fbpx

Μενού...

Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος 79/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -

“άδεια διατρητή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 106˙

“άδεια έργου υδροληψίας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (1) του άρθρου 80˙

“άδεια έργου συγκράτησης” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 81˙

“άδεια υδροληψίας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 82·

"ακίνητη ιδιοκτησία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

“άλλο έργο υδροληψίας” σημαίνει οποιοδήποτε άλλο έργο, ή φρέαρ, με το οποίο καθίσταται δυνατή η λήψη νερού από οποιαδήποτε πηγή νερού και περιλαμβάνει τη διεύρυνση, εκβάθυνση ή με άλλο τρόπο επέκταση ή τροποποίηση οποιασδήποτε φυσικής πηγής˙

“ανάληψη” και “αναλαμβάνω”, με αναφορά σε υδατικά έργα, περιλαμβάνει και την απόκτηση της ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος χρήσης υδατικού έργου με αγορά, μίσθωση, αναγκαστική απαλλοτρίωση, επίταξη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο˙

“ανακυκλωμένο νερό” σημαίνει το νερό που προέρχεται από σταθμό επεξεργασίας οικιακών ή βιομηχανικών λυμάτων˙

“απόβλητα” σημαίνει τα αστικά ή βιομηχανικά λύματα τα οποία απορρίπτονται σε κυβερνητικό σταθμό επεξεργασίας οικιακών ή βιομηχανικών λυμάτων˙

“αποθέματα νερού” σημαίνει το νερό, που εκάστοτε περιέχεται σε οποιαδήποτε πηγή νερού και περιλαμβάνει και το ανακυκλωμένο νερό˙

“αποστράγγιση γης” σημαίνει την αποστράγγιση εδαφών με την εκτέλεση έργων αποστράγγισης για αποφυγή πλημμυρών, κορεσμού εδαφών από νερό, ή για προστασία από αυτά˙

“αρδευτικά έργα” περιλαμβάνει όλες τις υδατικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την άρδευση και όλα τα έργα για ή σε σχέση με την αποστράγγιση γης ή τον εμπλουτισμό υδροφορέων˙

“αρδευτικό νερό” σημαίνει το νερό που παρέχεται δυνάμει του παρόντος Νόμου και που δεν αποτελεί νερό ανθρώπινης κατανάλωσης˙

“Αρδευτικό Τμήμα” σημαίνει αρδευτικό τμήμα που ιδρύθηκε δυνάμει του περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριά) Νόμου˙

“Αρδευτικός Σύνδεσμος” σημαίνει αρδευτικό σύνδεσμο που ιδρύθηκε δυνάμει του περί Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικόν ΄Υδωρ) Νόμου˙

“αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης” σημαίνει Δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο˙

“αστικά λύματα” ή “λύματα” σημαίνει τα οικιακά λύματα ή το μείγμα οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων ή/και όμβριων νερών˙

“βιομηχανικά λύματα” σημαίνει οποιαδήποτε λύματα που απορρίπτονται από κτίρια και χώρους που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια νερά˙

“Δήμος” σημαίνει δήμο που ιδρύθηκε με βάση τον περί Δήμων Νόμο.

«διαθέσιμοι πόροι υπόγειων υδάτων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου.

“Διευθυντής” σημαίνει το διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει οποιοδήποτε υπάλληλο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων κατάλληλα εξουσιοδοτημένο να ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή˙

“δίκτυο αποχέτευσης” σημαίνει το σύστημα αγωγών που συλλέγει και διοχετεύει τα αστικά λύματα˙

“δίκτυο παροχής” σημαίνει το σύστημα αγωγών και των παρεμφερών υδατικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιείται για τη διοχέτευση νερού από πηγή νερού σε καταναλωτή˙

“εξουσιοδοτημένος προμηθευτής νερού” σημαίνει Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας που ιδρύθηκε δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικών και Άλλων Περιοχών) Νόμου, Δήμο που προμηθεύει νερό δυνάμει του περί Δήμων Νόμου ή οποιαδήποτε άλλη αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει εξουσία να προμηθεύει νερό σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου˙

“εγκεκριμένος καταναλωτής” σημαίνει πρόσωπο που προμηθεύεται νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19˙

“επιφανειακά νερά” σημαίνει τα χερσαία νερά, εκτός των υπογείων νερών, τα μεταβατικά νερά και τα παράκτια νερά, όσον αφορά όμως τη χημική κατάσταση περιλαμβάνει και τα χωρικά ύδατα˙

