Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Ψεκασμοί φυτοφαρμάκων σε κατοικημένες περιοχές

20 Οκτωβρίου 2016
ΧΛ/ΧΘ/086/16

Προς:
κ. Ανδρούλα Γεωργίου
Διευθύντρια Τμήματος Γεωργίας

Αγαπητή κ. Γεωργίου,

Θέμα: Ψεκασμοί από ιδιώτες σε κατοικημένες περιοχές.

Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από πολίτες σε σχέση με ψεκασμούς που γίνονται σε κατοικημένες περιοχές από ιδιώτες.

Κατόπιν προφορικής συνομιλίας που είχα μαζί σας, προέτρεπα τους πολίτες οι οποίοι μου κατάγγελλαν περιπτώσεις ψεκασμών σε κατοικημένες περιοχές να αναφέρουν τα περιστατικά στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας για περαιτέρω χειρισμό. Εντούτοις, όπως πληροφορήθηκα, οι λειτουργοί των Επαρχιακών Γραφείων του τμήματος σας, δεν εξυπηρετούσαν τους πολίτες αυτούς λόγω του ότι οι καταγγελίες δεν αφορούσαν ψεκασμούς οι οποίοι γίνονταν από αγρότες.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε κατά πόσο τα Επαρχιακά Γραφεία του τμήματος σας είναι τα καθόλα αρμόδια τμήματα για να χειρίζονται καταγγελίες που αφορούν ψεκασμούς από ιδιώτες σε κατοικημένες περιοχές και εάν ναι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως αποστείλετε οδηγίες στα Επαρχιακά Γραφεία για να χειρίζονται τα περιστατικά αυτά.

Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρ. Φακ..• 02.03.060 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1412 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αρ. τηλ.: 22408643 31 Οκτωβρίου 2016
Κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου

Βουλευτής Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Θέμα: Ψεκασμοί από ιδιώτες σε κατοικημένες περιοχές

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής σας με αριθμό φακ. ΧΛΟ(Θ/Ο86/16 και ημερομηνίας 20/10/2016 σχετικά με το πιο πάνω θέμα επιθυμώ να σας ενημερώσω τα ακόλουθα:

1. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης (Ε.Σ.Δ.) για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προίόντων, αναφέρονται ξεκάθαρα οι υποχρεώσεις όσων χρησιμοποιούν Φυτοπροστατευτικά Προίόντα Επαγγελματικής Χρήσης καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη μνοία σε ειδικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπου έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό.
2. Το Τμήμα Γεωργίας για τη γνωστοποίηση των σχετικών προνοιών του Εθνικού Σχεδίου Δράσης εξέδωσε ανακοίνωση η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
3. Το Τμήμα Γεωργίας στις περιπτώσεις που έρχονται σε γνώσει του, αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στον παρανομούντα, με την οποία τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις του επαγγελματία χρήστη αλλα και για τις πιθανές κυρώσεις στις οποίες εμπίπτουν τυχόν παραβάσεις σύμφωνα με τη Νομοθεσία.
4. Ως προς την αναφορά σας για τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία θεωρώ ότι εξυπηρετούν πλήρως και με κάθε υπευθυνότητα τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση όμως σας διαβεβαιώ ότι θα προβούμε εκ νέου σε ενημέρωση των Λειτουργών των Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων για την σωστή εξυπηρέτηση του κοινού.
5. Για επικοινωνία με τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία αποταθείτε στα τηλέφωνα: 22819704(Λευκωσία), 25306638 (Λεμεσός), 24202840 (Λάρνακα 26804600 (Πάφος), 23812130 (Αμμόχωστος) και 25874031 (Πιτσιλιά).
(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση των προνοιών του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ, τα κράτη-μέλη καλούνται να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) με το οποίο να καθορίζουν στόχους και χρονοδιαγράμματα ώστε να επιτευχθεί μείωση των κινδύνων ή και της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠ).
Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων, ως Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας των ΦΠ, προχώρησε στην έγκριση του ΕΣΔ, το οποίο υιοθετήθηκε ως Υπουργικό Διάταγμα στις 08/02/2013.

