα από το στάδιο της επεξεργασίας, έως το τελικό προϊόν
«Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών» σημαίνει την Επιτροπή που καθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Νόμου·
«συλλογή» σημαίνει την περισυλλογή, διαλογή ή/και ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά τους·
«σύμμεικτη συσκευασία» σημαίνει τη συσκευασία που αποτελείται από διαφορετικά υλικά, χωρίς να είναι δυνατόν να χωριστούν με το χέρι, και από τα οποία κανένα δεν περιέχεται σε αναλογία ενός δεδομένου ποσοστού κατά βάρος·
«συσκευασία» σημαίνει κάθε προϊόν, που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 2Α, κατασκευασμένο από οποιουδήποτε είδους υλικό και προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά και για την προστασία, τη διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση αγαθών, από πρώτες ύλες μέχρι επεξεργασμένα αγαθά, από τον παραγωγό μέχρι το χρήστη ή τον καταναλωτή, και περιλαμβάνει όλα τα είδη «μιας χρήσης» που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό· ως συσκευασία νοείται μόνο-
(α) η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σημείο αγοράς, χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή,
(β) η ομαδοποιημένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σημείο αγοράς, σύνολο ορισμένου αριθμού μονάδων προς πώληση, είτε αυτές πωλούνται ως έχουν στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή, είτε χρησιμεύουν μόνο για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης και η οποία μπορεί να αφαιρείται από το προϊόν χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά του,
(γ) η συσκευασία μεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διακίνηση και μεταφορά αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών, προκειμένου να αποφεύγεται η διά χειρός διακίνηση και οι ζημιές κατά τη μεταφορά, αλλά δεν περιλαμβάνονται τα εμπορευματοκιβώτια των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών·
«συσκευασία μίας χρήσης» σημαίνει τη συσκευασία που έχει μελετηθεί και σχεδιαστεί προκειμένου ο κύκλος ζωής της να ολοκληρώνεται άπαξ μετά τη χρησιμοποίησή της, και η οποία γίνεται απόβλητο συσκευασίας όταν χρησιμοποιηθεί·
«συσκευασία πολλαπλής χρήσης» σημαίνει τη συσκευασία που έχει μελετηθεί και σχεδιαστεί προκειμένου να εκπληρώνει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ένα ελάχιστο αριθμό διαδρομών ή εγγυοδοσιών με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή της, και η οποία γίνεται απόβλητο συσκευασίας όταν πάψει να υπόκειται σε επαναχρησιμοποίηση·
«σύστημα εγγυοδοσίας» σημαίνει το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης της συσκευασίας κατά το οποίο ο αγοραστής συσκευασμένου προϊόντος καταβάλλει στον πωλητή χρηματικό αντίτιμο (τέλος εγγυοδοσίας) το οποίο του αποδίδεται κατά την εγγυοδοσία της συσκευασίας με σκοπό την εναλλακτική διαχείρισή της·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Συσκευασία
2Α.-(1) Ο ορισμός της συσκευασίας βασίζεται περαιτέρω στα κριτήρια, που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3) και (4), της εφαρμογής των οποίων επεξηγηματικά παραδείγματα είναι τα αντικείμενα που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΑ.
(2) Ως συσκευασία θεωρείται αντικείμενο, που πληροί τον ορισμό της συσκευασίας στο άρθρο 2, χωρίς επηρεασμό τυχόν άλλων λειτουργιών που μπορεί επίσης να επιτελεί η εν λόγω συσκευασία, εκτός αν –
(α) Το αντικείμενο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος προϊόντος και είναι αναγκαίο για να περιέχει, υποστηρίζει ή διαφυλάσσει το προϊόν αυτό, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του· και
(β) όλα τα στοιχεία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, καταναλωθούν ή διατεθούν από κοινού.
(3) Αντικείμενα που έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, καθώς και αντικείμενα μιας χρήσης, που πωλούνται γεμάτα ή έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης θεωρούνται ως συσκευασία, εφόσον επιτελούν συσκευαστική λειτουργία.