“επιφανειακά χερσαία νερά” σημαίνει τα χερσαία νερά, εκτός των υπογείων νερών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποταμό, ρυάκι, ή άλλο υδατόρεμα, λίμνη, λιμνοδεξαμενή ή ταμιευτήρα, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, φυσικό ή τεχνητό, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό και οποιαδήποτε αναφορά σε επιφανειακά χερσαία νερά περιλαμβάνει αναφορά στο κανάλι ή στην κοίτη επιφανειακών χερσαίων νερών η οποία είναι ενίοτε ξηρή˙

“έργα αποστράγγισης” περιλαμβάνει έργα για προστασία από το νερό και για αποφυγή πλημμύρων και κορεσμού εδαφών από νερό˙

“έργα συγκράτησης” σημαίνει-

(α) οποιοδήποτε φράγμα, ρυθμιστικό φράγμα ποταμού, θυρίδα ρύθμισης ροής, δεξαμενή, λιμνοδεξαμενή ή άλλο έργο σε επιφανειακά χερσαία νερά με το οποίο δύναται να συγκρατηθεί νερό ή να εμποδιστεί η ροή του, ή

(β) οποιοδήποτε έργο για την εκτροπή της ροής επιφανειακών χερσαίων νερών σε σχέση με την κατασκευή, τροποποίηση ή λειτουργία οποιουδήποτε φράγματος, ρυθμιστικού φράγματος ποταμού, θυρίδας ρύθμισης ροής δεξαμενής, λιμνοδεξαμενής ή άλλου έργου δια του οποίου δύναται να συγκρατηθεί νερό ή να εμποδιστεί η ροή του˙

“εργοδοτώ” με τις γραμματικές παραλλαγές του όρου αυτού, περιλαμβάνει, για τους σκοπούς του Μέρους VII και εργοδότηση δυνάμει συμφωνίας για προσφορά υπηρεσιών˙

«εσωτερικά ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου.

“καθορισμένος” σημαίνει καθορισμένο με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 132 και "καθορίζεται" ερμηνεύεται ανάλογα˙

“καταργηθέντες Νόμοι” σημαίνει τους νόμους που καταργούνται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 145˙

“κατάσταση επιφανειακών νερών” σημαίνει τη συνολική έκφραση της κατάστασης ενός επιφανειακού υδατικού συστήματος, που καθορίζεται από τις χαμηλότερες τιμές της οικολογικής και της χημικής του κατάστασης˙

“κατάσταση υπογείων νερών” σημαίνει τη συνολική έκφραση της κατάστασης υπογείου υδατικού συστήματος, που καθορίζεται από τις χαμηλότερες τιμές της ποσοτικής και της χημικής του κατάστασης˙

“Κοινοτικό Συμβούλιο” σημαίνει κοινοτικό συμβούλιο που ιδρύθηκε δυνάμει του περί Κοινοτήτων Νόμου˙

“κοίτη” σημαίνει τη γη μεταξύ των εσχάτων ορίων της ροής νερού που σχηματίζεται από οποιοδήποτε φυσικό υδατόρεμα, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε όχθης ή νησίδας εντός των ορίων αυτών, εκτός εκείνων που αποτελούν ιδιωτική ιδιοκτησία˙

“λήψη νερού” σημαίνει τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης με την οποία νερό που υπάρχει σε οποιαδήποτε πηγή νερού αφαιρείται από αυτή, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, περιλαμβανομένης της αφαίρεσης του για σκοπούς μεταφοράς σε άλλη πηγή νερού ή σε άλλο μέρος της ίδιας πηγής νερού˙

“μεταβατικά νερά” σημαίνει συστήματα επιφανειακών νερών στην περιοχή των στομίων ποταμών, τα οποία είναι εν μέρει αλμυρά σαν αποτέλεσμα της εγγύτητάς τους σε παράκτια νερά, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζονται ουσιωδώς από τη ροή γλυκού νερού˙

“μη οικιακοί σκοποί” σημαίνει, αναφορικά με την προμήθεια νερού σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλη ακίνητη ιδιοκτησία, την προμήθεια νερού για οποιουσδήποτε σκοπούς άλλους από οικιακούς σκοπούς˙

