Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Θάλασσα και μονάδα αφαλάτωσης στην κοινότητα Ορμήδεια

[Η απάντηση]
7 Νοεμβρίου 2016


Αναφορικά με το θέμα λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης στην κοινότητα Ορμήδεια της επαρχίας Λάρνακας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:
1. Εάν κάθε φορά που γινόταν επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας γινόταν και η αντίστοιχη επέκταση του αγωγού μεταφοράς της παραγόμενης άλμης στην επεξεργασία του θαλασσινού νερού στη θάλασσα, και
2. κατά πόσο έχουν γίνει οποιονδήποτε έργων στον αγωγό προηγήθηκαν διαβουλεύσεις με την Τοπική Αρχή και μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Απάντηση ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.308, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας
Η μονάδα αφαλάτωσης Δεκέλειας, άρχισε τη λειτουργία της το 1997, ανακαινίστηκε το 2008 και επεκτάθηκε το 2009. Κατά τη λειτουργία της μονάδας απορρίπτεται στη θάλασσα, μέσω αγωγού επιστροφής, άλμη, αλατότητας περίπου διπλάσιας αυτής του θαλασσινού νερού. Ο αγωγός απόρριψης άλμης εγκαταστάθηκε με την αρχική Σύμβαση και επεκτάθηκε με την ανακαίνιση το 2005.

Μέσα στα πλαίσια της εκτέλεσης του αρχικού έργου, διενεργήθηκε σχετική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), η οποία εξέτασε και τις επιπτώσεις από την απόρριψη άλμης. Η συγκεκριμένη ΜΕΕΠ περιλήφθηκε στα Έγγραφα της ανακαίνισης της Μονάδας (2005) και οι πρόνοιες της ακολουθήθηκαν κατά την κατασκευή και ανακαίνιση και εφαρμόζονται μέχρι σήμερα κατά τη λειτουργία.

Πρόσθετα των πιο πάνω, το ΤΑΥ διενέργησε το 2010 ξεχωριστή Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη Σχεδίου Αφαλατώσεων, η οποία διεξήχθη για όλες τις Μονάδες Αφαλάτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Μονάδας Αφαλάτωσης Δεκέλειας. Από τη Μελέτη αυτή δεν προκύπτει οτιδήποτε αρνητικό σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης Δεκέλειας.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ), εφαρμόζει από το 2008 πρόγραμμα παρακολούθησης των λιβαδιών Ποσειδώνιας γύρω από τις αφαλατώσεις Λάρνακας και Δεκέλειας. Με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού, ο επηρεασμός των λιβαδιών Ποσειδώνιας από την αυξημένη αλατότητα, λόγω της απόρριψης της άλμης, περιορίζεται σε απόσταση γύρω στα 100 μέτρα μακριά από το σημείο απόρριψης της άλμης από τον υποθαλάσσιο αγωγό της μονάδας αφαλάτωσης Δεκέλειας. Ως εκ τούτου, η επίδραση της άλμης πάνω στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής, αποδεικνύεται και εμπράκτως ότι είναι περιορισμένης έκτασης και οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι τοπικές.

Πέραν από την προαναφερόμενη περιοχή επηρεασμού, δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε επίδραση στη θαλάσσια βιοποικιλότητα λόγω της απόρριψης της άλμης.

Κατά την εκπόνηση των ΜΕΕΠ έχουν εξεταστεί και οι επιπτώσεις σε κοινότητες της περιοχής, από τις οποίες φαίνεται να μην προέκυψε οτιδήποτε αρνητικό που να έχρηζε ανάγκης για λήψη απόψεων ή διαβούλευση.»


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1697
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

Δεν πληρώνουν το νερό!!

Δεκ 12, 2018 1194
200x20000026
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.069, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...