(4) Τα συστατικά μέρη της συσκευασίας και τα ενσωματωμένα στη συσκευασία βοηθητικά στοιχεία θεωρούνται ως μέρος της συσκευασίας, στην οποία είναι ενσωματωμένα. Τα βοηθητικά στοιχεία, που είναι απευθείας αναρτημένα ή προσδεδεμένα σε ένα προϊόν και τα οποία επιτελούν συσκευαστική λειτουργία θεωρούνται ως συσκευασία, εκτός αν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εν λόγω προϊόντος και όλα τα στοιχεία προορίζονται να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.

Πεδίο εφαρμογής
3.-(1) Ο παρών Νόμος καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και όλα τα απόβλητα συσκευασίας, που είτε έχουν χρησιμοποιηθεί είτε προέρχονται από τις βιομηχανίες, το εμπόριο, τα γραφεία, τα καταστήματα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά από τα οποία αποτελούνται.
(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη υφιστάμενων ποιοτικών απαιτήσεων για τις συσκευασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως των απαιτήσεων ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της υγιεινής των συσκευασμένων προϊόντων ή των υφιστάμενων απαιτήσεων περί μεταφοράς και με την επιφύλαξη των διατάξεων οποιασδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει θέματα διαχείρισης στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων.

Σκοπός
4.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση μέτρων για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση και επεξεργασία των αποβλήτων τους, για πλήρη εναρμόνιση με την Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας ώστε-
(α) Να προληφθούν και να μειωθούν οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος· και
(β) να διασφαλιστεί η λειτουργία της αγοράς στην Δημοκρατία με την αποφυγή εμποδίων στο εμπόριο και στρεβλώσεων ή περιορισμών στον ανταγωνισμό.
(2) Οι βασικοί στόχοι που αναφέρονται στο εδάφιο (1), επιτυγχάνονται με τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν-
(α) Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών με τον περιορισμό του συνολικού όγκου των συσκευασιών για μια σταθερή και διαρκή ανάπτυξη·
(β) στη μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων με την ενθάρρυνση-
(i) συστημάτων επαναχρησιμοποίησής τους κατά τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον και ανάκτησης υλικών και ανακύκλωσής τους ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και πρωτογενών πρώτων υλών, ή
(ii) της ανάκτησης ενέργειας ως αποτελεσματικού μέσου επεξεργασίας των αποβλήτων τους·
(γ) στον καθορισμό ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και τις άλλες εργασίες επεξεργασίας των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων καθώς και μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρονικών ορίων για την υλοποίησή τους·
(δ) στο σχεδιασμό και την καθιέρωση συστημάτων εγγυοδοσίας συμπεριλαμβανομένου τέλους εγγυοδοσίας, συλλογής και επεξεργασίας με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών·
(ε) στην πρόβλεψη συστημάτων σήμανσης των συσκευασιών
(στ) στο καθορισμό των βασικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση και τη φύση της επαναχρησιμοποιήσιμης και επεξεργάσιμης συσκευασίας και άλλων προϊόντων περιλαμβανομένης της ανακύκλωσης·
(ζ) στον περιορισμό της περιεκτικότητας βαρέων μετάλλων και άλλων βλαβερών ουσιών στις συσκευασίες·
(η) στο διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή ώστε να επιτυγχάνεται ψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών·
(θ) στην υιοθέτηση προτύπων τυποποίησης των συσκευασιών
(ι) στην προώθηση και εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»·
(κ) στην καθιέρωση συστήματος ενημέρωσης του καταναλωτή για το ρόλο του κατά τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων· και
(λ) στην καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης του κοινού στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών.
32(I)/2002 125(I)/2012
ΜΕΡΟΣ II ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προγράμματα διαχείρισης των συσκευασιών
5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 35 του περί Αποβλήτων Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών, εκδίδει Κανονισμούς, με τους οποίους θεσπίζονται προγράμματα διαχείρισης συσκευασιών, για σκοπούς συμμόρφωσης με το σκοπό του παρόντος Νόμου.
