Μενού...

Υδατικό Κείμενα ΕΕ

All Stories

Προστασία και διαχείριση των υδάτων

ThinkTankLogo01-08-2015
Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών, και απαραίτητος πόρος για την οικονομία. Η προστασία και η διαχείρισή του υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα.

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...