Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Δεν πληρώνουν το νερό!!

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.069, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 200x20000026κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου για το έτος 2016, τα καθυστερημένα έσοδα για τα τέλη πώλησης νερού σε τοπικές αρχές ανέρχονται στα €43 εκατομ. πλέον τόκων. Ανάμεσα στις προτάσεις που παρατέθηκαν για επίλυση του θέματος των οφειλών των τοπικών αρχών περιλαμβάνεται και η πρόταση για μελέτη των τελών πώλησης ύδατος των τοπικών αρχών, ώστε να διαφανεί αν προκύπτει ανάγκη αναθεώρησής τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι τα μέτρα που λήφθηκαν ή πρόκειται να ληφθούν, ώστε να εισπραχθούν τα οφειλόμενα τέλη από τις τοπικές αρχές;

2. Έχει το αρμόδιο τμήμα προχωρήσει σε διενέργεια μελέτης αναφορικά με την ενδεχόμενη ανάγκη αναθεώρησης των τελών και ποια είναι τα συμπεράσματα της μελέτης;
Εάν όχι, προτίθεται το αρμόδιο τμήμα να προχωρήσει με τη διεξαγωγή μελέτης;

3. Το ύψος των τελών που επιβάλλονται καλύπτει επαρκώς το κόστος αγοράς νερού, λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων των τοπικών αρχών;»


Απάντηση ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2018 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.069, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση που αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και σας ενημερώνω ότι, κατόπιν σχετικής Πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 8.11.2017 την εξόφληση μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού των συσσωρευμένων μέχρι την 1.9.2017 οφειλών Κοινοτικών Συμβουλίων προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

2. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους €18,7 εκ. περίπου, αφού προηγουμένως εξασφάλισε τη γραπτή δέσμευση και των 80 επωφελούμενων Κοινοτικών Συμβουλίων ότι θα καταβάλλουν άμεσα τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ενώ αίτημα του Υπουργού Γεωργίας, κατόπιν εξουσιοδότησής του από το Υπουργικό Συμβούλιο, για διαγραφή των τόκων ύψους €2,65 εκ. περίπου, δεν εγκρίθηκε από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή του Γενικού Λογιστηρίου.

3. Παρά τη δέσμευση που υπέγραψαν όλα τα επηρεαζόμενα Κοινοτικά Συμβούλια, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, 38 από αυτά δεν εξοφλούν τα τρέχοντα τιμολόγια, με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν και πάλιν οφειλές οι οποίες ανέρχονται στο €1,8 εκ., το οποίο και τοκίζεται, ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα και οι μη διαγραφέντες τόκοι οι οποίοι και ανατοκίζονται. Αποτέλεσμα τούτων, 59 Κοινοτικά Συμβούλια παρουσιάζουν σήμερα καθυστερημένες οφειλές ύψους €4,5 εκ. περίπου και το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται τρόπους ανάκτησης των οφειλών αυτών.

4. Οι οφειλές οκτώ (8) Δήμων, σύμφωνα πάντα με πρόσφατα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ανέρχονται στα €25.750.000 περίπου (€19.479.000 ληξιπρόθεσμα + €6.271.000 τόκοι). Πέντε Δήμοι υπέγραψαν συμφωνίες αποπληρωμής των οφειλών τους με το Τμήμα, ενώ για τους υπόλοιπους γίνεται συμψηφισμός με την κρατική τους χορηγία.

5. Τα ερωτήματα με αρ. 2 και 3 αναμένεται να απαντηθούν από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, προς το οποίο έχετε ήδη απευθυνθεί.»

ΕΧ/ΜΜ/Ap-23.06.011.03.069

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1697
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

Δεν πληρώνουν το νερό!!

Δεκ 12, 2018 1194
200x20000026
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.069, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...