Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

(ΟΕΔΑ) Πεντακώμου

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.883, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα όσον αφορά τη μονάδα Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης και Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Πεντακώμου:
1. Πότε έπρεπε να παραδοθεί το έργο με βάση τα κατασκευαστικά συμβόλαια; Υπήρξαν αλλαγές στις εταιρείες που ανάλαβαν το έργο αρχικά;
2. Πότε αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία, ποιους δήμους και κοινότητες αναμένεται να εξυπηρετεί και ποιες οι συμφωνημένες τιμές παραλαβής;
3. Ποια υλικά θα διαχωρίζονται στη μονάδα και ποια η προγραμματιζόμενη διαχείριση του κάθε υλικού;
4. Θα υπάρχουν άλλες μονάδες που θα λειτουργούν παράλληλα με τη μονάδα ΟΕΔΑ, όπως π.χ. μονάδα κομποστοποίησης φυτικών αποβλήτων, η οποία υπήρχε ως επιλογή στα συμβόλαια;
5. Τι προνοείται στη σύμβαση όσον αφορά την ποιότητα και την τελική διαχείριση των υπολειμμάτων των αποβλήτων (SRF);»


Απάντηση ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2017 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.883, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Όσον αφορά την ερώτηση με αριθμό 23.06.011.01.883, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:
(α) Με βάση τη σύμβαση κατασκευής, το έργο θα έπρεπε αρχικά να παραδοθεί στις 20/1/2017. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου υπήρξαν κάποιες δικαιολογημένες εγκρίσεις/παρατάσεις χρόνου. Επίσης υπήρξε αίτημα του Αναδόχου κατασκευής για ανακατανομή των ποσοστών συμμετοχής των εταιρειών που ανέλαβαν το έργο, το οποίο παραπέμφθηκε στις αρμόδιες επιτροπές (ΤΕΑΑ, ΚΕΑΑ) και εγκρίθηκε.
(β) Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά από τις αρχές Μαΐου 2017. Στο παρόν στάδιο διεξάγονται οι ηλεκτρολογικοί έλεγχοι για σύνδεση της Μονάδας από συνεργεία της ΑΗΚ. Παρατηρήθηκαν κάποιες καθυστερήσεις κατά την διάρκεια των ελέγχων, λόγω τεχνικής ιδιαιτερότητας του έργου. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις, η Μονάδα αναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία την 21η Αυγούστου 2017 και σε κανονική λειτουργία μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας, δηλαδή την 21η Οκτωβρίου 2017, νοουμένου ότι δεν θα παρουσιαστούν οποιαδήποτε προβλήματα τεχνικής φύσεως. Η Μονάδα θα εξυπηρετεί τους Δήμους και τις κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού. Με βάση τη σύμβαση, οι συμφωνημένες τιμές παραλαβής είναι οι ακόλουθες:
  • Σύμμεικτα απορρίμματα: €19/τόνο
  • Ογκώδη απορρίμματα: €19/τόνο
  • Προδιαλεγμένα: €-10/τόνο
  • Μεταφορά ΣΜΑ Καντού: €10,80/τόνο
  • Μεταφορά δευτερογενούς καυσίμου: €1,50/τόνο
Σημειώνεται ότι οι άνωθεν τιμές είναι αρχικές τιμές σύμβασης και υπόκεινται σε αναπροσαρμογή τιμών (VOP).
(γ) Τα υλικά τα οποία θα παράγονται στη Μονάδα από την επεξεργασία των σύμμεικτων απορριμμάτων είναι τα ανακυκλώσιμα τα οποία ανήκουν στον Εργολάβο και τα οποία θα εμπορεύεται, το δευτερογενές καύσιμο SRF/RDF το οποίο ανήκει στον Εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες για τελική διάθεσή του, και ποσότητα υπολειμμάτων τα οποία θα καταλήγουν στη λεκάνη του ΧΥΤΥ για υγειονομική ταφή.
(δ) Με βάση τη σύμβαση υπήρχε σχεδιαστική πρόνοια η Μονάδα να μπορεί να επεξεργάζεται επίσης 15.000 τόνους ανά έτος προδιαλεγμένων πράσινων ή/και οργανικών βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, εφόσον αυτά δεν θα οδηγηθούν σε υφιστάμενες ιδιωτικές μονάδες κομποστοποίησης, τα οποία θα συλλέγονται σε ξεχωριστό χώρο υποδοχής και θα υπόκεινται σε διεργασίες ταχείας κομποστοποίησης για την παραγωγή compost σε ξεχωριστό χώρο.
(ε) Το παραγόμενο δευτερογενές καύσιμο SRF/RDF ανήκει στον Εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να εξεύρει τρόπο διάθεσής του.»


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Απριλίου 07, 2019
mybeach1

Οι ιδιωτικές παραλίες στη Βουλή

Κύριε Πρόεδρε,Η Δημοκρατία είχε υποχρέωση να εφαρμόσει το Πρωτόκολλο της Βαρκελώνης για την ολοκληρωτική διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Έχουμε ευρωπαϊκή υποχρέωση να εφαρμόσουμε την ολοκληρωτική διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Ακόμα ένα πρωτόκολλο που δεν…
Φεβρουαρίου 25, 2019
camping

Κανονισμοί για κατασκηνωτικους χώρους

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.241, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτηση του…
Ιανουαρίου 16, 2019

Πότε θα εφαρμόσουμε τους έξυπνους μετρητές;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1021, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Η Αρχή Ηλεκτρισμού έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει να προετοιμάζεται για την εφαρμογή των έξυπνων μετρητών. Παρακαλώ τον αρμόδιο…
Απριλίου 30, 2018

Λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου “Κάλυμνος” στην Ακτή του Κυβερνήτη

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.243, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Αναφορικά με τη λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου “Κάλυμνος” στην Ακτή του Κυβερνήτη, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...