“νερό ανθρώπινης κατανάλωσης” σημαίνει το νερό που παρέχεται δυνάμει του παρόντος Νόμου και διοχετεύεται μέσω των υδατικών εγκαταστάσεων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για τη χονδρική προμήθεια νερού σε εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού˙

“νερό της θάλασσας” σημαίνει τα μεταβατικά νερά, τα παράκτια νερά, τα χωρικά ύδατα και τα λοιπά θαλάσσια νερά˙

“Νομοθεσία” περιλαμβάνει και δευτερογενή νομοθεσία˙

“οικιακά λύματα” σημαίνει τα λύματα από περιοχές κατοικιών και υπηρεσιών που προέρχονται κυρίως από τον ανθρώπινο μεταβολισμό και τις εμπορικές δραστηριότητες˙

“οικιακοί σκοποί” σημαίνει, σε σχέση με την προμήθεια νερού σε οποιοδήποτε υποστατικό, την παροχή νερού για οποιοδήποτε σκοπό ο οποίος, σύμφωνα με τις συνήθεις συνθήκες ζωής, ικανοποιείται σε οποιαδήποτε κατοικία και όταν ολόκληρο ή μέρος του υποστατικού χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, οι σκοποί αυτοί περιλαμβάνουν:

(α) Τους σκοπούς επαγγέλματος το οποίο διεξάγεται εντός εκείνης της κατοικίας, ή όταν εκείνη η κατοικία και ένα άλλο μέρος του υποστατικού χρησιμοποιούνται μαζί και η κατοικία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού χώρου που χρησιμοποιείται ως ανωτέρω, τους σκοπούς επαγγέλματος το οποίο διεξάγεται στο άλλο μέρος του υποστατικού, και

(β) τέτοιους άλλους σκοπούς εκτός κατοικίας, περιλαμβανομένης της πλύσης οχημάτων και του ποτίσματος κήπων, οι οποίοι συνδέονται με τη χρήση της κατοικίας και είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν με την προμήθεια νερού λαμβανόμενου από βρύση εντός της κατοικίας και χωρίς τη χρήση λάστιχου ή άλλου παρόμοιου εξοπλισμού,

αλλά δεν περιλαμβάνουν τη χρήση πισίνας, τους σκοπούς επιχείρησης πλυντηρίου ή τους σκοπούς επιχείρησης παρασκευής τροφίμων ή ποτών για κατανάλωση εκτός του υποστατικού˙

«οικισμοί» σημαίνει τις περιοχές, στις οποίες ο πληθυσμός ή/και οι οικονομικές δραστηριότητες είναι επαρκώς συγκεντρωμένα, ώστε τα αστικά λύματα να μπορούν να συλλέγονται και να διοχετεύονται σε σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή σε τελικό σημείο απόρριψης˙

“όμβρια ύδατα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου˙

“όχθη ή τοίχος", σε σχέση με φυσικό υδατόρεμα, σημαίνει τη γη σε κάθε πλευρά της κοίτης του φυσικού υδατορέματος, σε απόσταση ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστομέτρων (1,80 μ.) από αυτή˙

“παράκτια νερά” σημαίνει τα επιφανειακά νερά που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς μιας νοητής γραμμής, κάθε σημείο της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός (1) ναυτικού μιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης από την οποία μετρώνται τα χωρικά ύδατα και η οποία εκτείνεται, όπου αυτό εφαρμόζεται, μέχρι το απώτερο όριο των μεταβατικών νερών˙

“περιοχή υδροσυλλογής” σημαίνει την περιοχή η οποία περιέχει όλους τους υδάτινους πόρους οι οποίοι τροφοδοτούν την ωφελούμενη περιοχή˙

“πηγή νερού” σημαίνει οποιαδήποτε επιφανειακά χερσαία νερά ή υδροφορέα εντός των οποίων περιέχεται ή δυνατό να περιέχεται νερό καθ΄ οιονδήποτε χρόνο και, για τους σκοπούς του Μέρους VIII, περιλαμβάνει και το νερό της θάλασσας˙

“ποσοτική κατάσταση” σημαίνει την έκφραση του βαθμού στον οποίο ένα σύστημα υπογείων νερών επηρεάζεται από άμεσες και έμμεσες υδροληψίες˙

“ποταμός” σημαίνει σύστημα εσωτερικών υδάτων το οποίο ρέει, κατά το πλείστον, στην επιφάνεια του εδάφους αλλά το οποίο μπορεί, για ένα μέρος της διαδρομής του, να ρέει και υπογείως˙

