Οι εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων στη Λάρνακα.

Γονική Κατηγορία: Παρεμβάσεις - Θεοπέμπτου Ερωτήσεις & Θέματα - 2018 Εμφανίσεις: 764
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.388, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση προχώρησε με την αποξήλωση των εγκαταστάσεων των διυλιστηρίων στη Λάρνακα.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό αναφορικά με τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου, εφόσον τα εδάφη της περιοχής είναι ρυπασμένα λόγω της μακρόχρονης χρήσης της περιοχής για επεξεργασία και φύλαξη πετρελαιοειδών.
Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη μελλοντική χρήση του χώρου.»


Απάντηση
Απάντηση ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2018 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.388, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:
Ο Προϊστάμενος Μηχανικός Έργων της ΚΕΤΑΠ-Κυπριακή Εταιρεία Πετρελαιοειδών μας ενημέρωσε ότι μέχρι στιγμής η πορεία των εργασιών αποξήλωσης των εγκαταστάσεων τους έχει ως ακολούθως:
α) Αποξηλώθηκε το 67% των δεξαμενών και το 90% των σωληνώσεων, το οποίο αντιστοιχεί στο 90% του αποθηκευτικού τους χώρου.
β) Η αφαίρεση των δύο υποθαλάσσιων αγωγών ολοκληρώθηκε κατά το 60%.
γ) Η αφαίρεση των ελαιωδών από την επιφάνεια του υδροφόρου ορίζοντα από τον χώρο όπου βρισκόταν η δεξαμενή Τ-3002 έχει ολοκληρωθεί περίπου το 80%.
δ) Ξεκίνησε η κατεδάφιση του οπλισμένου σκυροδέματος των αναχωμάτων κατακράτησης και των βάσεων των δεξαμενών που είχαν κατεδαφισθεί. Από την 1.5.2018 μέχρι τις 31.7.2018 κατεδαφίστηκαν ή αφαιρέθηκαν από το έδαφος 2971.16 τόνοι οπλισμένου σκυροδέματος και μεταφέρθηκαν σε περιοχή της ΚΕΤΑΠ για περαιτέρω επεξεργασία (σπαστήρα). Επίσης, διαχωρίστηκαν και τοποθετήθηκαν ξεχωριστά για περαιτέρω παρακολούθηση 120.58 τόνοι σκυροδέματος οι οποίοι είχαν ελαφριές ενδείξεις ρύπανσης. Από την μέχρι στιγμής κατεδάφιση έχουν διαχωριστεί 64.85 τόνοι σιδήρου τα οποία θα μεταφερθούν σε αδειοδοτημένο ανακυκλωτή μετάλλων. Κατά την ίδια χρονική περίοδο αφαιρέθηκαν 945.12 τόνοι ορυκτής ασφάλτου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Skyra Lima.

Σημειώνεται ότι μετά την αποξήλωση των εγκαταστάσεων της εν λόγω εταιρείας θα πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος, για έγκριση “Σχέδιο Δειγματοληψιών” με σκοπό την εκπόνηση της Έκθεσης Περιβαλλοντικής Αναφοράς (Environmental Baseline Study) και της μετέπειτα εκπόνησης Σχεδίου Αποκατάστασης του χώρου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί ακόμη περιβαλλοντική μελέτη αναφοράς (Environmental Baseline Study) διότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι εργασίες αποξήλωσης και κατεδάφισης του έργου. Σύμφωνα με όρο της Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης “Εντός 12 μηνών από το πέρας των εργασιών αποξήλωσης και κατεδάφισης να υποβληθεί Έκθεση Περιβαλλοντικής Αναφοράς (Environmental Baseline Study) για το χερσαίο και το θαλάσσιο περιβάλλον”.

Αφού εγκριθεί η εν λόγω έκθεση, με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το “Σχέδιο Δειγματοληψιών”, αλλά και τη μελλοντική χρήση του χώρου θα εκπονηθεί Σχέδιο Αποκατάστασης του χώρου, το οποίο θα εγκριθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος παρακολουθεί κατά το δυνατό την εξέλιξη των εργασιών κατεδάφισης και είναι σε επικοινωνία με την εν λόγω εταιρεία για όλες τις εργασίες που διεξάγονται.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

ΣΓΘ/ΗΚ/Ap-23.06.011.02.388
Εκτύπωση