fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Αδειοδότηση Παιδικής Χαράς

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.Ο2.6Ο7, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιων κριτηρίων τίθενται οι προδιαγραφές για τη δημιουργία μιας νέας παιδικής χαράς σε δημόσιο χώρο, πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια σ' αυτήν και κατά πόσο πραγματοποιείται έλεγχος ότι αυτός που την παραλαμβάνει έχει την τεχνική επάρκεια, ώστε να διατηρήσει το χώρο ασφαλή για χρήση από παιδιά κατά τα επόμενα χρόνια.»

Απάντηση:
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.Ο2.6Ο7, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και σας ενημερώνω τα ακόλουθα:

(1) το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την διαδικασία έκδοσης πολεοδομικής άδειας, θέτει γενικούς όρους που αφορούν την παραχώρηση και διαμόρφωση δημόσιων χώρων πρασίνου, οι οποίοι είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση (μέγεθος δημόσιου χώρου πρασίνου, κλπ), μεταξύ άλλων και χώρους παιγνιδιών (επισυνάπτεται αντίγραφο με τυπικούς όρους- σχετικός ο όρος με αρ. 105).

(2) Σε ότι αφορά το θέμα των προδιαγραφών που πρέπει να πληροί ο εξοπλισμός στους χώρους αυτούς, πληροφορείστε ότι αυτό αφορά Νομοθεσία που αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (οι περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμοι-Πρότυπα ΕΝ1176 για παιγνίδια σε παιγνιδότοπους). Σχετικός τυπικός όρος τίθεται σε πολεοδομικές άδειες για τοπιοτέχνηση δημόσιων χώρων πρασίνου, που περιλαμβάνουν και χώρους παιγνιδιών, ο οποίος παραπέμπει στα σχετικά πρότυπα (επισυνάπτεται αντίγραφο).

(3) Με βάση τα πιο πάνω, αναφέρεται τέλος ότι, το θέμα του ελέγχου τήρησης των σχετικών προδιαγραφών και των κατασκευών (στατική επάρκεια, κλπ) αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και της αρμόδιας Αρχής (Δήμος ή Έπαρχος), που εκδίδει την άδεια οικοδομής και το πιστοποιητικό έγκρισης και που έχει την ευθύνη συντήρησης των δημόσιων χώρων πρασίνου.

Αναστασία Μιχαηλίδου Καμένου Πρώτη Διοικητική Λειτουργός
(Για Γενικό Διευθυντή)


Όρο Χορηγήσεως Άδειας υποβληθούν για έγκριση στην Αρμόδια Αρχή / Πολεοδομική Αρχή λεπτομερή σχέδια τοπιοτέχνησης του χώρου.
103) Τα τμήματα της υπό ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας, που δείχνονται με πράσινο χρώμα στο εγκριμένο χωρομετρικό σχέδιο, να παραχωρηθούν στο Δημόσιο και να εγγραφούν ως " δημόσιοι χώρου πρασίνου "κλπ. , να παραχωρηθεί στο Δημόσιο και να εγγραφεί ως ” δημόσιος χώρος πρασίνου Ί Πριν από την έναρξη υλοποίησης της ανάπτυξης να υποβληθούν για έγκριση στην Αρμόδια Αρχή / Πολεοδομική Αρχή λεπτομερή σχέδια τοπιοτέχνησης του χώρου .
104) Τα τμήματα της υπό ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας, που δείχνονται- με πράσινο χρώμα στο εγκριμένο χωρομετρικό σχέδιο, να επυχωματωθούν με φυτόχωμα, να δενδροφυτευθούν με αντιπροσωπευτικά δένδρα της περιοχής, να παραχωρηθούν στο Δημόσιο και να εγγραφούν ως "δημόσιοι χώροι πρασίνου "
105) Τα τμήματα της υπό ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας, που δείχνονται με πράσινο χρώμα στο εγκριμένο χωρομετρικό σχέδιο / να επιχωματωθούν με φυτόχωμα, να δενδροφυτευθούν, να τοπιοτεχνηθούν με μικρούς πεζόδρομους, καθώς και, Χώρους παιγνιδιών, βρύσες κλπ. , να παραχωρηθούν στο Δημόσιο και να εγγραφούν ως "δημόσιου χώροι πρασίνου Πριν από την έναρξη υλοποίησης της ανάπτυξης να υποβληθούν γ τα έγκριση στην Αρμόδια Αρχή / Πολεοδομική Αρχή λεπτομερή σχέδια τοπιοτέχνησης των χώρων .
110) Να γίνει τοπιοτέχνηση του ελεύθερου χώρου του τεμαχίου σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχέδια.
111) Ο ελεύθερος χώρος του τεμαχίου να δενδροφυτευθεί και να τοπιοτεχνηθεί σύμφωνα με σχέδιο που θα υποβληθεί και εγκριθεί από την Πολεοδομική Αρχή πριν την έναρξη υλοποίησης της ανάπτυξης.
112) Η περίμετρος της υπό ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας να δενδροφυτευθεί.
120) Να διαμορφωθούν και να διατηρούνται στο τεμάχιο όλοι του χώρου στάθμευσης, στις θέσεις και με τις διαστάσεις / γεωμετρικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στα εγκριμένα σχέδια.
121) Η αφετηρία του κεκλιμένου επιπέδου της ράμπας να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από το οδικό σύνορο του τεμαχίου . Η κλίση της ράμπας να μην είναι μεγαλύτερη από αυτή που φαίνεται στα εγκριμένα σχέδια.
( 128) Κανένα μέρος της βοηθητικής οικοδομής ή / και του ισόγειου

ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΣΕΙΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΛΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΣΕ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ (ΚΟΥΝΙΕΣ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ)

(472) οι απλοί εξοπλισμοί αναψυχής (όπως κούνιες, τραμπάλες, τσουλήθρες) που -τοποθετούνται σε παιδότοπο καθώς καν η δαπεδόστρω6ή (Playground Safety Surface/Tiles) κάτω απ' αυτούς πρέπει να συμμορφώνονται με τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα (Π.χ. σειρά προτύπων ΕΝ1176) ή με άλλα αντίστοιχα και ισοδύναμα μέτρα προστασίας.

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1456
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...