“πρόσωπο” περιλαμβάνει ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και οποιοδήποτε εκκλησιαστικό ή άλλο θρησκευτικό ίδρυμα˙

“σταθμός επεξεργασίας αστικών λυμάτων” σημαίνει οποιεσδήποτε μηχανικές εγκαταστάσεις και κατασκευές που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία αστικών λυμάτων˙

“Συμβούλιο Αποχετεύσεως” σημαίνει συμβούλιο αποχετεύσεως που ιδρύθηκε δυνάμει του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου˙

“σύστημα αποχέτευσης λυμάτων” έχει την έννοια που αποδίδεται στο όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου˙

“σύστημα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου˙

“σύστημα επιφανειακών νερών” σημαίνει ένα συγκεκριμένο και αξιόλογο στοιχείο επιφανειακών νερών, όπως μία λίμνη, ένας ταμιευτήρας, ένα ρυάκι, ένας ποταμός ή ένα κανάλι ή μέρος ενός ρυακιού, ποταμού ή καναλιού, κάποια μεταβατικά νερά ή μια έκταση παράκτιων νερών˙

“σύστημα υπογείων νερών” σημαίνει ένα συγκεκριμένο όγκο υπογείων νερών εντός ενός ή περισσότερων υδροφόρων οριζόντων˙

“ταμιευτήρας”, “υπερυψωμένος ταμιευτήρας” και “μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας” έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το εδάφιο (1) του άρθρου 56˙

«Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων» σημαίνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

«Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης» σημαίνει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

«Τμήμα Περιβάλλοντος» σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

“υδατικά δικαιώματα” σημαίνει δικαιώματα επί οποιασδήποτε λίμνης, ποταμού, ρυακιού ή άλλου φυσικού υδατορέματος τα οποία-

(α) έχουν ασκηθεί αδιάλειπτα για πλήρη περίοδο τριάντα (30) ετών πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ή

(β) έχουν απονεμηθεί με φιρμάνι ή άλλο έγκυρο έγγραφο τίτλο που καταρτίστηκε πριν από την 4η Ιουνίου 1878 και έτυχε εφαρμογής από το χρόνο κατάρτισής του, ή

(γ) ασκούνται δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόμου˙

“υδατικά έργα” ή “υδατικές εγκαταστάσεις” σημαίνει φρέατα, ταμιευτήρες, φράγματα, υδατοδεξαμενές, ρυθμιστικά φράγματα ποταμών, ντεπόζιτα, στέρνες, σήραγγες, φίλτρα, λεκάνες διύλισης, σωληνώσεις, υδραγωγούς, μονάδες επεξεργασίας νερού, σταθμούς αφαλάτωσης νερού, σταθμούς επεξεργασίας οικιακών ή/και βιομηχανικών λυμάτων, αγωγούς, σωλήνες, βρύσες, θυρίδες ρύθμισης ροής, βαλβίδες, αντλίες, κανάλια, μηχανές, μηχανήματα και όλες τις άλλες κατασκευές ή συσκευές που χρησιμοποιούνται ή κατασκευάζονται για τη λήψη, αποθήκευση, διοχέτευση, προμήθεια, διανομή, μέτρηση ή ρύθμιση ή άλλη χρησιμοποίηση νερού ή σε σχέση με εμπλουτισμό υδροφορέα, αποστράγγιση γης, προστασία νερού από μολύνσεις και προστασία γης από πλημμύρες ή διαβρώσεις˙

“υδατικό σύστημα” σημαίνει διακεκριμένο και ομοιογενές στοιχείο επιφανειακών ή υπογείων νερών, όπως είναι ένας υδροφορέας, μια λίμνη, ένας ταμιευτήρας, ένα τμήμα υδατορέματος, οι εκβολές ενός ποταμού ή ένα τμήμα παράκτιων νερών˙

“υδροφορέας” σημαίνει γεωλογικό σχηματισμό, το πορώδες του οποίου τον καθιστά ικανό να αποθηκεύει και να μεταβιβάζει σημαντικές ποσότητες νερού και να επιτρέπει την οικονομικά αποδεκτή εκμετάλλευση του νερού αυτού μέσω μιας ή περισσοτέρων πηγών ή μέσω υδρομαστευτικών έργων˙

