Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα: δράσεις που αφορούσαν τις δασώσεις και τη δασοκομία

22 Αυγούστου 2016

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 το οποίο ετοιμάστηκε από το Τμήμα Γεωργίας, περιελάμβανε μεταξύ άλλων την εφαρμογή του Καθεστώτος «Εγκατάσταση Γεωργοδασοπονικών Συστημάτων». Οι κυριότεροι στόχοι του Καθεστώτος ήταν η στήριξη των γεωργών με την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών και η επέκταση του πρασίνου.

Παράλληλα με την προώθηση του συστήματος αυτού έμμεσα ικανοποιήθηκαν και περιβαλλοντικές απαιτήσεις και ανάγκες όπως η βελτίωση του τοπίου, η προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η παροχή καταφυγίων για την πανίδα κτλ. Ένα από τα μέτρα που λήφθηκαν για την εφαρμογή του πιο πάνω καθεστώτος αφορούσε την σύνδεση του με το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα τις δράσεις που αφορούσαν τις δασώσεις και τη δασοκομία. Οι δράσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν ως πολύ μεγάλης σημασίας και η εφαρμογή τους κάλυπτε τόσο τα κρατικά δάση, τη χαλίτικη γη και τη γεωργική και μη γη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προτίθεται να επαναφέρει την εφαρμογή παρόμοιων δράσεων που περιλαμβάνουν την δάσωση χαλίτικης, γεωργικής ή μη γης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό εάν υπήρξε ενδιαφέρον για την υλοποίηση των πιο πάνω δράσεων και κατά πόσο η εφαρμογή του καθεστώτος «Εγκατάσταση Γεωργοδασοπονικών Συστημάτων» θεωρήθηκε επιτυχημένη.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών


Απάντηση ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.085, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. φακ. 23.06.011.01.085 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Εφαρμογή του Καθεστώτος 2.4.2 “Εγκατάσταση Γεωργοδασοπονικών Συστημάτων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΠΑΑ 2007-2013, το Καθεστώς 2.4.2 “Εγκατάσταση Γεωργοδασοπονικών Συστημάτων” που αποσκοπούσε στην εγκατάσταση νέων ανεμοθραυστών για προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από εξωγενείς παράγοντες καθώς και στη συμβολή για ικανοποίηση περιβαλλοντικών απαιτήσεων προκηρύχθηκε δύο φορές (στις 31/3/2008-15/5/2008 και στις 15/3/2010-14/5/2010), με συνολικό προϋπολογισμό €217.000. Παραλήφθηκαν συνολικά και από τις δύο προκηρύξεις τέσσερις (4) μόνο αιτήσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 δεν συμπεριλήφθηκε ξεχωριστό Καθεστώς για Γεωργοδασοπονικά Συστήματα, λόγω του μειωμένου ενδιαφέροντος από τους αιτητές κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, αλλά και λόγω του τεράστιου διοικητικού κόστους για ένα επιπλέον Καθεστώς. Πρόνοιες όμως, του Καθεστώτος 2.4.2, έχουν περιληφθεί στο Καθεστώς 8.1 “Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων” του ΠΑΑ 2014-2020, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες και τους σκοπούς των Γεωργοδασοπονικών Συστημάτων.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Το Μέτρο 08 “Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών” είναι ένα από τα περιβαλλοντικά Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο υλοποιεί την εθνική στρατηγική για τα δάση και εφαρμόζει δράσεις που αφορούν και τις δασώσεις. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή του Καθεστώτος 8.1 “Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων” αποσκοπεί στη δημιουργία δασών και άλλων δασωδών εκτάσεων σε γεωργικά και μη γεωργικά τεμάχια, που βρίσκονται σε υψόμετρο μέχρι τα 900 μέτρα.

Το Καθεστώς αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση/προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην αύξηση των δασικών εκτάσεων και στη διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Παράλληλα θα εξασφαλίσει συμπληρωματικό εισόδημα στους δικαιούχους μέσα από την προσφορά εναλλακτικού τρόπου χρήσης της γης τους. Επιπρόσθετα, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων φυτικών ειδών, το Καθεστώς θα συμβάλει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και στη δέσμευση του άνθρακα στις νεοϊδρυθείσες δασοσυστάδες. Επίσης αναμένεται να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης της πανίδας με την αύξηση της παρεχόμενης τροφής και με τη δημιουργία διαδρόμων διακίνησης και κάλυψης. Θα υπάρξει αύξηση των προσφερόμενων κρασπεδικών βιοτόπων, οικολογικών φωλιών και ενδιαιτημάτων.

Για το Καθεστώς 8.1 έχουν προγραμματισθεί δύο προκηρύξεις με συνολικό προϋπολογισμό €1.000.000. Κατά την 1η προκήρυξη, που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 13/4/2016-15/6/2016, αναμένεται να διατεθεί στους δικαιούχους συνολικό ποσό €600.000.»


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Φεβρουαρίου 25, 2019
camping

Κανονισμοί για κατασκηνωτικους χώρους

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.241, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτηση του…
Ιανουαρίου 16, 2019

Πότε θα εφαρμόσουμε τους έξυπνους μετρητές;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1021, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Η Αρχή Ηλεκτρισμού έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει να προετοιμάζεται για την εφαρμογή των έξυπνων μετρητών. Παρακαλώ τον αρμόδιο…
Απριλίου 30, 2018

Λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου “Κάλυμνος” στην Ακτή του Κυβερνήτη

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.243, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Αναφορικά με τη λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου “Κάλυμνος” στην Ακτή του Κυβερνήτη, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως…
Ιανουαρίου 31, 2018

Διάβρωση παραλίας Περβολιών

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.166, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής του κοινοτικού συμβουλίου Περβολιών προς τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ.…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...