Συμμετοχή στη Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών:

Γονική Κατηγορία: Παρεμβάσεις - Θεοπέμπτου Ερωτήσεις & Θέματα - 2017 Εμφανίσεις: 1256
18 Οκτωβρίου 2017

Προς:
κ. Γεώργιο Προκοπίου

Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Αγαπητέ κ. Γεωργίου,

Θέμα: Εισηγήσεις για τροποποίηση των περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών) Κανονισμών του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.03.054.062-2017).


Σε συνέχεια της συζήτησης των πιο πάνω αναφερόμενων Κανονισμών στις 6 Οκτωβρίου 2017 που αφορούν την Σύσταση Συμβουλευτικής Αρχής Μεταφορών, θα ήθελα να εισηγηθώ την ακόλουθη τροποποίηση στο κείμενο των Κανονισμών και παρακαλώ όπως εξεταστεί από την Επιτροπή.

Τροποποίηση του Κανονισμού 3 – Συμμετοχή στη Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών:

Γίνεται εισήγηση για αντικατάσταση της παραγράφου (1) του Κανονισμού 3 με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«3. (1) Στη Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν –

(α) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ως πρόεδρος,
(β) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή εκπρόσωπός τους,
(γ) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπός του,
(δ) ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,
(ε) ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του
(στ) ο Πρόεδρος του Πολεοδομικού Συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,
(η) ένας εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ,
(θ) ένας ακαδημαϊκός με γνώσεις στις οδικές μεταφορές,
(ι) ένας εκπρόσωπος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου,
(κ) ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων και
(λ) ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.».

Παρακαλώ όπως η πιο πάνω πρότασή μου τεθεί ενώπιον της Επιτροπής για λήψη τελικής απόφασης.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών
Εκτύπωση