fbpx

Μενού...

Οδηγία 2006/11 για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται:
α) στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα·
β) στα χωρικά ύδατα·
γ) στα εσωτερικά παράκτια ύδατα.

Άρθρο 3
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη της ρύπανσης των κατά το άρθρο 1 υδάτων, η οποία προέρχεται από τις επικίνδυνες ουσίες που περιλαμβάνονται στις οικογένειες και τις ομάδες των ουσιών του καταλόγου I του παραρτήματος I («ουσίες του καταλόγου Ι») καθώς και για τη μείωση της ρύπανσης των εν λόγω υδάτων που προέρχεται από τις επικίνδυνες ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στις οικογένειες και στις ομάδες των ουσιών του καταλόγου II του παραρτήματος I («ουσίες του καταλόγου ΙΙ»), σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4
Ως προς τις ουσίες του καταλόγου I:
α) οποιαδήποτε απόρριψη μέσα στα κατά το άρθρο 1 ύδατα, η οποία μπορεί να περιέχει μία από τις ουσίες αυτές, υπόκειται σε προηγούμενη άδεια που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·
β) η ανωτέρω άδεια καθορίζει τα πρότυπα απόρριψης των ουσιών αυτών μέσα στα κατά το άρθρο 1 ύδατα και, όταν είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα πρότυπα απόρριψης των ουσιών αυτών στους υπονόμους·
γ) η άδεια χορηγείται μόνο για περιορισμένη χρονική διάρκεια. Μπορεί να ανανεώνεται κατόπιν τροποποιήσεων των οριακών τιμών εκπομπών που ορίζονται στο παράρτημα ΙΧ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Άρθρο 5
1. Τα πρότυπα απόρριψης που ορίζονται από τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, καθορίζουν:
α) τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα μιας ουσίας κατά την απόρριψη· σε περίπτωση διάλυσης, η οριακή τιμή εκπομπής που ορίζεται στις οδηγίες που μνημονεύονται στο παράρτημα ΙΧ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ διαιρείται διά του συντελεστή της διάλυσης·
β) τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα μιας ουσίας που απορρίπτεται κατά τη διάρκεια ενός ή περισσοτέρων καθορισμένων χρονικών διαστημάτων· αν είναι ανάγκη, η μέγιστη αυτή ποσότητα δύναται επίσης να εκφρασθεί, σε μονάδα βάρους του ρύπου ανά μονάδα του χαρακτηριστικού μεγέθους της ρυπαντικής δραστηριότητας (π.χ. μονάδα βάρους ανά μονάδα πρώτης ύλης ή ανά μονάδα προϊόντος).
2. Για κάθε άδεια, η αρμόδια αρχή του ενδιαφερομένου κράτους μέλους δύναται, εφόσον απαιτείται, να καθορίσει αυστηρότερα πρότυπα απόρριψης από αυτά που προκύπτουν από την εφαρμογή των οριακών τιμών εκπομπών που ορίζονται στις οδηγίες που μνημονεύονται στο παράρτημα ΙΧ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ιδίως εν όψει της τοξικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιοσυσσώρευσης της συγκεκριμένης ουσίας στο περιβάλλον μέσα στο οποίο απορρίπτεται.
3. Δεν χορηγείται η άδεια, αν ο διενεργών την απόρριψη δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να τηρήσει τα επιβαλλόμενα πρότυπα απόρριψης ή αν η αρμόδια αρχή του ενδιαφερομένου κράτους μέλους διαπιστώσει την αδυναμία αυτή.
4. Αν δεν τηρούνται τα πρότυπα απόρριψης, η αρμοδία αρχή του ενδιαφερομένου κράτους μέλους λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την τήρηση των όρων της αδείας, και, αν απαιτείται, για να απαγορεύσει την απόρριψη.

Άρθρο 6
1. Για τη μείωση της ρύπανσης των κατά το άρθρο 1 υδάτων από τις ουσίες του καταλόγου ΙΙ, τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα για την πραγματοποίηση των οποίων εφαρμόζουν ιδίως τα μέσα που προβλέπονται με τις παραγράφους 2 και 3.
2. Για όλες τις απορρίψεις στα κατά το άρθρο 1 ύδατα, οι οποίες δύνανται να περιέχουν ουσίες του καταλόγου II, απαιτείται προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, που καθορίζει τα πρότυπα απόρριψης. Τα πρότυπα αυτά βασίζονται στα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.
3. Τα προγράμματα της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα για τα ύδατα, τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με τις τυχόν υφιστάμενες οδηγίες του Συμβουλίου.
4. Τα προγράμματα δύνανται επίσης να περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τη σύνθεση και τη χρήση ουσιών ή ομάδων ουσιών καθώς και προϊόντων, λαμβάνουν δε υπόψη τις τελευταίες οικονομικώς εφικτές τεχνικές εξελίξεις.
5. Τα προγράμματα προβλέπουν προθεσμία υλοποιήσεώς τους.
6. Τα προγράμματα και τα αποτελέσματα της υλοποιήσεώς τους ανακοινώνονται περιληπτικώς στην Επιτροπή.
7. Η Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, οργανώνει συστηματικούς συγκριτικούς ελέγχους των προγραμμάτων για την εξασφάλιση επαρκούς συντονισμού κατά την εφαρμογή τους. Αν η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο, υποβάλλει για τον σκοπό αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προτάσεις επί του θέματος.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 28, 2015

Οδηγία 2014/32 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά (αναδιατύπωση)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα όργανα μετρήσεων, προκειμένου να καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά και/ή να τεθούν σε χρήση για τις λειτουργίες μετρήσεων που αναφέρονται στο…
Αυγούστου 28, 2015

Κατ' εξουσιοδότηση Οδηγία 2015/13 για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2015/13 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣτης 31ης Οκτωβρίου 2014για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το πεδίο τιμών παροχής…
Αυγούστου 28, 2015

Οδηγία 98/15 για τροποποίηση της οδηγίας 91/271 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα Ι αυτής

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Το παράρτημα Ι της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να…
Αυγούστου 27, 2015

Οδηγία 2008/105 σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280 και την τ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Άρθρο 3 Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας και το άρθρο 4 της…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...