Χάπι για καρδιακή ανεπάρκεια

Γονική Κατηγορία: Παρεμβάσεις - Θεοπέμπτου Ερωτήσεις & Θέματα - 2016 Εμφανίσεις: 1308
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.336, ημερομηνίας21ης Νοεμβρίου2016,του βουλευτήεκλογικής περιφέρειαςΛευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια όπως το χάπι “Entresto” προστεθεί στο κρατικό συνταγολόγιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι γιατροί των κρατικών νοσηλευτηρίων συνταγογραφούν το συγκεκριμένο χάπι στους ασθενείς, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να το προμηθευτούν από τα κρατικά νοσηλευτήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος της αγοράς του συγκεκριμένου φαρμάκου από τα ιδιωτικά φαρμακεία ανέρχεται στα €200 περίπου ανά είκοσι οκτώ χάπια.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εντάξει το συγκεκριμένο χάπι στο κρατικό συνταγολόγιο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι γιατροί των κρατικών νοσηλευτηρίων θεωρούν απαραίτητη τη χορήγησή του σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.»

Απάντηση ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.336, ημερομηνίας 21 ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρει στην επιστολή του ο έντιμος βουλευτής κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, με αρ. Ερ. 23.06.011.01.336 και ημερομηνία 21/11/2016, από το αρμόδιο Τμήμα, δηλαδή τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, είναι η ακόλουθη: 
(α) Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με Αρ. 80.157 και ημερ. 25/1/2016, και την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με Αρ. Πρότασης 200/2018 και ημερ. 24/1/2018, η Επιτροπή Φαρμάκων αποτελεί το αρμόδιο συμβουλευτικό σώμα προς τον Υπουργό Υγείας αναφορικά με την εξέταση αιτημάτων που αφορούν στην εισαγωγή νέων φαρμακευτικών προϊόντων στο Κρατικό Συνταγολόγιο, καθώς και στον τρόπο διάθεσής τους από τα κρατικά νοσηλευτήρια.
(β) Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, τα αιτήματα για εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων στο Κρατικό Συνταγολόγιο δύναται να υποβάλλονται από ειδικό ιατρό, με ειδικότητα σχετική με την πάθηση για την οποία προορίζεται το υπό εξέταση φαρμακευτικό προϊόν, από Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ή/και οργανωμένα σύνολα ασθενών.
(γ) Επιπλέον, η Επιτροπή Φαρμάκων δύναται, όποτε κρίνει απαραίτητο, να διορίζει ad hoc επιτροπές, με τη συμμετοχή ειδικών ιατρών, για την προκαταρκτική εξέταση αιτημάτων για εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων στο Κρατικό Συνταγολόγιο.
(δ) Το ενδεχόμενο συμπερίληψης του φαρμάκου sacubitril/valsartan tablets (Entresto®) στο Κρατικό Συνταγολόγιο για την αντιμετώπιση περιστατικών με καρδιακή ανεπάρκεια αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Φαρμάκων κατά τη συνεδρία της, ημερ. 19/12/2016, στο πλαίσιο σχετικών εισηγήσεων διορισμένης ad hoc Επιτροπής Καρδιολογίας. Η εγκεκριμένη εισήγηση της Επιτροπής Φαρμάκων αφορά στη συμπερίληψη του εν λόγω φαρμάκου στο Κρατικό Συνταγολόγιο και τη διάθεσή του από τα κρατικά νοσηλευτήρια στη βάση εγκεκριμένου πρωτοκόλλου χορήγησης.
2. Εάν για τον οποιονδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.»
Εκτύπωση