fbpx

Μενού...

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος 106/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—
(α) «Οδηγία 75/440 του Συμβουλίου για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη μέλη» (OJL 194 της 25.7.1975, σελ. 26)·
(β) «Οδηγία 79/869 του Συμβουλίου περί των μεθόδων μετρήσεως και περί της συχνότητας των δειγματοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη μέλη» (OJL 271 της 29.10.1979, σελ. 44) και τροποποιητική Οδηγία του Συμβουλίου 81/885 (OJL 319 της 7.11.1981, σελ. 16)·
(γ) «Οδηγία 76/160 του Συμβουλίου περί της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης» (OJL 031 της 5.2.1976, σελ. 1)·
(δ) «Οδηγία 76/464 του Συμβουλίου περί της ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας» (OJL 129 της 18.5.1976, σελ. 23)·
(ε) «Οδηγία 78/659 του Συμβουλίου περί της ποιότητας των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων» (OJL 222 της 14.8.1978, σελ. 1)·
(στ) «Οδηγία 79/923 του Συμβουλίου περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή» (OJL 281 της 10.11.1979, σελ. 47)·
(ζ) «Οδηγία 80/68 του Συμβουλίου περί της προστασίας των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (OJL 020 της 26.1.1980, σελ. 43)·
(η) «Οδηγία 82/176 του Συμβουλίου περί των οριακών τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις απορρίψεις υδραργύρου από το βιομηχανικό τομέα της ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων» (OJL 081 της 27.3.1982, σελ. 29)·
(θ) «Οδηγία 84/156 του Συμβουλίου περί των οριακών τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις απορρίψεις υδραργύρου από τομείς άλλου από το βιομηχανικό τομέα της ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων» (OJL 074 της 17.3.1984, σελ. 49)·
(ι) «Οδηγία 83/513 του Συμβουλίου για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις καδμίου» (OJL 291 της 24.10.1983, σελ. 1)·
(ια) «Οδηγία 84/491 του Συμβουλίου για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις εξαχλωροκυκλοεξανίου» (OJL 274 της 17.10.1984, σελ. 11)·
(ιβ) «Οδηγία 86/280 του Συμβουλίου για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο I του Παραρτήματος της Οδηγίας 76/464» (OJL 181 της 4.7.1986, σελ. 16) και τροποποιητική Οδηγία του Συμβουλίου 88/347 (OJL 158 της 25.6.1988, σελ. 35)·
(ιγ) «Οδηγία 91/271 του Συμβουλίου για τη προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» (OJL 135 της 30.5.1991, σελ. 40) (μερική εναρμόνιση)·
(ιδ) «Οδηγία 91/676 του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» (OJL 375 της 31.12.1991, σελ. 1)·
(ιε) «Οδηγία 96/61 του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης» (OJL 257 της 10.10.1996, σελ. 26) (μερική εναρμόνιση)·
(ιστ) «Απόφαση του Συμβουλίου 77/795 περί καθιερώσεως κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων της Κοινότητας» (OJL 334 της 24.12.1977, σελ. 29) και τροποποιητικές Αποφάσεις του Συμβουλίου 81/856 (OJL 319 της 7.11.1981, σελ. 17) και 86/574 (OJL 335 της 28.11.1986, σελ. 44) και της Επιτροπής 84/442 (OJL 237 της 5.9.1984, σελ. 15) και 90/2 (OJL 001 της 4.1.1990, σελ. 20).

Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-
«άδεια απόρριψης» σημαίνει άδεια που εκδίδεται από τον Υπουργό με βάση το άρθρο 11·
«άδεια οικοδομής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«απόρριψη» σημαίνει την άμεση ή έμμεση εναπόθεση, διοχέτευση ή ρίψη ουσιών στο νερό ή στο έδαφος από σημειακές ή διάχυτες πηγές εγκατάστασης και περιλαμβάνει την εκπομπή στο νερό ή στο έδαφος κραδασμών, θερμότητας ή θορύβων·
«Αρχείο» σημαίνει το Αρχείο που τηρείται με βάση το άρθρο 28·
«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει συμβούλιο δήμου και κοινοτικό συμβούλιο·
«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει Αρχιεπιθεωρητή που ορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 23·
«βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές» [Καταργήθηκε]·
«δημόσιος υπόνομος» σημαίνει υπόνομο που τελεί υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε Συμβουλίου Αποχετεύσεων, οποιασδήποτε αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής·
«επιπτώσεις» σημαίνει αρνητικές επιπτώσεις·
«Επιθεωρητής» σημαίνει Επιθεωρητή που ορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 23·
«εγκατάσταση» σημαίνει κάθε ακίνητη ή κινητή τεχνική μονάδα, περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, όπου εκτελούνται μία ή περισσότερες βιομηχανικές δραστηριότητες καθώς και όλες τις άλλες άμεσα συνδεδεμένες δραστηριότητες, τεχνικώς συναφείς με τις εκεί εκτελούμενες, και οι οποίες ενδέχεται να επιδρούν στις απορρίψεις και στη ρύπανση·
«εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου·
«επιφανειακά χερσαία νερά» σημαίνει τα χερσαία νερά, εκτός των υπόγειων νερών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποταμό, ρυάκι ή άλλο υδατόρεμα, λίμνη, λιμνοδεξαμενή ή ταμιευτήρια, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, φυσικό ή τεχνητό, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό και οποιαδήποτε αναφορά σε επιφανειακά χερσαία νερά περιλαμβάνει αναφορά στο κανάλι ή στην κοίτη επιφανειακών χερσαίων νερών που είναι ενίοτε ξηρή-
«καταργηθείς Νόμος» σημαίνει το Νόμο που καταργείται με βάση το άρθρο 37·
«νερά της Κύπρου» περιλαμβάνουν την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας και όλα τα επιφανειακά και υπόγεια νερά στη Δημοκρατία καθώς και όλα τα νερά οποιουδήποτε υδατοφράκτη ή δημόσιας δεξαμενής, αλλά δεν περιλαμβάνουν-
(α) νερά ιδιωτικού οχετού ή αποχέτευσης ή μονάδας επεξεργασίας αστικών αποβλήτων και
(β) νερά ιδιωτικού θαλάμου, ντεποζίτου ή άλλου δοχείου, ή ιδιωτικής δεξαμενής·
«οργανισμός δημόσιας ωφέλειας» σημαίνει οργανισμό που ιδρύθηκε με νόμο για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος·
«οριακές τιμές απόρριψης» σημαίνει τη μάζα, εκφρασμένη σε σχέση με ορισμένες ειδικές παραμέτρους, τη συγκέντρωση ή τη στάθμη μιάς απόρριψης, της οποίας δεν επιτρέπεται η υπέρβαση κατά τη διάρκεια μιάς ή περισσότερων χρονικών περιόδων·
«ουσίες» σημαίνει τα χημικά στοιχεία και τις ενώσεις τους, εκτός των ραδιενεργών ουσιών και των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και μικροοργανισμών·
«πιστοποιητικό έγκρισης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από άρθρο 10 του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου·
«ποιοτικό πρότυπο» σημαίνει το σύνολο των απαιτήσεων που συγκεκριμένο τμήμα των νερών της Κύπρου πρέπει να πληροί σε συγκεκριμένο χρόνο σύμφωνα με τη νομοθεσία·
«πολεοδομική άδεια» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου·
«ρυάκι» σημαίνει κάθε ροή νερού στην επιφάνεια της γης, είτε φυσική είτε τεχνητή, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε αποχέτευση που ανήκει σε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης·
«ρύπανση» σημαίνει την άμεση ή έμμεση εισαγωγή στα νερά ή στο έδαφος, ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, ουσιών, κραδασμών, θερμότητας ή θορύβου που- ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, να υποβαθμίσουν υλικά αγαθά, να παραβλάψουν ή να παρεμποδίσουν τις ανέσεις και τις άλλες νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος, να προκαλέσουν βλάβη στους ζώντες οργανισμούς που διαβιούν στα νερά ή στο έδαφος, να βλάψουν το υδατικό ή εδαφικό οικολογικό σύστημα, ή να καταστρέψουν τους βιολογικούς πόρους και «ρυπαίνω» ερμηνεύεται ανάλογα·
«Τεχνική Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή που ιδρύεται σύμφωνα με το Μέρος I του Πρώτου Πίνακα·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·
«υπόγεια νερά» σημαίνει τα νερά που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεσμού, τα οποία είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος και το υπέδαφος·
