fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Προβλήματα με ενοικιαστές

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.583, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου ΘεοπέμπτουCity2
«Αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν εκφράσει παράπονα για το νομοθετικό κενό, αλλά και τη δυσκολία που υπάρχει τόσο στη διεκδίκηση των απλήρωτων ενοικίων και αποζημιώσεων για ζημιές που έγιναν στην περιουσία όσο και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να προχωρήσει σε έξωση του ενοικιαστή λόγω μη καταβολής των ενοικίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση του σχετικού νόμου, ώστε να καλυφθεί το κενό που υπάρχει και, εάν όχι, παρακαλώ όπως μας ενημερώσει ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων να διεκδικήσουν τα οφειλόμενά τους.»


Απάντηση:
Απάντηση ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2018 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.583, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. φακ. 13.9.1/2 και ημερομηνία 7.6.2018 προς εσάς, η οποία κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με συνημμένο αντίγραφο της επιστολής σας, σχετικά με την αναφερόμενη Ερώτηση του Βουλευτή κ. Χ. Θεοπέμπτου, και σας ενημερώνω ότι, δεν υπάρχει νομοθετικό κενό σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες που έχουν εκφράσει οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με την έξωση και διεκδίκηση των απλήρωτων ενοικίων, καθώς και τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για ζημιές που έγιναν στην περιουσία.

2. Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα ανάκτησης κατοχής σε περίπτωση ενοικιαστή που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του Νόμου προνοεί για τη δυνατότητα έκδοσης διατάγματος ανάκτησης κατοχής ως ακολούθως: “Εις περίπτωσιν καθ’ ην οιονδήποτε νομίμως οφειλόμενον ενοίκιον καθυστερείται επί είκοσι μίαν ή περισσοτέρας ημέρας μετά την επίδοσιν εγγράφου ειδοποιήσεως απαιτήσεως εις τον ενοικιαστήν και δεν υπάρξει οιαδήποτε προσφορά τούτου προ της καταχωρίσεως αιτήσεως δι’ ανάκτησιν κατοχής.”

3. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις ζημιών που έγιναν στην περιουσία του ιδιοκτήτη από τον ενοικιαστή, το εδάφιο (γ) του ιδίου άρθρου προνοεί ότι το Δικαστήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια να εκδώσει Διάταγμα ανάκτησης κατοχής και συγκεκριμένα “εις περίπτωσιν καθ’ ην η κατάστασις της κατοικίας ή του καταστήματος έχει, κατά την γνώμην του Δικαστηρίου, επιδεινωθή λόγω καταστρεπτικών πράξεων ή ηθελημένης σοβαράς αμελείας του ενοικιαστού ή εις περίπτωσιν καθ’ ην ο ενοικιαστής αδίκως επροξένησε ή επέτρεψε την πρόκλησιν σημαντικής ζημίας εις το ακίνητον”.
Σε κάθε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ο ιδιοκτήτης έχει περαιτέρω δικαίωμα αξίωσης αποζημιώσεων στο επαρχιακό δικαστήριο για τις ζημιές που ο ενοικιαστής έχει προκαλέσει στο ακίνητο.

4. Σημειώνεται επιπλέον ότι σκοπός του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, που έχει έντονες οικονομικές και παράλληλα κοινωνικές πτυχές, είναι να πετύχει την εξισορρόπηση μεταξύ αφ’ ενός του δικαιώματος του ιδιοκτήτη να απολαύει την περιουσία του και αφετέρου της διαφύλαξης της επαγγελματικής στέγης ή της οικίας του θέσμιου ενοικιαστή. Συνεπώς, οποιαδήποτε τροποποίηση του συγκεκριμένου Νόμου πρέπει να γίνεται με φειδώ και ευαισθησία, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα προβλήματα τόσο των ιδιοκτητών όσο και των ενοικιαστών.

5. Η διασφάλιση της εξισορρόπησης των υπό αναφορά δικαιωμάτων γίνεται στα πλαίσια της δικαστικής διαδικασίας και η προστασία τους συνιστά κύρια αποστολή της δικαιοσύνης και του τρόπου και χρόνου απονομής της. Συνεπώς οι οποιεσδήποτε καταχρήσεις θα πρέπει να επιλύονται στα πλαίσια της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης η οποία δύναται να αξιολογήσει τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή του υποστατικού.»

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1452
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...