fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Με ποια διαδικασία θα αποκαταστήσουμε το Βατί και τον Κοτσιάτη;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.298, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου ΘεοπέμπτουLandfill

«Σε απάντηση, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.722, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη, αναφέρεται ότι μέσα στο 2017 αναμενόταν να γίνει η ανάθεση της σύμβασης σε συμβούλους μελετητές για την αποκατάσταση είκοσι σκυβαλότοπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Έχει γίνει η κατακύρωση σε συμβούλους και πότε αναμένεται να τεθούν τα σχέδια που θα εκπονηθούν σε δημόσια διαβούλευση, προτού υλοποιηθούν;

2. Περιλαμβάνονται όροι που αφορούν τη συλλογή νερού της βροχής για άλλη χρήση και για δημιουργική χρήση της επιφάνειας των σκυβαλότοπων που θα αποκατασταθούν με συμβατές κατασκευές;»

Απάντηση
Απάντηση ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.298, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:


(α) Έχει γίνει η κατακύρωση της σύμβασης για τη μελέτη και επίβλεψη της αποκατάστασης των είκοσι (20) σκυβαλότοπων (Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων-ΧΑΔΑ) της επαρχίας Λευκωσίας στην κοινοπραξία Συμβούλων/Μελετητών “Π. Νικολαΐδης και Συνεργάτες-PASECO Μονοπρόσωπη ΕΠΕ”, στις 11 Οκτωβρίου 2017 (Αρ. σύμβασης: ΤΑΥ 27/2016).

Οι προκαταρκτικές μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ) που αφορούν το εν λόγω Έργο έχουν υποβληθεί στις 18 Οκτωβρίου 2018 από τους Συμβούλους/Μελετητές στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) για σχόλια και παρατηρήσεις. Μετά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Συμβούλων/Μελετητών και του ΤΑΥ, θα ετοιμαστούν και υποβληθούν οι τελικές ΜΕΕΠ στο Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ), για να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση. Με το πέρας αυτής της διαβούλευσης, το ΤΠ θα εκδώσει την τελική του Γνωμάτευση για τις ΜΕΕΠ.


(β) Στους Όρους Εντολής-Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης των Συμβούλων/Μελετητών (αρ. ΤΑΥ 27/2016), καθορίζονται τρεις κατηγορίες μέτρων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, αναλόγως του εκτιμώμενου βαθμού επικινδυνότητας. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:

• Κατασκευή έργων παρεμπόδισης πλευρικής εισροής όμβριων, όπου αυτό απαιτείται.
• Κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς ομβρίων από την επιφάνεια των ΧΑΔΑ.
• Επιφανειακή κάλυψη με συμπυκνωμένα γαιώδη υλικά κατάλληλα για φύτευση, πάχους τουλάχιστον 1.0 m., λαμβανομένου υπόψη του σχεδιασμού για τις μετέπειτα χρήσεις.

(γ) Τα πιο πάνω μέτρα έχουν καθοριστεί προκειμένου τα όμβρια ύδατα που θα απορρέουν από την επιφάνεια των αποκατεστημένων ΧΑΔΑ, να μην επηρεάζονται από τα υφιστάμενα απόβλητα και να χρησιμοποιούνται για άρδευση της φυσικής χλωρίδας που θα καλύπτει τον κάθε ΧΑΔΑ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις η πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»
ΣΓΘ/ΜΜ/Ap-23.06.011.03.298

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Φεβρουαρίου 02, 2020
Transport1

Οδική ασφάλεια και εκπαιδευμένοι ελεγκτές

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.067, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο κάτω που απορρέουν από τον περί Διαχείρισης…
Δεκεμβρίου 24, 2019

Η ομιλία μου για τον προϋπολογισμό του 2020

Ομιλία Βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τους Προϋπολογισμούς- Δεκέμβριος 2019Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οκτωβρίου 21, 2019
Image00168

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων - 11 χρόνια μετά και ακόμη περιμένουμε

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.700, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2008 συστάθηκε επιτροπή για να καθορίσει μεταξύ άλλων το Εθνικό Πλαίσιο…
Οκτωβρίου 15, 2019

Αειφόρος διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.323, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου όσον αφορά την…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...