Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Οδηγία για θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Image0000620 Σεπτεμβρίου 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να θεσπίσουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις και να συμμορφωθούν με την οδηγία μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2016.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης κατάθεσης του εναρμονιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή, εάν έχει γίνει και ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και πότε αναμένεται να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και να κατατεθεί.

Με εκτίμηση,
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Απάντηση ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2016 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.157, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι, στην επιστολή σας με αρ. φακ. Ερ. 23.06.011.01.157, ημερομηνίας 21.9.16, σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

1. Είναι γεγονός ότι καταγράφεται καθυστέρηση στην κατάθεση του σχετικού εναρμονιστικού νομοσχεδίου, λόγω άλλων παράλληλων εναρμονιστικών νομοθετικών προτεραιοτήτων του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας (TEN). Παρόλο που δεν τίθεται θέμα παρέκκλισης από τις πρόνοιες της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ, εντούτοις διαφάνηκε, μεταξύ άλλων, ως πρώτιστη αντικειμενική δυσκολία ο καθορισμός των θεσμικών οργάνων της Δημοκρατίας που θα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της Οδηγίας. Διαφαίνεται ότι η εφαρμογή της θα είναι πολυεπίπεδη: Θα γίνεται από τεχνοκρατικό όργανο δηλ. την Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων/ΤΕΝ, εξαμελή Διυπουργική Επιτροπή και το Υπουργικό Συμβούλιο.

2. Ειδικότερα, κατόπιν συλλογής στοιχείων για τον τρόπο εναρμόνισης και εφαρμογής της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ, από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ουαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία), το TEN σύνταξε τον Ιούλιο του 2016 ένα πρώτο προσχέδιο εναρμονιστικού νομοσχεδίου (πρόσφατες πληροφορίες αναφέρουν ότι 9 κράτη μέλη της EE δεν έχουν ακόμη εναρμονιστεί με τη σχετική Οδηγία).

3. Στην παρούσα φάση, γίνεται η σχετική δημόσια διαβούλευση. Ένα πρώτο προσχέδιο νομοσχεδίου αποστάλθηκε την 1η Αυγούστου 2016 στις άμεσα εμπλεκόμενες βασικές κρατικές Υπηρεσίες, οι οποίες ακολούθως προσήλθαν σε δύο προκαταρκτικές συσκέψεις για άτυπη διαβούλευση/ανταλλαγή απόψεων και από κοινού προβληματισμό που πραγματοποιήθηκαν στο TEN (στις 7 και 19 Σεπτεμβρίου 2016).

4. Οι βελτιώσεις που προέκυψαν από τις δύο συσκέψεις ενσωματώθηκαν και αποστάλθηκαν στις 4 Οκτωβρίου 2016 σε όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες (Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Άμυνας, Αρχή Λιμένων Κύπρου, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Υπηρεσία Ενέργειας, Υπηρεσία Υδρογονανθράκων, Μονάδα Ανάπτυξης Ναυτικού Τουρισμού), Τμήμα Δημοσίων Έργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης) για τελικές απόψεις μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου 2016.

5. Παράλληλα της διαβούλευσης με τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες διενεργείται διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως για παράδειγμα μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, επαγγελματικούς συνδέσμους και άλλα οργανωμένα σύνολα, και το ευρύ κοινό. Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του TEN για μελέτη και υποβολή απόψεων. Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το νομοσχέδιο έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Η δημόσια διαβούλευση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 5 Νοεμβρίου 2016.

7. Το υπό ετοιμασία νομοσχέδιο μεταφέρει μεταξύ άλλων τις πρόνοιες της Οδηγίας και συγκεκριμένα το άρθρο 9(1) που προβλέπει όπως η Αρμόδια Αρχή θεσπίσει μέσα δημόσιας συμμετοχής για πληροφόρηση και διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους, αρχές και κοινό, σε πρώιμο στάδιο, κατά την ανάπτυξη του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.

8. Σημειώνεται ότι, αφού ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα της 5ης Νοεμβρίου 2016, το TEN θα αποστείλει το προσχέδιο του νομοσχεδίου στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο. Ακολούθως αναμένεται να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.»Σημείωση: Ψηφίστικε στην ολομέλεια στις 29/09/2017

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...