(2) Τα προγράμματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αποσκοπούν-
(α) Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών και ειδικότερα-
(i) Στην κατά προτεραιότητα επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών και της ανάκτησης των υλικών και της ανακύκλωσης των αποβλήτων των συσκευασιών· και
(ii) στην ανάκτηση ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος για τη μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων
(β) Στην εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»·
(γ) στην εφαρμογή της αρχής της συνυπευθυνότητας όλων των εμπλεκόμενων δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών παραγόντων και
(δ) στην πληροφόρηση του κοινού και τη συμβολή τους στα προγράμματα διαχείρισης·
(ε) στην εφαρμογή, παράλληλα με τα μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων συσκευασίας, που αναφέρονται στο άρθρο 7, επιπρόσθετων προληπτικών μέτρων, που συνάδουν με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και τα οποία δύνανται να συνίστανται σε:
(i) εθνικά προγράμματα,
(ii) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9, σχέδια για την ευθύνη παραγωγού, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συσκευασίας,
(iii) παρεμφερείς δράσεις, οι οποίες εγκρίνονται, εφόσον χρειάζεται, σε συνεννόηση με τους οικονομικούς παράγοντες και σχεδιάζονται έτσι ώστε να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται τις πολλαπλές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, όσον αφορά την πρόληψη.
(3) Πριν από την ετοιμασία των προγραμμάτων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), ο Υπουργός δύναται να διαβουλεύεται με όλους τους οικονομικούς παράγοντες για τα θέματα αποβλήτων συσκευασίας και κατά την ετοιμασία των προγραμμάτων αυτών να επεξεργάζεται όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες.
(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εδαφίων (1) και (2), τα προγράμματα που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνουν μέτρα που αφορούν-
(α) Την ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών εφόσον σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συσκευαζόμενου προϊόντος η επαναχρησιμοποίηση είναι περιβαλλοντικά συμφέρουσα, και τεχνολογικά και οικονομικά εφικτή·
(β) την ενθάρρυνση της χρήσης υλικών από ανακυκλωμένα απόβλητα συσκευασίας για την παραγωγή συσκευασιών και άλλων προϊόντων
(γ) την καθιέρωση συστημάτων εγγυοδοσίας, συλλογής και ανάκτησης· και
(δ) την επίτευξη των εκάστοτε ποσοτικών στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης.
(5) Σύμφωνα με το σκοπό και τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που απαιτούνται δυνάμει των εδαφίων(1) μέχρι και (6) του άρθρου 35 του περί Αποβλήτων Νόμου, περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο για τη διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας, περιλαμβανομένων των μέτρων που Λαμβάνονται δυνάμει της υποπαραγράφου (ί) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου και της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου του παρόντος Νόμου.
Ποσοτικοί στόχοι
6.-(1) Τα μέτρα που υιοθετούνται με τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση την παράγραφο (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5 για την ανάκτηση και την ανακύκλωση, είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι ποσοτικοί στόχοι:
(α) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ανάκτηση ή αποτέφρωση, σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας, μεταξύ 50% ως ελάχιστο και 65% ως μέγιστο, κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας˙
(β) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο, ανάκτηση ή αποτέφρωση, σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας, 60% ως ελάχιστο, κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας·
(γ) από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, ανακύκλωση μεταξύ 25% ως ελάχιστο και 45% ως μέγιστο, κατά βάρος, του συνόλου των υλικών συσκευασίας που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας με ελάχιστο ποσοστό 15%, κατά βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας˙
(δ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο, ανακύκλωση μεταξύ 55% ως ελάχιστο και 80% ως μέγιστο, κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας·
(ε) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο, επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης, για τα πιο κάτω αντίστοιχα υλικά, που περιέχονται σε απόβλητα συσκευασίας:
(i) 60% κατά βάρος, για το γυαλί·
(ii) 60% κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι·
(iii) 50% κατά βάρος, για τα μέταλλα·
(iv) 22,5% κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά·
(v) 15% κατά βάρος, για το ξύλο·
(1Α) Τα απόβλητα συσκευασιών, που εξάγονται εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1547/1999, υπολογίζονται προς κάλυψη των υποχρεώσεων και στόχων,που καθορίζονται στο εδάφιο (1), μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η ανάκτηση και/ ή η ανακύκλωση έλαβε χώρα κάτω από συνθήκες ισοδύναμου αποτελέσματος, σε γενικές γραμμές, με εκείνες που ορίζει η σχετική κοινοτική νομοθεσία.
