Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε το νόμο για τα ποδήλατα;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.644, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου ΘεοπέμπτουJRA017

«Την 31η Οκτωβρίου 2018 τίθεται σε ισχύ «Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος». Κατά τη συζήτηση του νόμου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή εντοπίστηκαν μια σειρά από άλλες νομοθεσίες που πρέπει να αλλάξουν, προτού ο πιο πάνω νόμος μπει σε εφαρμογή.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η ετοιμασία των τροποποιητικών κανονισμών και νομοθεσιών, ούτως ώστε να μην υπάρξει νομοθετική σύγκρουση, όταν ο νόμος τεθεί σε εφαρμογή.


Στον πιο πάνω νόμο εμπεριέχονται ποινές για νέα αδικήματα ποδηλατιστών και οδηγών. Η διορία εφαρμογής, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018, δόθηκε, όχι μόνο για να ετοιμαστούν οι τροποποιήσεις που αναφέρονται πιο πάνω, αλλά και για να γίνουν εκστρατείες ενημέρωσης των ποδηλατιστών και οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι έτοιμο το υπουργείο να ξεκινήσει τις ενημερωτικές εκστρατείες και ποιος είναι ο προγραμματισμός του

Απάντηση:
Απάντηση ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2018 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.644, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση, σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες για την πρακτική εφαρμογή του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου (Ν.19(Ι)/2018) που τίθεται σε ισχύ την 31η Οκτωβρίου 2018 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Είναι γεγονός ότι στα πλαίσια της διαδικασίας εξέτασης του Νομοσχεδίου του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής των Αντιπροσώπων είχε διαφανεί ότι διάφοροι υφιστάμενοι Νόμοι διαθέτουν παρόμοιας φύσης πρόνοιες με διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικές ποινές. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είχε δεσμευτεί ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής των Αντιπροσώπων, να προωθήσει τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στους άλλους νόμους. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει τα ακόλουθα:
   i. Έχει ετοιμαστεί Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο του 2018 για την εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων που προβλέπονται στο νέο Νόμο Ν. 19(Ι)/2018 και παράλληλα καταργούνται αδικήματα που δεν συνάδουν με το νέο Νόμο. Μετά από τη δημόσια διαβούλευση με εμπλεκόμενους, το Νομοσχέδιο έχει σταλεί στη Νομική Υπηρεσία στις 5 Ιουλίου 2018 για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο.
  ii. Έχει ετοιμαστεί προσχέδιο κανονισμών που τροποποιεί τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς, για ρύθμιση προνοιών και αδικημάτων και κατάργηση ποινών που προβλέπονται και στο νέο Νόμο Ν. 19(Ι)/2018. Μετά την αναγκαία διαβούλευση με εμπλεκομένους, το Νομοσχέδιο έχει σταλεί στη Νομική Υπηρεσία στις 3 Ιουλίου 2018 για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο.
  iii. Η Ένωση Δήμων έθεσε ενώπιόν μας τους Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς των Δήμων, οι οποίοι παρουσιάζουν παρόμοιας φύσης πρόνοιες με διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικές ποινές με το Νόμο Ν. 19(Ι)/2018, και αφού έχουν μελετηθεί εντοπίστηκαν οι προβληματικές πρόνοιες και έχουν σταλεί εξειδικευμένες επιστολές σε κάθε Δήμο. Με τις επιστολές μας καλούνται οι Δήμοι, ανά περίπτωση, να τροποποιήσουν ή/και να καταργήσουν συγκεκριμένα άρθρα που δεν συνάδουν με το Νόμο Ν.19(Ι)/2018. Αναμένεται από τους Δήμους να προωθήσουν τις αναγκαίες ενέργειες και να μας ενημερώσουν σχετικά.

3. Σε σχέση με την προώθηση της αναγκαίας ενημερωτικής εκστρατείας για το περιεχόμενο του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου (Ν. 19(Ι)/2018), έχουν γίνει οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες και προωθούνται οι ακόλουθες δράσεις μέσω του Συμβουλίου Προώθησης Χρήσης του Ποδηλάτου (Συμβουλευτικού Σώματος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων):
   i. Σε σχέση με την αναγκαιότητα της προώθησης της χρήσης του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς, βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνών και Έργων, η οποία ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2018 και αναμένεται να έχει διάρκεια ενός έτους. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει εξασφαλίσει χορηγία ύψους €80.000 από τον ΟΠΑΠ Κύπρου και συμπληρωματικά έχει συνεισφέρει €25.000 από ίδιους πόρους για την εν λόγω εκστρατεία.
   ii. Ετοιμασία τριών (3) τηλεοπτικών σποτ, τα οποία θα προβάλλονται παράλληλα και μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.
   iii. Ετοιμασία ραδιοφωνικών σποτ.
   iv. Έντυπο με ενημερωτικό υλικό σε μορφή ερωτοαπαντήσεων.
   ν. Διαφημίσεις πάνω σε λεωφορεία.
   vi. Διοργάνωση Δημοσιογραφικής Διάσκεψης για την ανακοίνωση των δράσεων.
   vii. Έκδοση Δελτίων Τύπου και φιλοξενία των εμπλεκόμενων φορέων σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.

4. Τέλος, σας διαβεβαιώνω ότι θα προωθηθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες σε σχέση με την προσαρμογή άλλων νομοθεσιών και την ενημέρωση του κοινού, έτσι ώστε η νομοθεσία για τα ποδήλατα, να τεθεί σε ισχύ στις 31 Οκτωβρίου 2018 και να εφαρμοστεί με τους καλύτερους οιωνούς.»

ΠΧ/ΗΚ/Ap-23.06.011.02.644

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1671
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...