Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Κτηνοτροφικά υποστατικά σε προστατευμένη περιοχή

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.074, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι εντός των περιοχών του δικτύου “Natura 2000”, στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας/Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΤΚΣ/ΕΖΔ CY2000005) και στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ CY2000015) “Βουνοκορφές Μαδαρής-Παπούτσας”, σε πολεοδομική ζώνη προστασίας των υδάτων και πολεοδομικό καθεστώς προστατευόμενου τοπίου (Ζ3-ΠΤ) και σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικής φυσικής καλλονής στην τοποθεσία “Πλατύ” στην κοινότητα Αγρού (Τεμάχιο 663, Φύλλο/Σχεδίου 38/49), έχουν διεξαχθεί εκτεταμένες επεμβάσεις (διάνοιξη δρόμου και εκχέρσωση βουνοκορφής) και χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές και επιχωματώσεις) χωρίς περιβαλλοντική έγκριση ή/και πολεοδομική/οικοδομική άδεια.

Οι παράνομες εργασίες έχουν επιφέρει άμεση απώλεια γεωργικής γης υψηλής φυσικής αξίας, σημαντική υποβάθμιση φυσικών οικοτόπων και σημαντική όχληση ειδών πτηνοπανίδας, καθώς και αλλοίωση του προστατευόμενου τοπίου “Βουνοκορφή Πλατύ-Άλωνα”. Επιπλέον, χωρίς να χορηγηθεί περιβαλλοντική έγκριση ή/και πολεοδομική/οικοδομική άδεια, έγινε χάραξη και διάνοιξη μη εγγεγραμμένου χωμάτινου αγροτικού δρόμου ο οποίος διαπερνά τρεις πολεοδομικές ζώνες προστασίας της φύσης (Ζ1), των υδάτων (Ζ3), καθώς και των υδάτων και του τοπίου (Ζ3-ΠΤ) και οδηγεί στο συγκεκριμένο τεμάχιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1) Είναι ενήμερες οι καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές για τις παράνομες επεμβάσεις εντός των περιοχών του δικτύου “Natura 2000” (ΤΚΣ/ΕΖΔ CY2000005 και ΖΕΠ CY2000015 “Βουνοκορφές Μαδαρής-Παπούτσας”) και των πολεοδομικών ζωνών προστασίας (Zl, Ζ3 και Ζ3-ΠΤ “Βουνοκορφή Πλατύ- Άλωνα”);

2) Ποια μέτρα προτίθεται το υπουργείο να λάβει για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς και της αλλοίωσης του τοπίου που έχει προκληθεί;
3) Έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε έρευνα, για να εντοπιστούν οι παρανομούντες και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν εναντίον τους;

4) Πώς διασφαλίζεται η εφαρμογή του σχετικού διατάγματος (ΚΔΠ 292/2015) για την προστασία και τη διαχείριση της φύσης και της άγριας ζωής στην περιοχή “Natura 2000” στον ΤΚΣ/ΕΔΖ “Βουνοκορφές Μαδαρής-Παπούτσας” όσον αφορά τα μέτρα προτεραιότητας που αναφέρονται για τη διατήρηση τύπων φυσικών οικοτόπων και ειδών άγριας ζωής, τον περιορισμό ή/και την απαγόρευση ενεργειών για αποφυγή της υποβάθμισης της περιοχής και αλλοίωσης του τοπίου, καθώς και όσον αφορά τις σχετικές απαγορεύσεις ενεργειών που οδηγούν στην απώλεια φυσικών οικοτόπων και μεμονωμένων δέντρων, καθώς και τα μέτρα διατήρησης των στοιχείων του παραδοσιακού ανθρωπογενούς τοπίου, όπως ξερολιθιές φυτοφράκτες, αμπελώνες, κλπ;

5) Πώς εφαρμόζονται οι πρόνοιες της ισχύουσας “Δήλωσης Πολιτικής για τη Ρύθμιση και τον Έλεγχο της Ανάπτυξης και την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Ύπαιθρο και στα Χωριά” για τα προστατευόμενα τοπία και τις περιοχές του δικτύου “Natura 2000”, καθώς και τα για έργα δημόσιων υποδομών σε προστατευόμενο τοπίο σε περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής και σε περιοχές του δικτύου “Natura 2000”;

6) Πώς προτίθενται να χειριστούν τα αρμόδια υπουργεία την ήδη υποβληθείσα αίτηση του κοινοτικού συμβουλίου Αγρού και της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού για εγγραφή του παράνομου χωμάτινου αγροτικού δρόμου στο δημόσιο οδικό δίκτυο, χωρίς να υποβληθεί σε δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και χωρίς να χορηγηθεί η απαραίτητη άδεια κατασκευής δρόμου πριν από τη χάραξη και διάνοιξή του, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι διαπερνά δύο περιοχές του δικτύου “Natura 2000” και τρεις πολεοδομικές ζώνες προστασίας;»

Απάντηση ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2019 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.074, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ ότι οι εργασίες ισοπέδωσης στην περιοχή Πλατύ στην Κοινότητα Αγρού έχουν γίνει από την Εκκλησιαστική Επιτροπή της Κοινότητας και σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει από το Γραφείο του Επάρχου Λεμεσού, η Εκκλησιαστική Επιτροπή έχει προχωρήσει στην ετοιμασία περιβαλλοντικής μελέτης η οποία έχει υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος για έγκριση.»


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Φεβρουαρίου 02, 2020
Transport1

Οδική ασφάλεια και εκπαιδευμένοι ελεγκτές

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.067, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο κάτω που απορρέουν από τον περί Διαχείρισης…
Δεκεμβρίου 24, 2019

Η ομιλία μου για τον προϋπολογισμό του 2020

Ομιλία Βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τους Προϋπολογισμούς- Δεκέμβριος 2019Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οκτωβρίου 21, 2019
Image00168

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων - 11 χρόνια μετά και ακόμη περιμένουμε

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.700, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2008 συστάθηκε επιτροπή για να καθορίσει μεταξύ άλλων το Εθνικό Πλαίσιο…
Οκτωβρίου 15, 2019

Αειφόρος διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.323, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου όσον αφορά την…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...