Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Η εμπορική συμφωνία Καναδά - ΕΕ CETA

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.670, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου ΘεοπέμπτουCETA
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 15 Φεβρουαρίου 2017 την εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά (CETA). Η συμφωνία εγκρίθηκε με 408 ψήφους υπέρ, 254 κατά και 33 αποχές. Παρότι η συμφωνία εγκρίθηκε, υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες τόσο εντός όσο και εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί το νομοσχέδιο επικύρωσης της πιο πάνω συμφωνίας και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.683, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά
«Όπως έχουμε ενημερωθεί, η Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement-CETA), για να τεθεί σε πλήρη ισχύ, απαιτείται, μετά την υπογραφή της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η υποχρεωτική επικύρωσή της από όλα τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:
1. Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με την επικύρωση της πιο πάνω συμφωνίας;
2. Δεδομένων των αντιδράσεων και των έντονων επιφυλάξεων στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό της, πώς διασφαλίζονται μέσα από τη συμφωνία τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του αγροτικού τομέα;»

Απάντηση ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στις ερωτήσεις με αρ. 23.06.011.01.670 και 23.06.011.01.683, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2017 και 22 Μαρτίου 2017, των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Αντρέα Καυκαλιά, εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Λεμεσού, αντίστοιχα
«Αναφέρομαι στην επιστολή σας προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) και Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), αναφορικά με τα πιο πάνω ερωτήματα και σε συνέχεια σχετικής επιστολής του ΥΓΑΑΠ με την οποία ζητείται ο χειρισμός των ερωτημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου μας, να σας παραθέσω για ενημέρωση τα πιο κάτω σχετικά με τη συμφωνία CETA με τον Καναδά.

Απάντηση για ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.670, ημερομηνίας 20.03.2017, του Βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
- Ο Καναδάς αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA), σκοπό έχει την εγκαθίδρυση μιας σύγχρονης και προνομιακής οικονομικής σχέσης με τον Καναδά.
- Δεδομένου ότι πρόκειται για μικτής φύσεως Συμφωνία απαιτείται η υπογραφή των KM πριν από την υπογραφή της EE. Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 18/10/2016, με την απόφαση Αρ. 1312/2016, α) ενέκρινε την υπογραφή της συμφωνίας και β) εξουσιοδότησε τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί από τον Υπουργό, όπως υπογράψει την εν λόγω Συμφωνία εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξουσιοδότησε τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψει τη συμφωνία εκ μέρους του. Κατά τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Καναδά στις 27/10/2016, EE και Καναδάς υπέγραψαν τη CETA.
- Προκειμένου να υιοθετηθεί επίσημα και να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η συμφωνία, θα πρέπει να κυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα εθνικά κοινοβούλια όλων των κρατών-μελών (ως μικτή συμφωνία). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της CETA στις 15/02/2017.
- Πληροφορείσθε ότι η διαδικασία επικύρωσης της πιο πάνω συμφωνίας έχει ήδη ξεκινήσει με την ετοιμασία πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση ετοιμασίας νομοσχεδίου, το οποίο αφού κατατεθεί για νομοτεχνικό έλεγχο και υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση θα κατατεθεί στη ΒτΑ για ψήφιση.
- Το χρονοδιάγραμμα για την κατάθεσή του στην ΒτΑ δεν μπορεί να καθοριστεί στο παρόν στάδιο καθώς εμπλέκονται διάφορες Υπηρεσίες στη διαδικασία επικύρωσης.

Απάντηση για ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.683, ημερομηνίας 22.03.2017, ερώτημα 1, του Βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, κ. Αντρέα Καυκαλιά

- Η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με την επικύρωση της πιο πάνω συμφωνίας είναι στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών που περιέχονται στον Πρακτικό Οδηγό Συνομολόγησης Διεθνών Συμφωνιών και Υπογραφής Μνημονίων Συναντίληψης.
- Δεδομένου ότι η συμφωνία περιέχει τόσο αποκλειστικές όσο και συντρέχουσες αρμοδιότητες, η συμφωνία αυτή στο δίκαιο της EE ονομάζεται μικτή (“mixed agreement”).
- Το Άρθρο 169 του Συντάγματος προβλέπει τα στάδια της συνομολόγησης διεθνών συμφωνιών.
- Επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την υποβολή πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για εξουσιοδότηση ετοιμασίας από το αρμόδιο Υπουργείο του σχετικού κυρωτικού νομοσχεδίου, το οποίο αφού τύχει νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία, υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και κατάθεση ενώπιον της Βουλής για ψήφιση.»
ΘΚ/ΑΜ/Ap-23.06.011.01.670-683

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...