fbpx

Μενού...

Ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος 57/2008

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ανάπτυξη κυανοβακτηρίων» σημαίνει τη συσσώρευση κυανοβακτηρίων υπό μορφήν εξάνθησης, τάπητα ή αφρού·

«αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης» σημαίνει τη διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης με τη μέθοδο αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II.

«βραχυπρόθεσμη ρύπανση» σημαίνει τη μικροβιολογική μόλυνση όπως αναφέρεται στη στήλη Α του Παραρτήματος Ι, η οποία έχει σαφώς προσδιορίσιμα αίτια, δεν αναμένεται κανονικά να επηρεάσει την ποιότητα των νερών κολύμβησης για περισσότερο από 72 ώρες περίπου από την αρχή της υποβάθμισης της ποιότητας των νερών κολύμβησης και για την οποία θεσπίσθηκαν διαδικασίες προκειμένου να την προβλέπει και να την αντιμετωπίζει σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ·

«δεδομένα ποιότητας των νερών κολύμβησης» σημαίνει τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 4·

«διαχειριστικά μέτρα» σημαίνει τα ακόλουθα μέτρα που λαμβάνονται για τα νερά κολύμβησης:

(α) καθορισμός και διατήρηση ταυτότητας για τα νερά κολύμβησης·

(β) καθορισμός χρονοδιαγράμματος παρακολούθησης·

(γ) παρακολούθηση των νερών κολύμβησης·

(δ) αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης·

(ε) ταξινόμηση των νερών κολύμβησης·

(στ) εντοπισμός και αξιολόγηση των αιτιών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάζουν τα νερά κολύμβησης και να βλάπτουν την υγεία των λουομένων·

(ζ) παροχή πληροφοριών στο κοινό·

(η) ανάληψη δράσης για την πρόληψη της έκθεσης των λουομένων στη ρύπανση·

(θ) ανάληψη δράσης για τη μείωση του κινδύνου της ρύπανσης·

«επιφανειακά ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου·

«εσωτερικά ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«κοινό» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου·

«κολυμβητική περίοδος» σημαίνει την περίοδο κατά την οποία αναμένεται η παρουσία μεγάλου αριθμού λουομένων·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαϊου 1992 και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαϊου 1993 και όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται·

«λεκάνη απορροής ποταμού» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου·

«μεγάλος αριθμός» όσον αφορά τους λουόμενους, σημαίνει τον αριθμό που ο Υπουργός θεωρεί ότι είναι μεγάλος, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις τάσεις που εμφανίσθηκαν κατά το παρελθόν ή την τυχόν παρεχόμενη υποδομή ή εγκαταστάσεις ή άλλα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση της κολύμβησης·

«μεταβατικά ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου·

«ασυνήθης περίσταση» σημαίνει το περιστατικό ή συνδυασμό περιστατικών που επηρεάζουν την ποιότητα των νερών κολύμβησης σε κάποια περιοχή και δεν αναμένεται να εμφανισθεί, κατά μέσον όρο, περισσότερο από μία φορά ανά τετραετία·

«μόνιμη» σημαίνει κάθε απαγόρευση ή σύσταση κατά της κολύμβησης, που διαρκεί τουλάχιστον μια ολόκληρη κολυμβητική περίοδο·

«νερά κολύμβησης» σημαίνει κάθε περιοχή επιφανειακών υδάτων όπου κολυμπά μεγάλος αριθμός ατόμων και όπου δεν επιβάλλεται μόνιμη απαγόρευση της κολύμβησης ή εκδίδεται μόνιμη σύσταση κατά της κολύμβησης·

«Οδηγία 2006/7/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ·

«παράκτια ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου·

«ρύπανση» σημαίνει την παρουσία μικροβιολογικής μόλυνσης ή άλλων οργανισμών ή αποβλήτων που επηρεάζουν την ποιότητα των νερών κολύμβησης και παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των λουομένων σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 και τη στήλη Α του Παραρτήματος Ι·

«υπόγεια ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Παρακολούθηση
4.-(1) Πριν από την έναρξη κάθε κολυμβητικής περιόδου, αρχίζοντας από την κολυμβητική περίοδο του 2008, ο Υπουργός προσδιορίζει ετήσια όλα τα νερά κολύμβησης και καθορίζει τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

(2) Ο Υπουργός διασφαλίζει ώστε οι παράμετροι της στήλης Α του Παραρτήματος Ι, να παρακολουθούνται σύμφωνα με το Παράρτημα IV.