(1Β) Όταν η ανάκτηση ενέργειας είναι προτιμότερη από την ανακύκλωση υλικών, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και λόγους που αφορούν το συσχετισμό κόστους και ωφέλειας, ο Υπουργός, με διάταγμά του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, όπου αυτό ενδείκνυται, λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προώθηση της ανάκτησης ενέργειας, περιλαμβανομένου του καθορισμού επαρκούς περιθωρίου μεταξύ των εθνικών στόχων ανακύκλωσης και των εθνικών στόχων ανάκτησης.
(1Γ) Ο Υπουργός, με διάταγμά του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, όπου αυτό ενδείκνυται,λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προώθηση της χρησιμοποίησης υλικών, που προέρχονται από ανακυκλωμένα απόβλητα συσκευασίας, για την παραγωγή συσκευασιών και άλλων προϊόντων, περιλαμβανομένων μέτρων για βελτίωση των συνθηκών της αγοράς για τα εν λόγω υλικά.
(1Δ) Τα μέτρα και οι στόχοι που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αποτελούν αντικείμενο ενημερωτικής εκστρατείας προς το ευρύ κοινό και τους οικονομικούς παράγοντες.
(1Ε) Ο Υπουργός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ενθάρρυνση μελετών και πιλοτικών σχεδίων, σχετικά με -
(α) πρόσθετα μέτρα πρόληψης για το μέγιστο δυνατό περιορισμό των επιπτώσεων των συσκευασιών στο περιβάλλον, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι ουσιώδεις λειτουργίες τους·
(β) πιθανή υιοθέτηση περιβαλλοντικού δείκτη, σχετικά με τις συσκευασίες, ο οποίος να καθιστά την πρόληψη των αποβλήτων συσκευασίας απλούστερη και αποτελεσματικότερη·
(γ) σχέδια πρόληψης των αποβλήτων συσκευασίας·
(δ) την ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και, ιδιαίτερα,τη σύγκριση του κόστους και των πλεονεκτημάτων της επαναχρησιμοποίησης και των πλεονεκτημάτων της ανακύκλωσης·
(ε) την ευθύνη των παραγωγών, περιλαμβανομένων των οικονομικών πτυχών της· και
(στ) άλλα μέσα πρόληψης.
(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, σε περίπτωση που υπάρχουν μονάδες ανακύκλωσης και ανάκτησης κατάλληλης δυναμικότητας, δύναται με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Συσκευασιών Αποβλήτων, να εγκρίνει-
(α) Αυστηρότερα ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης από αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο (1)· και
(β) τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των αυστηρότερων ποσοστών ανάκτησης και ανακύκλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν επιφέρουν στρεβλώσεις στην αγορά και νοουμένου ότι τα μέτρα αυτά δεν εμποδίζουν τα άλλα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της Οδηγίας 94/62/ΕΚ.
(3) Ο Υπουργός ενημερώνει την Επιτροπή στις περιπτώσεις υιοθέτησης αυστηρότερων ποσοστών ανάκτησης και ανακύκλωσης κατ' εφαρμογή του εδαφίου 2(α) του παρόντος άρθρου.
Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά συσκευασιών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις
7.-(1) Από την 1η Ιανουαρίου 2003, απαγορεύεται να εισάγονται, παράγονται και διατίθενται στην αγορά συσκευασίες οι οποίες δεν ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα Νόμο, και ειδικότερα τις απαιτήσεις που υιοθετούνται με βάση-
(α) Τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 8, ή
(β) τις βασικές και ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα III.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...