fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Προβλήματα εφαρμογής του νόμου για τις λαϊκές αγορές

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.863, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. tomatoΧαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2017, συζητήθηκε το θέμα με τίτλο “Η ανάγκη διαμόρφωσης νομοθετικού πλαισίου για ενδυνάμωση της θέσης των αγροτών και των καταναλωτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.”
Κατά τη συζήτηση του θέματος η επιτροπή πληροφορήθηκε μεταξύ άλλων για προβλήματα που υπάρχουν στην εφαρμογή του περί της ρύθμισης της Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Νόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα προβλήματα που εντοπίστηκαν όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου για τις λαϊκές αγορές και ποιες είναι οι απόψεις του υπουργείου όσον αφορά την επίλυσή τους.»Απάντηση ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2018 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.863, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.863 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Πάγια πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η στήριξη της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, με στόχο την εξομάλυνση του μεγάλου χάσματος τιμών που παρατηρείται μέχρι τα προϊόντα να φτάσουν από τον παραγωγό στον καταναλωτή, προς όφελος, βεβαίως και των δύο. Γι’ αυτό ήταν και παραμένει θέση του ΥΓΑΑΠ ότι οι Λαϊκές Αγορές είναι χώροι στους οποίους θα πρέπει οι ίδιοι οι παραγωγοί να διαθέτουν προϊόντα μόνο δικής τους παραγωγής. Αυτό εξ άλλου διαλαμβάνεται και στο άρθρο 4 των περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμων του 2013 έως 2015 (εφ’ εξής Νόμος).
Σε δύο άλλα σημεία όμως της νομοθεσίας αυτής περιλαμβάνονται πρόνοιες που επιτρέπουν τη διεξαγωγή εμπορίου, δηλαδή την πώληση προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές όχι παραγωγής των ιδίων των παραγωγών που συμμετέχουν σ’ αυτές. Πιο συγκεκριμένα, (α) στο άρθρο 12(3) του Νόμου περιλαμβάνεται πρόνοια με την οποία δίδεται το δικαίωμα σε παραγωγούς που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε Λαϊκή Αγορά, να διαθέτουν και τα προϊόντα άλλων παραγωγών, που επίσης έχουν άδεια διάθεσης των προϊόντων τους σε Λαϊκή Αγορά και (β) στο άρθρο 3(1)(β) του Νόμου [όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 57(Ι)/2015] περιλαμβάνεται πρόνοια με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε έμπορο να διαθέτει προϊόντα σε Λαϊκή Αγορά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.


Οι πιο πάνω πρόνοιες έχουν βρει ευρεία εφαρμογή σε όλες τις Λαϊκές Αγορές με αποτέλεσμα
(α) μεγάλο μέρος των προϊόντων που πωλούνται στις Λαϊκές να διατίθεται από εμπόρους και
(β) μεγάλος αριθμός παραγωγών, στην προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, στην ουσία εξαναγκάζονται να αυξήσουν την γκάμα των προς διάθεση προϊόντων τους διαθέτοντας και προϊόντα που αγοράζουν από άλλους παραγωγούς.

Ως αποτέλεσμα αυτού παρατηρείται στις Λαϊκές Αγορές η δραστηριοποίηση πολλών “μικρών φρουταριών”, χωρίς να εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός λειτουργίας τους, δηλαδή οι απευθείας πωλήσεις χωρίς μεσάζοντες και σε τιμές που να συμφέρουν τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές.


Αποβλέποντας στην απάμβλυνση του όλου προβλήματος, το Τμήμα Γεωργίας απέστειλε επιστολή στις 07.06.2017 στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής που συστάθηκε με βάση το Νόμο, με σχετικές εισηγήσεις για θέσπιση Κανονισμών.
Στους εν λόγω Κανονισμούς περιλαμβάνονται πρόνοιες που θα δίνουν τη δυνατότητα
(α) στον καταναλωτή να διαχωρίσει τα προϊόντα ιδίας παραγωγής από τα προϊόντα εμπορίας,
(β) στις αρμόδιες αρχές ελέγχου (οικείος Δήμος ή Κοινότητα) να διενεργούν αποτελεσματικότερους ελέγχους και
(γ) στη Συμβουλευτική Επιτροπή να εποπτεύει αποτελεσματικότερα την όλη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, αλλά και να προωθεί διορθωτικά μέτρα.

Το Υπουργείο στηρίζει το θεσμό των Λαϊκών Αγορών και εργάζεται προς την κατεύθυνση της ορθής λειτουργείας τους προς όφελος πάντοτε τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»


ΕΧ/ΜΜ/Ap-23.06.011.01.863(2)

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1451
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...