fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2008161KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
20092859KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2016780KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
Shadow

Απόφαση 2001/171 για τον καθορισμό των όρων παρέκκλισης όσον αφορά τις γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που θεσπίζονται στην Οδηγία 94/62 σχετικά με τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις γυάλινες συσκευασίες που καλύπτονται από την οδηγία 94/62/ΕΚ, και αποβλέπει στον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους δεν εφαρμόζονται για επίπεδα συγκέντρωσης που ορίζονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.


Άρθρο 3

Οι γυάλινες συσκευασίες επιτρέπεται να υπερβαίνουν, μετά τις 30 Ιουνίου 2001, το όριο των 100 ppm κατά βάρος που ορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, όταν τηρούνται όλοι οι όροι που καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Κατά τη διαδικασία παραγωγής δεν πρέπει να γίνεται σκόπιμη χρήση μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου ή εξασθενούς χρωμίου.

Το υλικό συσκευασίας δύναται να υπερβαίνει τα όρια συγκέντρωσης μόνο λόγω προσθήκης ανακυκλωμένου υλικού.

Άρθρο 5

Όταν, με βάση δώδεκα διαδοχικούς μηνιαίους ελέγχους διενεργούμενους στην παραγωγή καθε υαλοκαμίνου, αντιπροσωπευτική της φυσιολογικής και κανονικής παραγωγικής δραστηριότητας, τα μέσα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων υπερβαίνουν το όριο των 200 ppm, ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του υποβάλλουν έκθεση στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, οι ακόλουθες πληροφορίες:

- οι μετρηθείσες τιμές,

- περιγραφή των χρησιμοποιηθεισών μεθόδων μέτρησης,

- οι πηγές που θεωρούνται υπεύθυνες για τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων,

- λεπτομερής περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό των επιπέδων συγκέντρωσης των βαρέων μετάλλων.

Όταν ούτε ο παραγωγός, ούτε ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υποχρέωση υποβολής εκθέσεως στις αρμόδιες αρχές μετακυλίεται στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος στην κοινοτική αγορά.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων από τις μονάδες παραγωγής, καθώς και οι χρησιμοποιηθείσες μέθοδοι μέτρησης παραδίδονται ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες αρχές, εφόσον αυτό ζητηθεί.

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 12, 2015

Κανονισμός 1420/1999 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, περί των κοινών κανόνων και διαδικασιών για τις μεταφορές ορισμένων αποβλήτων προς ορισμένες χώρες εκτός ΟΟΣΑ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η εξαγωγή προς τις χώρες που αναγράφονται στο παράρτημα Α, αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 και αναφέρονται στο παράρτημα Α, απαγορεύεται.Άρθρο 2Η διαδικασία ελέγχου που θεσπίστηκε…
Σεπτεμβρίου 12, 2015

Απόφαση 2005/270 για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι πίνακες για το σύστημα βάσεων δεδομένων των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, που προβλέπονται στο άρθρο 12 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.Άρθρο 21. Επιπλέον των σχετικών ορισμών που…
Σεπτεμβρίου 12, 2015

Απόφαση 97/129 για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την Οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η παρούσα απόφαση που εφαρμόζεται σε όλες τις συσκευασίες που καλύπτονται από την οδηγία 94/62/ΕΚ, αποσκοπεί στον καθορισμό διακριτικών αρίθμησης και συντομογραφιών στα οποία στηρίζεται το σύστημα αναγνώρισης, υποδεικνύοντας…
Αυγούστου 26, 2015

Οδηγία 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) - Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά το Άρθρο 9

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Στόχοι Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, ως πρώτη προτεραιότητα, η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE), και επιπλέον η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και άλλες…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...