Διάβρωση παραλίας Περβολιών

Γονική Κατηγορία: Παρεμβάσεις - Θεοπέμπτου Ερωτήσεις & Θέματα - 2017 Εμφανίσεις: 1612

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.166, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής του κοινοτικού συμβουλίου Περβολιών προς τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριο Δημητριάδη, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2017, η οποία μου κοινοποιήθηκε, με θέμα τη διάβρωση που παρατηρείται στο παραλιακό μέτωπο Περιβολιών. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η διάβρωση του παραλιακού μετώπου καθιστά τη διέλευση από το χωμάτινο δρόμο στα Περβόλια και από τα παραλιακά τεμάχια ιδιαίτερα επικίνδυνη. Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι η κατασκευή κυματοθραυστών στην παραλιακή περιοχή Περβολιών-Κιτίου-Μαζωτού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει εντάξει στον προϋπολογισμό του 2018 πρόνοια για την κατασκευή έργων για την προστασία της παραλιακής περιοχής Περβολιών-Κιτίου-Μαζωτού από τη διάβρωση. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη δημιουργία συνθηκών ασφαλείας για τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2018 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.166, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Κατασκευή έργων προστασίας της παραλιακής περιοχής Περβολιών-Κιτίου-Μαζωτού από τη διάβρωση

Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση, με αριθμό 23.06.011.02.166 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Στην περιοχή Περβολιών βρίσκεται υπό εκτέλεση το έργο κατασκευής έξι (6) παράλληλων κυματοθραυστών, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει ετοιμάσει τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων και για τη Β΄ Φάση, η οποία προβλέπει την κατασκευή άλλων εννέα (9) κυματοθραυστών.  Η προώθηση των έργων της Β΄ Φάσης θα καθοριστεί όταν το Κοινοτικό Συμβούλιο Περβολιών εξασφαλίσει το ποσό της δικής του συνεισφοράς.

Ταυτόχρονα, για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του ευρύτερου παραλιακού μετώπου από το Ζύγι μέχρι το Μαζωτό, εντός του 2018 αναμένεται να προκηρυχθούν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων οι προσφορές για λεπτομερείς μελέτες για προστασία και βελτίωση του παραλιακού μετώπου (συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών μελετών).

Όσον αφορά τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας στο παραλιακό μέτωπο, αυτό θα μπορεί να εξεταστεί νοουμένου ότι οι οικονομικές δυνατότητες του Κράτους το επιτρέπουν.»

ΣΠ/ΑΜ/Ap-23.06.011.02.166

Εκτύπωση