(3) Το σημείο δειγματοληψίας βρίσκεται στον τόπο των νερών κολύμβησης όπου αναμένεται:

(α) Το μεγαλύτερο πλήθος λουομένων· ή

(β) ο μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης σύμφωνα με την ταυτότητα των νερών κολύμβησης·

(4) Πριν από την έναρξη κάθε κολυμβητικής περιόδου και, για πρώτη φορά, πριν από την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου του 2008, ο Υπουργός καθορίζει πρόγραμμα παρακολούθησης για κάθε περιοχή νερών κολύμβησης. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται το αργότερο τέσσερις ημέρες από την ημερομηνία που ορίζεται στο πρόγραμμα παρακολούθησης.

(5) Ο Υπουργός δύναται να αρχίσει την παρακολούθηση των παραμέτρων της στήλης Α του Παραρτήματος Ι, κατά την πρώτη πλήρη κολυμβητική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή, η παρακολούθηση πραγματοποιείται με τη συχνότητα που ορίζεται στο Παράρτημα IV. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των συνόλων ποιοτικών δεδομένων για τα νερά κολύμβησης του άρθρου 5.

(6) Τα δείγματα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης ρύπανσης μπορεί να αγνοούνται. Τα δείγματα αυτά αντικαθίστανται από δείγματα που λαμβάνονται σύμφωνα με το Παράρτημα IV.

(7) Σε μη κανονικές περιστάσεις, μπορεί να αναστέλλεται το πρόγραμμα παρακολούθησης που προβλέπεται στο εδάφιο (4). Το πρόγραμμα επαναφέρεται σε ισχύ μόλις καταστεί δυνατόν μετά τη λήξη της μη κανονικής περίστασης. Τα νέα δείγματα λαμβάνονται το συντομότερο δυνατόν, μετά τη λήξη της μη κανονικής περίστασης προς αντικατάσταση των δειγμάτων που ελλείπουν λόγω της μη κανονικής περίστασης.

(8) Ο Υπουργός αναφέρει στην Επιτροπή κάθε αναστολή του προγράμματος παρακολούθησης και τους λόγους της αναστολής του, το αργότερο κατά την υποβολή της επόμενης ετήσιας έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 14.

(9) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε οι αναλύσεις της ποιότητας των νερών κολύμβησης να εκτελούνται σύμφωνα με τις μεθόδους αναφοράς του Παραρτήματος Ι και τους κανόνες που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV.

(10) Ο Υπουργός μπορεί να επιτρέπει τη χρήση άλλων μεθόδων ή κανόνων, εφόσον μπορεί να αποδείξει στην Επιτροπή ότι τα λαμβανόμενα αποτελέσματα είναι ισοδύναμα προς εκείνα που λαμβάνονται με τις μεθόδους του Παραρτήματος Ι και τους κανόνες του Παραρτήματος V.

(11) Όταν ο Υπουργός επιτρέπει τη χρήση των ισοδύναμων μεθόδων ή κανόνων οι οποίοι αναφέρονται στο εδάφιο (10), πρέπει να παρέχει στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους ή κανόνες και την ισοδυναμία τους.

Αξιολόγηση ποιότητας των νερών κολύμβησης
5.-(1) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε να συγκεντρώνονται σύνολα δεδομένων ποιότητας των νερών κολύμβησης μέσω της παρακολούθησης των παραμέτρων «Εντερόκοκκοι» και «Escherichia coli» της στήλης Α του Παραρτήματος Ι.

