Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Ψηλά κτήρια και απόβλητα στη θάλασσα

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.494, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Όσον αφορά τα ψηλά κτίρια στην ακτογραμμή της Λεμεσού, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Σε πόσα κτίρια έχει δοθεί άδεια απόρριψης υγρών αποβλήτων στη θάλασσα και με ποιους όρους;
2. Έχει γίνει ανάλυση δειγμάτων για τη σύνθεση των αποβλήτων; Υπάρχει επίβλεψη και παρακολούθηση στο χώρο των κατασκευών, αλλά και στους υποθαλάσσιους σωλήνες απόρριψης;
3. Ποιες είναι οι ποσότητες; Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι άδειες που έχουν δοθεί;
4. Πώς αναμένεται να επηρεαστεί η ποιότητα των νερών για τους λουομένους και τη θαλάσσια ζωή από την απόρριψη υγρών αποβλήτων στη θάλασσα;
5. Έχει γίνει κάποια περιβαλλοντική μελέτη για το αθροιστικό αποτέλεσμα των αδειών που δίνονται ή έχουν δοθεί ή οι άδειες δίνονται μία μία;
6. Ποιος είναι ο αριθμός των κτιρίων για τα οποία υπολογίζεται να δοθούν άδειες στο μέλλον;»

Απάντηση
Απάντηση ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.494, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

1. Μέχρι σήμερα έχουν αρχίσει οι κατασκευαστικές εργασίες δύο κτιρίων στη Λεμεσό και οι απορρίψεις στη θάλασσα γίνονται υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

2. Η ποιότητα του νερού που απορρίπτεται στη θάλασσα και η κατάσταση του θαλάσσιου νερού στην περιοχή απόρριψης, παρακολουθούνται μέσω χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων σε εβδομαδιαία βάση, τα αποτελέσματα των οποίων αποστέλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για αξιολόγηση.

3. Οι ποσότητες νερού και για τα δύο έργα ανέρχονται στα 5.000 κυβικά μέτρα ημερησίως και οι άδειες που έχουν δοθεί ισχύουν για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

4. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο του Κράτους, έχουν την ευθύνη εφαρμογής του εναρμονιστικού Νόμου 57(Ι)/2008 για τη Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης. Για τον σκοπό αυτό, παρακολουθείται συστηματικά, η ποιότητα των νερών κολύμβησης σε περιοχές νερών κολύμβησης της Κύπρου, κατά την κολυμβητική περίοδο η οποία ξεκινά την 1 Μαΐου. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι απορρίψεις για τις δύο αναπτύξεις που αναφέρονται πιο πάνω γίνονται σε περιοχές μικρής απόστασης από περιοχές νερών κολύμβησης και είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ποιότητα των νερών κολύμβησης να διατηρηθεί εξαιρετική, για προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

5. Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στο Τμήμα Περιβάλλοντος περίπου 30 αιτήσεις για ψηλά κτίρια και έχουν σταλεί επιστολές στη Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), με βάση τις πρόνοιες του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμου [Ν.102(Ι)/2005].
Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως αναμένεται να εκπονήσει ΣΜΠΕ για τα ψηλά κτήρια και να την καταθέσει στην Περιβαλλοντική Αρχή.

6. Αναμένεται από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή να υποβάλει στο άμεσο μέλλον και άλλες αιτήσεις προς αξιολόγηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, για τις οποίες ο αριθμός δεν μπορεί να προβλεφθεί.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1727
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...