Συμμετοχή και συνεδρίες Τοπικής Επιτροπής Παραλιών

Γονική Κατηγορία: Παρεμβάσεις - Θεοπέμπτου Ερωτήσεις & Θέματα - 2016 Εμφανίσεις: 2792
Απαντήσεις: Πολεοδομίας - Έπαρχος Λεμεσού -Έπαρχος Λάρνακας


09/09/2016
200x20000007Προς:
κ. Κυριάκος Τσολάκης
Έπαρχος Λεμεσού

Αγαπητέ κ. Τσολάκη,

Θέμα: Συμμετοχή και συνεδρίες Τοπικής Επιτροπής Παραλιών

Σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο 5ΣΤ αυτού, για κάθε οικεία περιοχή ιδρύεται Τοπική Επιτροπή Παραλιών. Η Τοπική Επιτροπή Παραλιών απαρτίζεται μεταξύ άλλων και από έναν εκπρόσωπο της Επαρχιακής Διοίκησης.

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να σας ζητήσω όπως με ενημερώσετε για τα ακόλουθα:
1. Σε ποιες Τοπικές Επιτροπές Παραλιών έχουν οριστεί λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού;
2. Καλούνται οι λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού στις συνεδρίες των Τοπικών Επιτροπών Παραλιών και κάθε πόσο καλούνται στις συνεδρίες;

Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Απάντηση
Συμμετοχή και συνεδρίες Τοπικής Επιτροπής Παραλιών

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου, 2016, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι, με βάση το Νόμο περί Προστασίας της Παραλίας Κεφ. 59, άρθρο 5ΣΤ, εκπρόσωπος του Επάρχου κάθε Επαρχίας αποτελεί μέλος κάθε Τοπικής Επιτροπής Παραλιών και σε αυτή την περίπτωση o κάθε Βοηθός Επαρχιακός Επόπτης της περιοχής αποτελεί και τον εκπρόσωπο του Επάρχου σε κάθε Επαρχία.

2. Για το έτος 2016, το Γραφείο μας πήρε πρόσκληση για συμμετοχή σε τέτοια σύσκεψη μόνο από το Δήμο Αγίου Αθανασίου.

(Έσθη Παναγίδου)
Αν. ΈπαρχοςΠρος:
κ. Οδυσσέας Χατζηστεφάνου
Έπαρχος Λάρνακας

Αγαπητέ κ. Χατζηστεφάνου,

Θέμα: Συμμετοχή και συνεδρίες Τοπικής Επιτροπής Παραλιών

Σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο 5ΣΤ αυτού, για κάθε οικεία περιοχή ιδρύεται Τοπική Επιτροπή Παραλιών. Η Τοπική Επιτροπή Παραλιών απαρτίζεται μεταξύ άλλων και από έναν εκπρόσωπο της Επαρχιακής Διοίκησης.

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να σας ζητήσω όπως με ενημερώσετε για τα ακόλουθα:
1. Σε ποιες Τοπικές Επιτροπές Παραλιών έχουν οριστεί λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας;
2. Καλούνται οι λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας στις συνεδρίες των Τοπικών Επιτροπών Παραλιών και κάθε πόσο καλούνται στις συνεδρίες;

Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.

Απάντηση
Θέμα: Συμμετοχή και συνεδρίας Τοπικής Επιτροπής Παραλιών

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και στη σχετική επιστολή σας με αρ. ΧΛ/ΧΘ/Ο83/ 16, ημερομηνίας 9.9.2016, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα.
Στις Τοπικές Επιτροπές Παραλιών ορίζονται οι διοικητικοί λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας ανάλογα με την κοινότητα / δήμο όπου ασκούν καθήκοντα Βοηθού Επαρχιακού Επόπτη. Η συμμετοχή τους στις συνεδρίες εξαρτάται από την σύγκλησή τους εκ μέρους της οικείας Τοπικής Αρχής, ο πρόεδρος της οποίας προεδρεύει, σύμφωνα με το άρθρο 5ΣΤ του Νόμου.