(2) Η αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης πραγματοποιείται:

(α) σε σχέση με κάθε περιοχή νερών κολύμβησης·

(β) μετά το τέλος κάθε κολυμβητικής περιόδου·

(γ) με βάση το σύνολο δεδομένων ποιότητας των νερών κολύμβησης το οποίο συγκροτείται σε σχέση με την εν λόγω κολυμβητική περίοδο και τις προηγούμενες τρεις κολυμβητικές περιόδους· και

(δ) σύμφωνα με τη διαδικασία του Παραρτήματος ΙΙ.

(ε) Ο Υπουργός δύναται, αφού προηγουμένως το κοινοποιήσει στην Επιτροπή, να αποφασίσει όπως η αξιολόγηση των νερών κολύμβησης πραγματοποιηθεί με βάση το σύνολο των δεδομένων ποιότητας των νερών κολύμβησης, το οποίο συγκροτείται μόνο από τις προηγούμενες τρεις κολυμβητικές περιόδους.

(στ) Ο Υπουργός δύναται να αποφασίσει όπως επανέλθει στην αξιολόγηση με βάση τέσσερις κολυμβητικές περιόδους και το κοινοποιεί στην Επιτροπή. Η περίοδος αξιολόγησης δεν μπορεί να αλλάξει περισσότερο από μια φορά κάθε πενταετία.

(3) Τα σύνολα δεδομένων ποιότητας των νερών κολύμβησης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης περιλαμβάνουν πάντοτε 16 τουλάχιστον δείγματα, ή όταν ισχύουν οι περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του Παραρτήματος IV, περιλαμβάνουν 12 δείγματα.

(4) Αν πληρούται η απαίτηση του εδαφίου (3), ή στην περίπτωση νερών κολύμβησης των οποίων η κολυμβητική περίοδος δεν υπερβαίνει τις 8 εβδομάδες, το σύνολο δεδομένων ποιότητας των νερών κολύμβησης που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια της αξιολόγησης περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 δείγματα, η αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης μπορεί να πραγματοποιείται με βάση ένα σύνολο δεδομένων ποιότητας των νερών κολύμβησης το οποίο να αφορά λιγότερες από τέσσερις κολυμβητικές περιόδους εάν:

(i) πρόκειται για νερά κολύμβησης που έχουν προσδιοριστεί πρόσφατα·

(ii) έχουν γίνει οποιεσδήποτε αλλαγές που πιθανόν να επηρεάσουν την ταξινόμηση των νερών κολύμβησης σύμφωνα με το άρθρο 6, οπότε η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση σύνολο ποιοτικών δεδομένων για τα νερά κολύμβησης το οποίο συγκροτείται αποκλειστικά από τα αποτελέσματα δειγμάτων που έχουν συλλεγεί μετά τις αλλαγές·

(5) Βάσει των αξιολογήσεων της ποιότητας των νερών κολύμβησης, ο Υπουργός μπορεί να διαχωρίζει ή να ομαδοποιεί τα υπάρχοντα νερά κολύμβησης. Ο Υπουργός μπορεί να ομαδοποιεί τα υφιστάμενα νερά κολύμβησης, μόνο εάν τα νερά αυτά:

(α) είναι συνεχόμενα·

(β) αξιολογήθηκαν κατά παρόμοιο τρόπο κατά τα προηγούμενα τέσσερα έτη σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3)· και

(γ) έχουν ταυτότητες νερών κολύμβησης οι οποίες εντοπίζουν κοινούς παράγοντες κινδύνου ή την απουσία τους.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μαρτίου 15, 2016
Image00206

Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος 1/1991

Συνοπτικός τίτλος 1. Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος του 1991 και ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι του 1991 και 1998.Ερμηνεία2.…
Σεπτεμβρίου 12, 2015

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος 106/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—(α) «Οδηγία 75/440 του Συμβουλίου για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη μέλη» (OJL 194…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος 79/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -“άδεια διατρητή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 106˙“άδεια έργου υδροληψίας” έχει την έννοια που αποδίδεται…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμος 70/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς-(α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:«Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...