“υπόγεια νερά” σημαίνει το σύνολο των νερών που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεσμού και σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με το υπέδαφος˙

“Υπουργείο” σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

“φρέαρ” σημαίνει οποιοδήποτε πηγάδι ή γεώτρηση που ανορύσσεται πάνω σε οποιαδήποτε γη προς λήψη υπόγειου νερού και περιλαμβάνει σειρά ή σύστημα φρεάτων˙

“φυσικό υδατόρεμα” σημαίνει οποιοδήποτε ποταμό, ρυάκι, ή άλλη αυλάκωση του εδάφους μέσα στον οποίο ρέει νερό συνεπεία αποφόρτισης υπογείων ή επιφανειακών νερών ή νερών προερχομένων μόνο από βροχόπτωση και το οποίο ανήκει στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου και ο όρος περιλαμβάνει λεκάνη, κοίτη ή αυλάκι τα οποία είναι ενίοτε ξηρά˙

“χερσαία νερά” σημαίνει όλα τα στάσιμα ή ρέοντα νερά στην επιφάνεια της γης και όλα τα υπόγεια νερά που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς σε σχέση με τη γραμμή βάσης από την οποία μετρώνται τα χωρικά ύδατα˙

“χονδρική προμήθεια νερού” σημαίνει προμήθεια νερού για διανομή από εξουσιοδοτημένο προμηθευτή νερού ή από Αρδευτικό Τμήμα˙

“ωφελούμενη περιοχή” σημαίνει την περιοχή που ωφελείται από την κατασκευή κάποιου υδατικού έργου.

(2) Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όροι που αναφέρονται αλλά δεν ερμηνεύονται στον παρόντα Νόμο, ερμηνεύονται όμως στον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ΄ αυτούς από τον εν λόγω Νόμο.

Σκοπός του παρόντος Νόμου και αποστολή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων
3.-(1) Με τον παρόντα Νόμο η ενιαία διαχείριση των υδάτων ανατίθεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, μέσα στα πλαίσια της καθοριζόμενης από το Υπουργικό

Συμβούλιο κυβερνητικής γενικής υδατικής πολιτικής.

(2) Αποστολή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων είναι η ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και η διασφάλιση της αειφορίας των πόρων αυτών μέσα στα πλαίσια της εκάστοτε κυβερνητικής υδατικής πολιτικής και ειδικότερα, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του παρόντος εδαφίου-

(α) η διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής κάλυψης των ευλόγων αναγκών σε νερό για οικιακές, γεωργικές, βιομηχανικές και άλλες χρήσεις,

(β) η αντιμετώπιση των σημερινών ή μελλοντικών ανισοζυγίων ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση νερού,

(γ) η διασφάλιση της χρήσης του νερού κατά τρόπο αειφόρο, βασισμένο στη μακροπρόθεσμη προστασία των διαθέσιμων υδάτινων πόρων,

(δ) η διεξαγωγή, είτε σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης είτε μη, δραστηριοτήτων σχετικών με την έρευνα, παρακολούθηση και μελέτη των υδάτινων πόρων της Δημοκρατίας,

(ε) η διεξαγωγή δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων,

(στ) η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών προς τα Συμβούλια Αποχετεύσεως, τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφορικά με θέματα διαχείρισης υδάτων, και

(ζ) η διεξαγωγή προγραμμάτων παρακολούθησης και ελέγχου των νερών, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν επηρεάζουν τις αρμοδιότητες, εξουσίες και ευθύνες που ανατίθενται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στον Υπουργό από τον παρόντα Νόμο, τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο και τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο.
Αρμοδιότητες Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων
4. Προς επίτευξη των σκοπών που προνοούνται στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούσε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου και επιπρόσθετα ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μαρτίου 15, 2016
Image00206

Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος 1/1991

Συνοπτικός τίτλος 1. Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος του 1991 και ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι του 1991 και 1998.Ερμηνεία2.…
Σεπτεμβρίου 12, 2015

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος 106/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—(α) «Οδηγία 75/440 του Συμβουλίου για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη μέλη» (OJL 194…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος 57/2008

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-«ανάπτυξη κυανοβακτηρίων» σημαίνει τη συσσώρευση κυανοβακτηρίων υπό μορφήν εξάνθησης, τάπητα ή αφρού·«αξιολόγηση της ποιότητας των…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμος 70/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς-(α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:«Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...