Το Γραφείο μου παροτρύνει ή και υποβοηθεί τις τοπικές Αρχές να συγκαλέσουν συνεδρίες, όταν διαπιστώνει την ανάγκη να επιληφθεί η Τοπική Επιτροπή σημαντικών θεμάτων διαχείρισης της παραλιακής περιοχής τους. Τα τελευταία δύο χρόνια το Γραφείο μου συμμετείχε σε συνεδρίες Τοπικών Επιτροπών Παραλιών που συγκλήθηκαν από τον Δήμο Λάρνακας (2), το Κ.Σ. Πύλας (2), το Κ.Σ. Περβολιών (1), το Κ.Σ. Κιτίου (2), το Κ.Σ. Μαζωτού (2), το Κ.Σ. Αγίου Θεοδώρου (2) και το Κ.Σ. Μαρωνίου (1).
Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις ή και πρόσθετες πληροφορίες ενδεχομένως χρειαστείτε.

Οδυσσέας Χατζηστεφάνου 
Έπαρχος


κ. Ανδρέα Κτωρίδη
Έπαρχο Αμμοχώστου

Αγαπητέ κ. Κτωρίδη,

Θέμα: Συμμετοχή και συνεδρίες Τοπικής Επιτροπής Παραλιών

Σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο 5ΣΤ αυτού, για κάθε οικεία περιοχή ιδρύεται Τοπική Επιτροπή Παραλιών. Η Τοπική Επιτροπή Παραλιών απαρτίζεται μεταξύ άλλων και από έναν εκπρόσωπο της Επαρχιακής Διοίκησης.

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να σας ζητήσω όπως με ενημερώσετε για τα ακόλουθα:
1. Σε ποιες Τοπικές Επιτροπές Παραλιών έχουν οριστεί λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου;
2. Καλούνται οι λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου στις συνεδρίες των Τοπικών Επιτροπών Παραλιών και κάθε πόσο καλούνται στις συνεδρίες;

Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.

κ. Αθηνά Αριστοτέλους Κληρίδου
Διευθύντρια Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Αγαπητή κ. Κληρίδου,

Θέμα: Συμμετοχή και συνεδρίες Τοπικής Επιτροπής Παραλιών

Σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο 5ΣΤ αυτού, για κάθε οικεία περιοχή ιδρύεται Τοπική Επιτροπή Παραλιών. Η Τοπική Επιτροπή Παραλιών απαρτίζεται μεταξύ άλλων και από έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να σας ζητήσω όπως με ενημερώσετε για τα ακόλουθα:
1. Σε ποιες Τοπικές Επιτροπές Παραλιών έχουν οριστεί λειτουργοί του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως;
2. Καλούνται οι λειτουργοί του Τμήματός σας στις συνεδρίες των Τοπικών Επιτροπών Παραλιών και κάθε πόσο καλούνται στις συνεδρίες;

Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.

Απάντηση Πολεοδομίας
Εντιμότατε Κύριε,

Συμμετοχή και συνεδρίες Τοπικής Επιτροπής Παραλιών

Αναφέρομαι στη σχετική με το πιο πάνω θέμα επιστολή σας με αρ. ΧΝΧΘ/079/16 και ημερομηνία 09.15.2016 και αναφορικά με τα ερωτήματα σας σε αυτή, αναφέρονται τα ακόλουθα:
(α) Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, το Τμήμα αυτό εκπροσωπείται στις Τοπικές Επιτροπές Παραλιών από εκπροσώπους των Επαρχιακών Λειτουργών της κάθε παραλιακής πόλης.
(β) Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, οι εκάστοτε εκπρόσωποι των Επαρχιακών Λειτουργών του Τμήματος αυτού παρευρίσκονται στις συνεδρίες των εν λόγω Επιτροπών όταν συζητούνται θέματα που άπτονται πολεοδομικών πτυχών. Επιπρόσθετα, αναφορικά με το ερώτημα για τη συχνότητα των συνεδριών των Επιτροπών αυτών, μπορεί να εξασφαλισθεί σχετική ενημέρωση από τους Προέδρους των Επιτροπών, οι οποίοι διαθέτουν σχετικά στοιχεία.