Για την Ορθολογική Χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό το ΕΣΔ προβλέπει:
1. Εφαρμογή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Επαγγελματικής Χρήσης μόνο από Επαγγελματίες Χρήστες κάτοχους του αντίστοιχου πιστοποιητικού κατάρτισης
2. Απαγόρευση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως τοξικά (Τ), πολύ τοξικά (Τ+), καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή
3. Εφαρμογή, κατά προτεραιότητα, φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου, μέτρων βιολογικού ελέγχου και εναλλακτικές μέθοδοι της χημικής καταπολέμησης
4. Σε περίπτωση εφαρμογής άλλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων από αυτά που προβλέπονται στο σημείο 2 θα πρέπει να υπάρχει η ενυπόγραφη γνωμάτευση Σύμβουλου ΦΠ στην οποία θα πρέπει να προτείνονται και τα τυχόν μέτρα περιορισμού των κινδύνων που θα πρέπει να ληφθούν για προστασία της υγείας του ανθρώπου. Στα πλαίσια των μέτρων αυτών, θα πρέπει να δίδεται το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα από την εφαρμογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της πρόσβασης του ανθρώπου στο χώρο εφαρμογής. Το διάστημα αυτό, θα πρέπει να γνωστοποιείται από τον χρήστη, με ειδικές ευκρινείς σημάνσεις πέριξ του χώρου εφαρμογής.
5. Η εφαρμογή οποιουδήποτε φυτοπροστατευτικού προϊόντος να γίνεται μόνο με εξοπλισμό εφαρμογής χαμηλής αερομεταφοράς ψεκαστικού νέφους.
Επιπλέον με βάση το ΕΣΔ, οι Επαγγελματίες Χρήστες κατά την εφαρμογή ΦΠ θα πρέπει να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:
  1. να εφαρμόζουν εναλλακτικά της χημικής καταπολέμησης, μέτρα φυτοπροστασίας,
  2. να εφαρμόζουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εξοπλισμό εφαρμογής που δεν δημιουργεί μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος,
  3. να χρησιμοποιούν ακροφύσια χαμηλής διασποράς του ψεκαστικού νέφους ή αυτά να είναι επαρκώς ρυθμισμένα και συντηρημένα για τη μείωση του μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους,
  4. να εφαρμόζουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε μέρες και ώρες κατά τις οποίες ελαχιστοποιείται η πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων στο ψεκαστικό νέφος,
  5. να μην εφαρμόζουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα όταν φυσά άνεμος.
  6. να ενημερώνουν, όλους όσους θα μπορούσαν να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος ή να τοποθετούν πριν την έναρξη του ψεκασμού έντυπο το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση παράβασης η Αρμόδια Αρχή δύναται να υποβάλει ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο όπως αναφέρεται στον Περι Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμο του 2011.


Με βάση τα πιο πάνω, τυχόν παρατυπίες θα πρέπει να αναφέρονται στον κλάδο Ελέγχου Αγροχημικών του Τμήματος Γεωργίας για δέουσες ενέργειες.

Για περεταίρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22408642 / 643 / 644

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιουνίου 22, 2018

Χάπι για καρδιακή ανεπάρκεια

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.336, ημερομηνίας21ης Νοεμβρίου2016,του βουλευτήεκλογικής περιφέρειαςΛευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια όπως το χάπι “Entresto” προστεθεί στο κρατικό συνταγολόγιο.…
Φεβρουαρίου 02, 2018

Ψεκασμοί φυτοφαρμάκων σε κατοικημένες περιοχές

20 Οκτωβρίου 2016ΧΛ/ΧΘ/086/16Προς:κ. Ανδρούλα ΓεωργίουΔιευθύντρια Τμήματος ΓεωργίαςΑγαπητή κ. Γεωργίου,Θέμα: Ψεκασμοί από ιδιώτες σε κατοικημένες περιοχές.Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από πολίτες σε σχέση με ψεκασμούς που γίνονται σε κατοικημένες περιοχές…
Δεκεμβρίου 23, 2016
Image00206

Ποιότητα πόσιμου νερού στις κοινότητες της υπαίθρου που διαθέτουν δική τους γεώτρηση

15 Δεκεμβρίου 2016Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:1. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης για την επεξεργασία του πόσιμου νερού στις κοινότητες της υπαίθρου που διαθέτουν δική τους γεώτρηση;2. Σε ποιες…
Δεκεμβρίου 23, 2016

Yπηρεσίες τις οποίες παρέχει το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας στους Τουρκοκύπριους

15 Δεκεμβρίου 2016Τόσο στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 όσο και σε προϋπολογισμούς προηγούμενων ετών, κάτω από το κεφάλαιο του Υπουργείου Εσωτερικών προνοούνται πιστώσεις ύψους €105.000 για την κάλυψη του κόστους υπηρεσιών που παρέχει το Κοινοτικό…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...