Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Απάτες σε οδομετρητές αυτοκινήτων

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.283, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτουtraffic1

«Πρόσφατη έρευνα που έγινε για την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι το 10% έως και 50% των οδομέτρων των αυτοκινήτων αλλοιώνεται, όταν αυτά πωλούνται μεταχειρισμένα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Έχει ποτέ εξεταστεί η έκταση αυτής της παρανομίας στα εγχώρια ή εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα στην Κύπρο;
  2. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία παίρνει η Κυπριακή Δημοκρατία, για να προστατευτούν οι καταναλωτές;
  3. Εξετάζεται η πιθανότητα συνεργασίας με άλλες χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να καταπολεμηθεί αυτή η απάτη;»

Απάντηση ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2018 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.283, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου         

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

  1. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στην προσπάθεια του για περιορισμό του προβλήματος επέμβασης/αλλοίωσης στους μετρητές χιλιομετρικών αποστάσεων (“κοντέρ”) των οχημάτων ενέταξε στη διαδικασία του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων τον έλεγχο του κοντέρ, με την καταγραφή στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος της ένδειξης των χιλιομέτρων του.  Ακολούθως, στον επόμενο περιοδικό έλεγχο του οχήματος ελέγχεται κατά πόσο η νέα ένδειξη του κοντέρ είναι λογική, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του οχήματος.
  2. Ωστόσο, επειδή θεωρήθηκε ότι το εν λόγω μέτρο από μόνο του δεν είναι αρκετό για την επίλυση του προβλήματος, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έκρινε σκόπιμη την τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε να καθορίζεται η ανάγκη ύπαρξης μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων (κοντέρ) καθώς και η διαδικασία αντικατάστασης του σε περίπτωση βλάβης, με σκοπό να προστατεύονται οι καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν ένα μεταχειρισμένο όχημα, του οποίου ο μετρητής χιλιομετρικών αποστάσεων υπέστη παρέμβαση, με αποτέλεσμα να καταγράφονται λιγότερα χιλιόμετρα από αυτά που πραγματικά διένυσε προτού το αγοράσει.

Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο προσχέδιο Κανονισμών των “περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1972 έως 2017”, καθορίζεται ο ορισμός του “κοντέρ” (μετρητής χιλιομετρικών αποστάσεων) και ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα:

(α)     Επιβάλλεται σε κάθε όχημα να υπάρχει μετρητής χιλιομετρικών αποστάσεων (κοντέρ), ο οποίος θα καταγράφει την απόσταση που διανύει το όχημα καθώς και την απόσταση που διένυσε το όχημα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του. Πρόσθετα, απαγορεύεται η αποσύνδεση, αντικατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στο κοντέρ, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταγραφή από αυτό της απόστασης που διανύει το όχημα καθώς και της απόστασης που διένυσε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του.         

(β)     Το παλαιό κοντέρ δύναται να αντικατασταθεί με νέο, στο οποίο όμως θα καταγράφεται η απόσταση που αυτό διένυσε και σε περίπτωση που συντρέχουν τεχνικοί λόγοι που καθιστούν κάτι τέτοιο αδύνατο, με έγκριση του Εφόρου, το νέο κοντέρ θα καταγράφει την απόσταση που διανύει το όχημα από τη μέρα εφαρμογής του.

(γ)     Σε περίπτωση που αντικατασταθεί το παλαιό κοντέρ με νέο, ο Έφορος φροντίζει να καταγράφεται αυτό στο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που εκδίδεται για κάθε όχημα, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία αντικατάστασης του κοντέρ καθώς και η απόσταση που ήταν καταγεγραμμένη στο κοντέρ που αντικαταστάθηκε.  Η εν λόγω πληροφορία δηλ. η ένδειξη για την καταγεγραμμένη απόσταση στο κοντέρ του οχήματος κατά την τελευταία έκδοση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας του οχήματος, καταχωρείται στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.  Πρόσθετα, προνοείται όπως ο Έφορος παραχωρεί στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του οχήματος την εν λόγω πληροφορία, ηλεκτρονικά ή άλλως πως, ο οποίος θα μπορεί φυσικά στη συνέχεια να την κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αγοράσει το όχημα του.

  1.      Σημειώνεται ότι, οι υπό αναφορά Κανονισμοί έτυχαν έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 25 Οκτωβρίου, 2017 και κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, στις 2 Νοεμβρίου, 2017.  Ωστόσο, στις 6 Δεκεμβρίου, 2017 έχουν αποσυρθεί και θα επανακατατεθούν στην πρώτη συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής το 2018.»
ΣΘ/ΑM/Ap-23.06.011.02.283

Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής TRAN: Accompanying the European Parliament's legislative initiative report

Odometer manipulation in motor vehicles
"Odometers (or milometers), instruments measuring the distance travelled by a vehicle, can be tampered with relatively easily to make the mileage value appear lower than it is in reality. The practice of mileage fraud, commonplace especially in the cross-border trade of used cars in Europe, harms consumers and weakens road safety. While existing EU rules do not address all aspects of the problem, effective good practice exists.
Parliament is to vote on an own-initiative report which calls on the European Commission to act in this area to improve consumer protection and road safety."

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...