«φορέας εκμετάλλευσης» αναφορικά με εγκατάσταση, σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ή ελέγχει την εγκατάσταση ή στο οποίο έχει ανατεθεί αποφασιστική οικονομική εξουσία αναφορικά με την τεχνική λειτουργία της.
Διατάγματα Υπουργού
5.—(1) Για σκοπούς προστασίας των νερών της Κύπρου και του εδάφους από τη ρύπανση, ο Υπουργός, αφού συμβουλευθεί την Τεχνική Επιτροπή, η οποία ιδρύεται με βάση τις διατάξεις του Μέρους I του Πρώτου Πίνακα, εκδίδει διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τα οποία καθορίζει-
(α) Ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος αναφορικά με οποιαδήποτε κατηγορία νερών της Κύπρου·
(β) τις κατηγορίες νερών της Κύπρου και εδαφών που λόγω ειδικών συνθηκών χρήζουν ειδικής προστασίας από τη ρύπανση·
(γ) τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για δειγματοληψία και για τον προσδιορισμό της ποιότητας—·
(i) οποιασδήποτε κατηγορίας νερών η εδαφών ή
(ii) των αποβλήτων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων ή ουσιών που απορρίπτονται είτε με βάση άδεια είτε χωρίς άδεια·
(δ) τις περιοχές ή τα σημεία όπου για ειδικούς λόγους ή ένεκα των εκεί επικρατουσών συνθηκών ή επειδή αποτελούν περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως θα αναφέρεται στο διάταγμα, δε θα παρέχεται οποιαδήποτε άδεια για απόρριψη οποιωνδήποτε αποβλήτων ή ουσιών, ή για τις οποίες θα ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις ή όροι αναφορικά με απορρίψεις αποβλήτων·
(ε) γενικούς όρους οι οποίοι θα ισχύουν για όλους τους κατόχους αδειών ή στους κατόχους αδειών οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων:
(στ) την τεχνολογία, τις τεχνικές προδιαγραφές οποιουδήποτε εξοπλισμού ή κατασκευής, τις προδιαγραφές ποιότητας οποιωνδήποτε υλικών καθώς και τις τεχνικές και παραμέτρους λειτουργίας, που πρέπει να εφαρμόζονται από συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων για σκοπούς πρόληψης της ρύπανσης των νερών και του εδάφους.
Νοείται ότι, κατά την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος για τον καθορισμό ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος, ο Υπουργός οφείλει να υιοθετεί τα πρότυπα που καθορίζονται με σχετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(1Α) Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), δύναται να περιέχουν λεπτομέρειες αναφορικά με -
(α) οριακές τιμές απόρριψης για οποιαδήποτε ουσία ή ομάδα ουσιών καθώς και οποιεσδήποτε φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους των αποβλήτων που απορρίπτονται,
(β) συνθήκες και παραμέτρους λειτουργίας εγκατάστασης,
(γ) τεχνικές προδιαγραφές για οποιαδήποτε μηχανήματα ή εξοπλισμό ή όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση,
(δ) προδιαγραφές ποιότητας οποιωνδήποτε υλικών, περιλαμβανομένων των καυσίμων, που χρησιμοποιούνται σε εγκατάσταση,
(ε) μεθόδους και διαδικασίες για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και τελική διάθεση των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία εγκατάστασης, περιλαμβανομένων των επιτρεπομένων χώρων διάθεσης, και/ή
(στ) οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις που ο Υπουργός κρίνει αναγκαίες για τη μείωση της ρύπανσης στα νερά και/ ή στο έδαφος και της οχληρίας, για σκοπούς αποτελεσματικής προστασίας των νερών και του εδάφους και της δημόσιας υγείας.
(2) Για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιωνδήποτε ζητημάτων που προκύπτουν αλλά δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του εν λόγω εδαφίου, περιλαμβανομένων και κανονισμών για επιβολή ποινών οι οποίες δε θα υπερβαίνουν τις ποινές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μαρτίου 15, 2016
Image00206

Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος 1/1991

Συνοπτικός τίτλος 1. Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος του 1991 και ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι του 1991 και 1998.Ερμηνεία2.…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος 57/2008

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-«ανάπτυξη κυανοβακτηρίων» σημαίνει τη συσσώρευση κυανοβακτηρίων υπό μορφήν εξάνθησης, τάπητα ή αφρού·«αξιολόγηση της ποιότητας των…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος 79/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -“άδεια διατρητή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 106˙“άδεια έργου υδροληψίας” έχει την έννοια που αποδίδεται…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμος 70/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς-(α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:«Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...