Mαpίa Λοϊζίδου για Διευθύντρια
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Καιν.: - Επαρχιακούς Λειτουργούς Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως


κ. Ανδρέα Σωκράτους
Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Αγαπητέ κ. Σωκράτους,

Θέμα: Συμμετοχή και συνεδρίες Τοπικής Επιτροπής Παραλιών

Σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο 5ΣΤ αυτού, για κάθε οικεία περιοχή ιδρύεται Τοπική Επιτροπή Παραλιών. Η Τοπική Επιτροπή Παραλιών απαρτίζεται μεταξύ άλλων και από έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να σας ζητήσω όπως με ενημερώσετε για τα ακόλουθα:
1. Σε ποιες Τοπικές Επιτροπές Παραλιών έχουν οριστεί λειτουργοί του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας;
2. Καλούνται οι λειτουργοί του Τμήματός σας στις συνεδρίες των Τοπικών Επιτροπών Παραλιών και κάθε πόσο καλούνται στις συνεδρίες;

Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.

κ. Αννίτα Δημητριάδου
Διευθύντρια Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού

Αγαπητή κ. Δημητριάδου,

Θέμα: Συμμετοχή και συνεδρίες Τοπικής Επιτροπής Παραλιών

Σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο 5ΣΤ αυτού, για κάθε οικεία περιοχή ιδρύεται Τοπική Επιτροπή Παραλιών. Η Τοπική Επιτροπή Παραλιών απαρτίζεται μεταξύ άλλων και από έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να σας ζητήσω όπως με ενημερώσετε για τα ακόλουθα:
1. Σε ποιες Τοπικές Επιτροπές Παραλιών έχουν οριστεί λειτουργοί του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού;
2. Καλούνται οι λειτουργοί του Οργανισμού σας στις συνεδρίες των Τοπικών Επιτροπών Παραλιών και κάθε πόσο καλούνται στις συνεδρίες;

Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.

κ. Μαίρη Λάμπρου
Έπαρχος Πάφου

Αγαπητή κ. Λάμπρου,

Θέμα: Συμμετοχή και συνεδρίες Τοπικής Επιτροπής Παραλιών

Σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο 5ΣΤ αυτού, για κάθε οικεία περιοχή ιδρύεται Τοπική Επιτροπή Παραλιών. Η Τοπική Επιτροπή Παραλιών απαρτίζεται μεταξύ άλλων και από έναν εκπρόσωπο της Επαρχιακής Διοίκησης.

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να σας ζητήσω όπως με ενημερώσετε για τα ακόλουθα:
1. Σε ποιες Τοπικές Επιτροπές Παραλιών έχουν οριστεί λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου;
2. Καλούνται οι λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου στις συνεδρίες των Τοπικών Επιτροπών Παραλιών και κάθε πόσο καλούνται στις συνεδρίες;
Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.

Η απάντηση
Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι Λειτουργοί του Γραφείου μου συμμετείχαν την τελευταία πενταετία σε συνεδριάσεις της Τοπικής Επιτροπής Παραλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Πέγειας, στη Λέμπα, στην Κισσόνεργα και στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς.
Σημειώνεται ότι οι εν λόγω Λειτουργοί καλούνται να συμμετέχουν σε συνεδρίες Τοπικών Επιτροπών Παραλιών όποτε συγκαλούνται, η συχνότητα των οποίων εξαρτάται από την ύπαρξη θεμάτων.

Σε πολλές κοινότητες/Δήμους, δεν ενεργοποιούνται οι Τοπικές Επιτροπές Παραλιών γιατί υπάρχουν ήδη εγκριμένα σχέδια Χρήσης και δεν υπάρχουν θέματα προς συζήτηση.

Με την ευκαιρία το Γραφείο μου θα έρθει σε επαφή με τις Τοπικές Αρχές με σκοπό να συμβουλέψει και να βοηθήσει αν υπάρχουν σχετικά θέματα που εκκρεμούν.

Με εκτίμηση
(Μαρία Χρυσοχού)
Για Έπαρχο
Εκτύπωση