Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2008161KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
20092859KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2016780KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
Shadow

Κανονισμός 1420/1999 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, περί των κοινών κανόνων και διαδικασιών για τις μεταφορές ορισμένων αποβλήτων προς ορισμένες χώρες εκτός ΟΟΣΑ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1

Η εξαγωγή προς τις χώρες που αναγράφονται στο παράρτημα Α, αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 και αναφέρονται στο παράρτημα Α, απαγορεύεται.

Άρθρο 2

Η διαδικασία ελέγχου που θεσπίστηκε στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 εφαρμόζεται στις εξαγωγές προς τις χώρες που απαριθμούνται στο παράρημα Β του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τις κατηγορίες αποβλήτων που προορίζονται αποκλειστικά για ανάκτηση και οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93.

Άρθρο 3

1. Μετά από αίτηση της χώρας προορισμού η διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται για την εν λόγω χώρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τροποποιείται κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο.

2. Η Επιτροπή καθορίζει με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων(7), και σε συνεργασία με την οικεία χώρα, ποια από τις διαδικασίες εφαρμόζεται, ήτοι:

α) η διαδικασία για τα απόβλητα που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 ή

β) η διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 ή

γ) καμία από τις διαδικασίες i) και ii).

3. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για την αλλαγή θέσης μιας χώρας προορισμού εντός 21 ημερών από την παραλαβή της αίτησης της χώρας προορισμού και υποβάλλει τον προτεινόμενο από αυτήν καθορισμό διαδικασίας στην επιτροπή του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης.

4. Εξάλλου, όταν συντρέχει οποιαδήποτε άλλη έκτακτη μεταβολή περιστάσεων π.χ. πόλεμος, φυσική καταστροφή ή εμπορικός αποκλεισμός επιβαλλόμενος από τον ΟΗΕ, η οποία θα την επηρέαζε, η διαδικασία ελέγχου του παρόντος κανονισμού είναι δυνατόν να τροποποιηθεί. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, μετά, από διαβούλευση με την χώρα προορισμού, όπως ενδείκνυται και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας του Συμβουλίου 75/442/ΕΟΚ, ποια από τις διαδικασίες που αναφέρει η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου θα τύχει εφαρμογής.

5. Η Επιτροπή, δια της διαδικασίας του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, επανεξετάζει τακτικά τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος κανονισμού, ώστε να τα προσαρμόζει στις τροποποιήσεις που επιφέρονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93.

Άρθρο 4

Οι διαδικασίες ελέγχου που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό υπόκεινται σε περιοδική εναθεώρηση από την Επιτροπή, η οποία για πρώτη φορά θα πρέπει να λάβει χώραν το αργότερο εννέα μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα, λαμβανομένης υπόψη της αποκτηθείσας πείρας. Εάν με βάση τα πορίσματα της αναθεώρησης κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή δύναται, τηρουμένου του άρθρου 3, να υποβάλλει νέες προτάσεις στο Συμβούλιο.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή, διά της διαδικασίας του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, επανεξετάζει το ταχύτερο και τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό για να τον προσαρμόσει στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 90 ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 29 Απριλίου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

W. MÜLLER

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 Διορθωτικό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, περί κοινών κανόνων και διαδικασιών για τις μεταφορές ορισμένων αποβλήτων προς ορισμένες χώρες εκτός ΟΟΣΑ

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 1ης Ιουλίου 1999)

Σελίδα 9 παράρτημα Α, "ΑΛΒΑΝΙΑ", σημείο 1.β):

αντί:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>,

διάβαζε:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>.

Σελίδα 16, παράρτημα Α, "ΚΟΛΟΜΒΙΑ", σημείο 4: Προστίθεται: >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>.

Σελίδα 23, παράρτημα Β: Προστίθεται: "ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Όλοι οι τύποι".


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 12, 2015

Απόφαση 2005/270 για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι πίνακες για το σύστημα βάσεων δεδομένων των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, που προβλέπονται στο άρθρο 12 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.Άρθρο 21. Επιπλέον των σχετικών ορισμών που…
Σεπτεμβρίου 12, 2015

Απόφαση 97/129 για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την Οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η παρούσα απόφαση που εφαρμόζεται σε όλες τις συσκευασίες που καλύπτονται από την οδηγία 94/62/ΕΚ, αποσκοπεί στον καθορισμό διακριτικών αρίθμησης και συντομογραφιών στα οποία στηρίζεται το σύστημα αναγνώρισης, υποδεικνύοντας…
Αυγούστου 26, 2015

Οδηγία 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) - Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά το Άρθρο 9

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Στόχοι Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, ως πρώτη προτεραιότητα, η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE), και επιπλέον η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και άλλες…
Αυγούστου 26, 2015

Οδηγία 75/439 περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Για την εφαρμογή της παρούσης οδηγίας με τον όρο "χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια" νοείται κάθε χρησιμοποιημένο ημίρευστο ή ρευστό προϊόν που συντίθεται εν όλω ή εν μέρει από ορυκτό ή συνθετικό ορυκτέλαιο,…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...