Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Κίνδυνος σε παιδότοπο στην Αυγόρου

Μετά την ερώτηση ακολουθούν οι απαντήσεις του Υπ Γεωργίας και του Υπ Παιδείας

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.513, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που έχουμε λάβει, κεντρικός αγωγός ύδρευσης της περιοχής Αυγόρου διασχίζει σε πολύ μικρό βάθος τον χώρο κάτω από τον παιχνιδότοπο του Β΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Αυγόρου.
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σε επικοινωνία του πριν από έναν χρόνο με το σχολείο το ενημέρωσε πως η ύπαρξη της οποιασδήποτε υποδομής στον συγκεκριμένο χώρο αποτελεί δημόσιο κίνδυνο και πως πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε θωράκιση του αγωγού, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος και η πιθανότητα έκρηξής του.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την υφιστάμενη κατάσταση και για οποιεσδήποτε ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί ή προγραμματίζονται να γίνουν για ρύθμισή της.»

Απάντηση 1

Απάντηση ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.513, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Μέσα στα πλαίσια των ελέγχων που διεξάγει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την προστασία και λειτουργικότητα των συστημάτων του, διαπίστωσε σε επιτόπιο έλεγχο, ότι οι όροι που τέθηκαν κατά την ανέγερση του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αυγόρου για τον αγωγό Χοιροκοιτίας-Αμμοχώστου, ο οποίος διασχίζει το τεμάχιο στο οποίο ανεγέρθηκε το Νηπιαγωγείο, δεν τηρούνταν.

Συγκεκριμένα κατά την έκδοση της Πολεοδομικής Άδειας για την υπό αναφορά ανάπτυξη, τέθηκαν μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι όροι:
Δεν θα γίνει οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή ή τοποθέτηση παιγνιδιών ή δενδροφύτευση επί της απαλλοτριωμένης λωρίδας γης σε σχέση με τον αγωγό ύδρευσης που διέρχεται διαμέσου του τεμαχίου, καθώς και στη νησίδα επαναστροφής, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε συνεργεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για σκοπούς ελέγχου/συντήρησης του αγωγού. Επίσης πάνω στην απαλλοτριωμένη λωρίδα γης που περνά από το χώρο που θα πλακοστρωθεί με κυβόλιθους (εγκριμένο χωροταξικό σχέδιο), θα πρέπει να κατασκευαστούν σε όλο το πλάτος της απαλλοτρίωσης, πλάκες από σκυρόδεμα πάχους 20cm, οπλισμένες σταυροειδώς με χάλυβα διαμ. 12mm ανά 20mm.”

Κατά τον αναφερόμενο έλεγχο, διαπιστώθηκε μόνιμη περίφραξη και εγκαταστάσεις παιγνιδότοπου εντός του δικαιώματος δουλείας του αγωγού και το ΤΑΥ συνέστησε την άμεση συμμόρφωση με τους όρους της Πολεοδομικής Άδειας, δηλαδή, τη μετακίνηση οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων βρίσκονται εντός του δικαιώματος δουλείας του αγωγού.


Το θέμα συζητήθηκε σε συσκέψεις με την Τοπική Αρχή και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και προκειμένου το ΤΑΥ να υποβοηθήσει την Τοπική Αρχή να συμμορφωθεί με την υφιστάμενη κατάσταση, δεσμεύτηκε να εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης του αγωγού.
Για το σκοπό αυτό το ΤΑΥ διεξήγαγε σχετική μελέτη και προνόησε συγκεκριμένο ποσό στον προϋπολογισμό του 2019. Τα αποτελέσματα της μελέτης συζητήθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2019, με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όπου συμφωνήθηκαν τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για συμμόρφωση με την υφιστάμενη κατάσταση.

Σημειώνεται ότι η εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών θα πρέπει να γίνει σε χρόνο που δεν θα λειτουργεί το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο και παράλληλα σε χρόνο που οι καταναλώσεις της περιοχής Αμμοχώστου θα είναι χαμηλές, ώστε ο επηρεασμός από τη διακοπή της παροχής από τον αγωγό να είναι ο ελάχιστος.

Το ΤΑΥ καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το θέμα να διευθετηθεί πριν το τέλος του 2019.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

ΕΧ/ΗΚ/Ap-23.06.011.03.513

Απάντηση 2

Απάντηση ημερομηνίας 27 Μαΐου 2019 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.513, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα:

2. Η απαλλοτριωμένη λωρίδα γης σε σχέση με τον αγωγό Χοιροκοιτίας-Αμμοχώστου δεν χρησιμοποιείται από τα παιδιά του Β΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Αυγόρου.

3. Σε συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που πραγματοποιήθηκε στις 25/4/2019 έγιναν συστάσεις στη Σχολική Εφορεία Αυγόρου όπως ετοιμαστεί σχέδιο μετακίνησης των παιχνιδιών από το συγκεκριμένο χώρο και επανατοποθέτησής τους στην αυλή σε νέο χώρο όπως αυτός καθορίζεται στα σχέδια της Πολεοδομικής Αδειας ως “χώρος παιχνιδιών”.

4. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ανέλαβε όπως εντός του 2019 εκτελέσει εργασίες μέρους των σωληνώσεων του αγωγού Χοιροκοιτίας-Αμμοχώστου που επηρεάζουν την αυλή του Β΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Αυγόρου.

5. Το θέμα παρακολουθείται από λειτουργούς των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε.»

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Φεβρουαρίου 02, 2020
Transport1

Οδική ασφάλεια και εκπαιδευμένοι ελεγκτές

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.067, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο κάτω που απορρέουν από τον περί Διαχείρισης…
Δεκεμβρίου 24, 2019

Η ομιλία μου για τον προϋπολογισμό του 2020

Ομιλία Βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τους Προϋπολογισμούς- Δεκέμβριος 2019Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οκτωβρίου 21, 2019
Image00168

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων - 11 χρόνια μετά και ακόμη περιμένουμε

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.700, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2008 συστάθηκε επιτροπή για να καθορίσει μεταξύ άλλων το Εθνικό Πλαίσιο…
Οκτωβρίου 15, 2019

Αειφόρος διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.323, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου όσον αφορά την…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...