fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Πρόωροι θανάτοι και ποιότητα του αέρα στις εκθέσεις του Ευρωπαικού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.464, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου ΘεοπέμπτουImage00004
«Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκδίδει τα τελευταία χρόνια έκθεση για την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο στην έκθεση για την Κύπρο γίνεται αναφορά σε εκατοντάδες πρόωρους θανάτους λόγω της σκόνης και άλλων ρύπων. Εξαιτίας της σοβαρότητας του θέματος που περιλαμβάνει και θέμα δημόσιας υγείας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Έχει υπόψη του την πιο πάνω έκθεση και ποια είναι η άποψή του για τα ευρήματα και τις αναφορές που γίνονται για την Κύπρο;
2. Ποιος είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο;»

Απάντηση
Απάντηση ημερομηνίας 15 Μαΐου 2018 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ.23.06.011.02.464, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Αναφέρομαι στην πιο πάνω Κοινοβουλευτική ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Ο Κλάδος Ποιότητας Αέρα και Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ως ο αρμόδιος Κλάδος για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και της αντίστοιχης Κυπριακής νομοθεσίας για θέματα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο υποβάλλει ετησίως στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) δεδομένα μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και έκθεση με τις ετήσιες εθνικές εκπομπές των ρύπων που προνοούνται στη νομοθεσία. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα παρακολουθεί και τις εκθέσεις που εκδίδει η ΕΟΠ και αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και τα ευρήματα και τις αναφορές που γίνονται για
την Κύπρο.

2. Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Urban PM 2.5 Atlas – Air Quality in European citiesin European cities” (έκδοση 2017) (σελ. 43 και 44) (Συνημμένο 1) αναλύεται η προέλευση των ΑΣ 2,5 στις πόλεις Λευκωσία και Λεμεσό. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή ποσοστό 70% περίπου της ετήσιας τιμής οφείλεται στις φυσικές πηγές και σε διασυνοριακή μεταφορά. Παρόλο που η ετήσια τιμή είναι μικρότερη από την ετήσια οριακή τιμή και μεγάλο ποσοστό της ετήσιας μέσης τιμής οφείλεται σε παράγοντες μη ελεγχόμενους, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία/Τμήματα/άλλες Υπηρεσίες/Τοπικές Αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς προωθεί μέτρα μείωσης των ΑΣ 2,5 που οφείλονται σε ανθρωπογενείς αιτίες στην Κύπρο.

3. Ο Κυβερνητικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο βασίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τη σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο, ετοίμασε μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο 2008 και στη συνέχεια υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έκτοτε επικαιροποιείται.

4. Η πρόοδος στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης παρακολουθείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω Τεχνικής Επιτροπής όπως αυτή προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία. Η Τεχνική Επιτροπή συγκαλείται μια φορά κάθε έτος και σ’ αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.

5. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης υλοποιείται και περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και ειδικότερα μέτρα για τη μείωση της συγκέντρωσης Αιωρούμενων Σωματιδίων (ΑΣ 10 και ΑΣ 2,5 ) στην ατμόσφαιρα της Κύπρου από ανθρωπογενείς πηγές, όπως για παράδειγμα είναι οι εκπομπές από καύσεις (οχήματα, βιομηχανία και θέρμανση). Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα του Συνημμένου 2, οι ετήσιες μέσες συγκεντρώσεις Αιωρούμενων Σωματιδίων ΑΣ 10 και ΑΣ 2,5 μειώνονται κατά τα τελευταία έτη. Αυτό οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή μέτρων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωσης της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο.»

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1456
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...