fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Άστεγοι

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.368, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν τα αυξημένα περιστατικά αστέγων στη Λεμεσό και την καταγραφή θανάτων μεταξύ των ατόμων αυτών, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Έχει καταγραφεί ο ακριβής αριθμός των αστέγων που υπάρχουν ανά επαρχία;
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους αστέγους στην κατάσταση αυτή;
3. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την παροχή βοήθειας στα άτομα αυτά;
4. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων αυτών, ώστε να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό;»

Απάντηση ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.368, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην Ερώτηση που υπέβαλε ο Βουλευτής Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Θεόπεμπτου με αρ. 23.06.011.02.368 και σας πληροφορώ για τα ακόλουθα όσον αφορά τα αυξημένα περιστατικά αστέγων, ιδιαίτερα στην Επαρχία Λεμεσού:
2. Το Υπουργείο Εσωτερικών εφαρμόζει συγκεκριμένη στεγαστική πολιτική που είναι η ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών εκτοπισθέντων (εκ πατρογονίας και εκ μητρογονίας), αλλά και μη εκτοπισμένων. Συγκεκριμένα, τα μόνα Σχέδια που βρίσκονται σε ισχύ, αφορούν τη χορηγία για αγορά κατοικίας/διαμερίσματος και ανέγερση κατοικίας που απευθύνονται σε εκτοπισθέντες μόνο.
3. Ειδικά για το θέμα των αστέγων, αυτό εμπίπτει στην ευρύτερη κοινωνική πολιτική του κράτους για την οποία θα σας απαντήσει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο.
4. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνετε αναγκαίες.»

Απάντηση ημερομηνίας 12 Απριλίου 2018 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.368, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην ανωτέρω Κοινοβουλευτική Ερώτηση και σας ενημερώνω τα ακόλουθα:
1. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, μόλις ενημερωθούν ή εντοπίσουν άστεγα άτομα, προβαίνουν στις πιο κάτω ενέργειες για άμεση βοήθεια και στήριξη τους: 
- Επίσκεψη στο χώρο που βρίσκεται ο άστεγος για κατ' αρχήν αξιολόγηση των κοινωνικoοικονομικών του αναγκών.
- Διερεύνηση του καθεστώτος παραμονής του στην Κύπρο (εάν πρόκειται για αλλοδαπό) σε συνεργασία με την Αστυνομία, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή/και Υπηρεσία Ασύλου για να γίνουν ανάλογες ενέργειες με βάση τις σχετικές Νομοθεσίες.
- Διερεύνηση κατά πόσον υπάρχει οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον για άμεση φιλοξενία του. 
- Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί χώροι φιλοξενίας, διευθετείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας η προσωρινή διαμονή του σε κατάλυμα ή/και ξενοδοχείο, μέχρι να διερευνηθούν όλα τα δεδομένα και να γίνουν ενέργειες για εξεύρεση μόνιμου χώρου διαμονής. Περαιτέρω, καθοδηγείται να υποβάλει αίτησης για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, ώστε να διερευνηθεί κατά πόσον είναι δικαιούχος επιδόματος για κάλυψη των βασικών και ειδικών αναγκών του.

2. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την ουσιαστική στήριξη των αστέγων, ώστε να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό είναι:
- Ετοιμασία εξατομικευμένου προγράμματος φροντίδας και στήριξης με βάση τις κοινωνικoοικονομικές του ανάγκες και δεδομένα.
- Παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης με σκοπό τη στήριξη και ενδυνάμωση.
- Διασύνδεση με άλλες κρατικές ή μη κυβερνητικές υπηρεσίες και πηγές στήριξης στην κοινότητα (π.χ Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Δήμοι, ΣΚΕ, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης κ.ά.).

3. Τέλος, στα πλαίσια του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρέχεται η δυνατότητα σε Φορέα να λειτουργήσει πρόγραμμα εξυπηρέτησης αστέγων και να υποβληθεί σχετική αίτηση για επιχορήγηση του. Τον τελευταίο χρόνο υπήρξε ενδιαφέρον από Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία Κέντρου Υποδοχής Αστέγων.»

Ξανά ....
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.631, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Με κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.368) προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 6 Φεβρουάριου 2018, ζητούσα όπως πληροφορηθώ αναφορικά με τον ακριβή αριθμό των αστέγων που υπάρχουν ανά επαρχία, τους λόγους που οδήγησαν τους αστέγους στην κατάσταση αυτή, τα μέτρα που λαμβάνονται για την παροχή βοήθειας στα άτομα αυτά και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ουσιαστική στήριξή τους, ώστε να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό.
Στην απάντησή της η υπουργός δεν ενημέρωσε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον ακριβή αριθμό των αστέγων ανά επαρχία, καθώς και για τους λόγους που οδήγησαν τους αστέγους στην κατάσταση αυτή.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα δύο πιο πάνω αναπάντητα ερωτήματα, καθώς και για τον αριθμό των αστέγων ανά επαρχία για τα τελευταία δέκα χρόνια.


Κοινοβουλευτική Ερώτηση με αρ. αρ. 23.06.011.02.631, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2018, του Βουλευτή Λευκωσίας K. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
Αναφέρομαι στην ανωτέρω Κοινοβουλευτική Ερώτηση και σας ενημερώνω τα ακόλουθα .
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, διαθέτουν στοιχεία για τον ακριβή αριθμό αστέγων που έτυχαν χειρισμού από τις ίδιες μόνο για τα έτη 2015 έως και 2017 και τα οποία εμφανίζονται κατά επαρχία στους συνημμένους Πίνακες 1 και 2.
Από τα περιστατικά που έχουν τύχει χειρισμού μέχρι σήμερα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, φαίνεται ότι οι άστεγοι στην πλειοψηφία τους είναι αλλοδαποί ή Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι είτε βρίσκονται παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε εγκαταστάθηκαν για σκοπούς εξεύρεσης εργασίας.
Οι κυριότεροι λόγοι που κάποια άτομα καταλήγουν να είναι άστεγοι σχετίζονται με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, εξαρτήσεις (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες K.a.), ψυχιατρικά προβλήματα και έλλειψη οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος που να τους στηρίζει. Να σημειωθεί ότι υπήρξαν περιπτώσεις, που ενώ οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στήριξαν άστεγα άτομα, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν στέγη, τα άτομα αυτά επανήλθαν στον προηγούμενο τρόπο ζωής τους και δεν αξιοποίησαν τη βοήθεια που τους προσφέρθηκε.

Πίνακας 1

Πίνακας αστέγων που έτυχαν διαχείρισης από ΥΚΕ κατά τα έτη 2015-2017          Γενικά στοιχεία

Επαρχία

2015

2016

2017

Λευκωσία

 

1

49

Λεμεσός

13

21

24

Λάρνακα

4

21

40

Πάφος

6

6

15

Αμμόχωστος

3

 

1


 

Πίνακας 2
Πίνακας αστέγων που έτυχαν διαχείρισης από ΥΚΕ κατά τα έτη 2015-201'
Αριθμός αστέγων που έλαβαν οικονομική βοήθεια (σε συνάρτηση με τα στοιχεία του Πίνακα 1)

Επαρχία

2015

2016

2017

Λευκωσία

 

1

43

Λεμεσός

12

16

8

Λάρνακα

3

14

21

Πάφος

 

4

3

Αμμόχωστος

3

 

1


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1453
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...