fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Παλιές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

11 Ιουνίου 2018
ΧΛ/ΧΘ/007/18

Προς:
Βασιλική Αναστασιάδου
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Αγαπητή κ. Αναστασιάδου,

Θέμα: Έλεγχος παλαιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Στην Κύπρο εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια κανονισμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων οι οποίοι ανανεώνονται συνεχώς και έχουμε πετύχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας εργασιών.
Παρόλο που οι κανονισμοί αυτοί τροποποιούνται συνεχώς εντούτοις υπάρχουν πολύ παλιά κτήρια με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που εγκαταστάθηκαν με βάση παλαιότερους κανονισμούς και εξοπλισμό.
Λόγω του ότι βλάβες σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις μπορούν εύκολα να προκαλέσουν θανάτους, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως εξετάσετε την δυνατότητα εφαρμογής των πιο κάτω:

1. Τη διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού όσον αφορά τους κινδύνους και τους περιορισμούς που υπάρχουν σε κτίρια με παλαιότερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ανάλογα με τη χρονιά κατασκευής.

2. Σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς συνδέσμους, την ετοιμασία σχεδίου ελέγχου ασφαλείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στις κατοικίες, το οποίο θα προσφέρεται στο κοινό.

Εξ’ όσων γνωρίζω μια τέτοια εκστρατεία δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και λόγω της παρόδου του χρόνου θεωρώ ότι θα ήταν καλό, εάν οι πιο πάνω δράσεις, ή και άλλες που ενδεχομένως να μπορούν να γίνουν, προχωρήσουν το συντομότερο.
Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία ΠολιτώνΑπάντηση:

Κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου
Βουλευτή περιφέρειας Λευκωσίας Κινήματος Οικολόγων — Συνεργασία Πολιτών

Θέμα: Έλεγχος παλαιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αριθμό ΧΛ/ΧΘ/ΟΟ8/18 και ημερομηνία 11 Ιουνίου 2018, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αναγνώριση από μέρους σας του υψηλού επιπέδου ασφάλειας και της ποιότητας των εργασιών που διασφαλίζονται από την περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία και να σας πληροφορήσω ότι το Υπουργείο μου συμμερίζεται τις ανησυχίες σας σχετικά με την αυξημένη πιθανότητα βλαβών και κατ' επέκταση κινδύνων που πιθανό να προκληθούν από πεπαλαιωμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Όπως πιστεύω θα γνωρίζετε, ο περιοδικός έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, δεν επιβάλλεται από την περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία, αλλά συστήνεται. Συγκεκριμένα, στο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που εκδίδεται για κάθε νέα ηλεκτρική εγκατάσταση ή για προσθήκη/τροποποίηση υφιστάμενης εγκατάστασης, συστήνεται στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους χρήστες των υποστατικών, να φροντίζουν να γίνεται περιοδικός έλεγχος της ηλεκτρικής τους εγκατάστασης. Επιπρόσθετα από αυτό, απαιτείται η τοποθέτηση σε περίοπτη θέση, πάνω ή κοντά στον κύριο πίνακα τροφοδοσίας της εγκατάστασης μία πινακίδα από ανθεκτικό υλικό, χαραγμένη με ανεξίτηλους χαρακτήρες στην οποία αναφέρεται ότι η εγκατάσταση θα πρέπει να επιθεωρείται και να ελέγχεται περιοδικά με καθορισμό σύστασης για την ημερομηνία της επόμενης επιθεώρησης.
Σημειώνεται ότι, για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χώρων δημόσιας χρήσης απαιτείται, μέσα από άλλες Νομοθεσίες, η έκδοση «άδειας λειτουργίας». Μια από τις προυποθέσεις για την έκδοση της άδειας λειτουργίας είναι και η υποβολή Πιστοποιητικού Επιθεώρησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ) Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο περιοδικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός.

Επειδή όπως έχετε παρατηρήσει και εσείς, οι πιο πάνω συστάσεις για περιοδικό έλεγχο δεν εφαρμόζονται, με αποτέλεσμα, οι πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους χρήστες και γενικότερα για το κοινό, το Τμήμα ΗΜΥ του Υπουργείου μου, θα φροντίσει μέσω συχνών ανακοινώσεων, αρθρογραφίας στον τύπο κ.λ.π να ενημερώνει για τη χρησιμότητα του περιοδικού ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα ΗΜΥ προτίθεται να ζητήσει τις απόψεις όλων των επαγγελματικών συνδέσμων των ηλεκτρολόγων, με σκοπό την εξεύρεση τρόπων ευαισθητοποίησης των ιδιοκτητών, ώστε να διενεργούν περιοδικά επιθεωρήσεις και ελέγχους στις ηλεκτρικές τους εγκαταστάσεις.
Εκφράζω τις απολογίες μου για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην απάντηση της επιστολής σας και σας διαβεβαιώνω ότι η παρέμβαση σας στο θέμα της ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έχει ήδη ληφθεί σοβαρά υπόψη από το Υπουργείο μου.

Με εκτίμηση,

Βασιλική Αναστασιάδου
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Κοιν.:Αν. Διευθυντή ΤΗΜ Υ


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1450
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...