fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Απασχόληση των ασθενών στις ψυχιατρικές πτέρυγες

RedCrossΕρώτηση με αρ. 23.06.011.03.550, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα που προσφέρονται για την απασχόληση των ασθενών στις ψυχιατρικές πτέρυγες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, καθώς και αν τα προγράμματα αυτά προσφέρονται σε καθημερινή βάση.

Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε για τα προγράμματα στήριξης και συμβουλευτικής που παρέχονται από το Κέντρο Ημέρας Λεμεσού, καθώς και για τα κριτήρια που χρειάζεται να πληρούνται, για να μπορεί ένας ψυχικά ασθενής να ενταχθεί σε αυτά. »Θέμα: Ερώτηση με αρ.23.Ο6.Ο11.Ο3.55Ο, ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2019, του Βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρετε στην επιστολή σας με αρ. ερ.23.Ο6.Ο11.Ο3.314 και ημερ.27/Ο3/19, από το αρμόδιο Τμήμα, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, είναι η ακόλουθη:

2. Η ψυχιατρική κλινική στεγάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, διαθέτει 20 κλίνες και λειτουργεί σε 24ώρη βάση.

3. Αποστολή της ψυχιατρικής κλινικής είναι η παροχή πολύπλευρης φροντίδας σε ενήλικα άτομα που παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα ψυχικών διαταραχών ή προβλημάτων και χρειάζονται εντατική και βραχυπρόθεσμη θεραπεία.

4. Βασικός στόχος είναι να ξεπεραστεί η οξεία φάση του προβλήματος και να επανέλθει το άτομο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη φυσιολογική του ζωή. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σφαιρική αξιολόγηση των αναγκών και προβλημάτων κάθε ασθενούς, την εφαρμογή ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων και την παρέμβαση στα πλαίσια της οικογένειας. Το θεραπευτικό πρόγραμμα του ασθενούς εκπονείται από μια διεπαγγελματική ομάδα η οποία περιλαμβάνει Ψυχίατρους, Κλινικό Ψυχολόγο, Νοσηλευτές, Εργοθεραπεύτρια, Κοινοτικό Νοσηλευτή και στηρίζεται στην πολύπλευρη αντιμετώπιση του προβλήματος.

5. Στην ψυχιατρική κλινική Λευκωσίας συγκεκριμένα διεξάγονται τα ακόλουθα θεραπευτικά προγράμματα:
Εκκλησιασμός προαιρετικά κάθε Κυριακή πρωί
Ατομικές συνεργασίες (5 φορές την εβδομάδα)
Ομάδα διαχείρισης άγχους (1 φορά την εβδομάδα)
Ομάδα ψυχοθεραπείας από Ψυχολόγους (2 φορές την εβδομάδα)
Ομάδα εργοθεραπείας (3 φορές την εβδομάδα)
Ομάδα Χειροτεχνίας από Λειτουργό των Επιμορφωτικών μαθημάτων (1 φορά την εβδομάδα)
Ομάδα ζωγραφικής (1 φορά την εβδομάδα)
Ελεύθερες δραστηριότητες από Νοσηλευτές (2 φορές την εβδομάδα) Γυμναστική — μαγειρική — επιτραπέζια παιχνίδια έξοδοι στο mall (1 φορά την εβδομάδα)
Ραδιόφωνο — Τηλεόραση D.V.D. (1 φορά την εβδομάδα)
Επιπρόσθετα υπάρχει η Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων της κλινικής η οποία διοργανώνει εκδρομές 2 φορές τον χρόνο, εξόδους σε πάρκα και διάφορες άλλες εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, Πάσχα).

6. Επισυνάπτεται το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Νοσηλευόμενων αναλυτικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

7. Το Κέντρο Ημέρας Λεμεσού πρόκειται για μια δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αποτελεί ένα χώρο υποδοχής ατόμων με σοβαρά ψυχικά προβλήματα που ζούνε στην κοινότητα χωρίς απασχόληση και κοινωνικές σχέσεις. Τα άτομα σε ένα φιλόξενο και παράλληλα απαιτητικό περιβάλλον, έχουν τη δυνατότητα καθημερινά μέσα από μπ σειρά κοινωνικών και θεραπευτικών δραστηριοτήτων να σταθεροποιήσουν και να βελτιώσουν την πορεία της ψυχικής τους υγείας.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος του Κέντρου Ημέρας στοχεύει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων. Απευθύνεται σε άτομα με διαταραχές στην ψυχική υγεία ηλικίας από 17 μέχρι 60 ετών στα οποία περιθωριοποίηση και η ψυχική ασθένεια έχουν μειώσει την προσαρμοστικότητα και τη λειτουργικότητα τους και σε άτομα ποι.) η ψυχική τους κατάσταση απαιτεί εξειδικευμένη παρακολούθηση από ειδικούς ψυχικής υγείας.

8. Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι η παροχή σταθερής φροντίδας (κλινική, νοσηλευτική, θεραπευτική και αποκαταστασιακή) των ατόμων. Παρέχονται υπηρεσίες από Ψυχολόγους, Νοσηλευτικούς Λειτουργούς Ψυχικής Υγείας και Ερεγοθεραπευτές. Αναλαμβάνει το θεραπευτικό σχεδιασμό εξατομικευμένης φροντίδας για το κάθε άτομο μέσα στα πλαίσια του αποκαταστασιακού προγράμματος της δομής σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δομές των υπηρεσιών ψυχικής υγείας όπως Ψυχιατρική κλινική, το τμήμα Κοινοτικής Ψυχιατρικής, την Μονάδα Εργασιακής Αποκατάστασης, καθώς και με το τοπικό Γραφείο Ευημερίας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Γενικά ο ρόλος του Κέντρου Ημέρας συνίσταται στην παρατήρηση και κλινική εκτίμηση της συμπεριφοράς των ατόμων, στην θεραπευτική υποστήριξη τους καθώς και στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επαναξιολόγηση των εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας για το κάθε άτομο.

9. Το Κέντρο Ημέρας δέχεται άτομα με ψυχικά προβλήματα τα οποία είτε παραπέμπονται από επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, είτε προσέρχονται με δική τους πρωτοβουλία.

10. Διαδικασία Ένταξης: Από τη στιγμή που το άτομο αποφασίζει να γίνει μέλος του Κέντρου Ημέρας μεσολαβούν πολλά και διαφορετικά στάδια μέχρι να μπορέσει το άτομο να συμμετάσχει ενεργά στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Σημαντικοί παράγοντες είναι αρχικά η ενθάρρυνση για συμμετοχή στις δραστηριότητες, η τόνωση αυτοπεποίθησης και η συνεργασία με την οικογένεια, στοιχεία που λειτουργούν υποστηρικτικά για την βελτίωση των δεξιοτήτων, τόσο μέσα από θεραπευτικές όσο και μέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται στο χώρο του Κέντρου Ημέρας. οι Λειτουργοί αποτελούν τα σταθερά πρόσωπα αναφοράς, που θα αναλάβουν την ξενάγηση και ενημέρωση του ατόμου αλλά και της οικογένειας του, για το χώρο και τα προγράμματα του Κέντρου Ημέρας. Έχουν την ευθύνη για την λήψη πληροφοριών που αφορούν το άτομο (π.χ. ιστορικού, λήψη πληροφοριών από τη δομή ή από το άτομο που κάνει την παραπομπή, από την οικογένεια, από το ίδιο το άτομο κ.λ.π.). Με βάση τις πρώτες πληροφορίες τις πρώτες μέρες ενθαρρύνεται το άτομο να συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα. Γίνεται η πρώτη αξιολόγηση και εκτίμηση των αναγκών του ατόμου. Μετά τις πρώτες μέρες συμμετοχής του ατόμου στα προγράμματα, η Θεραπευτική Ομάδα του Κέντρου σε συνεργασία με το ίδιο το άτομο, καταλήγει στο εξατομικευμένο πρόγραμμα συμμετοχής του κάθε ατόμου στα προγράμματα του Κέντρου Ημέρας.

11. Κριτήρια Ένταξης
1. Η ψυχική κατάσταση του ενδιαφερόμενου θα πρέπει να μη χρήζει νοσηλείας. Σε στιγμές κρίσηςΙυποτροπής το άτομο παραπέμπεται για νοσηλεία στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου. Κατά την διάρκεια της νοσηλείας κάποιου μέλους του Κέντρου Ημέρας, συνεχίζεται η επαφή μαζί του με λειτουργούς του Κέντρου Ημέρας και σχεδιάζεται σταδιακά η επανένταξη του στο Κέντρο Ημέρας.
2. α) Άτομα με προβλήματα διανοητικής καθυστέρησης δεν γίνονται αποδεκτά ακόμη και αν συνυπάρχουν δευτερογενή προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν αποκλείονται άτομα στα οποία η ψυχική τους αρρώστια επέφερε κάποια διανοητική έκπτωση.
   β) Άτομα με προβλήματα εθισμού σε αλκοόλ ή ναρκωτικά, δεν γίνονται αποδεκτά.Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Φεβρουαρίου 02, 2020
Transport1

Οδική ασφάλεια και εκπαιδευμένοι ελεγκτές

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.067, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο κάτω που απορρέουν από τον περί Διαχείρισης…
Δεκεμβρίου 24, 2019

Η ομιλία μου για τον προϋπολογισμό του 2020

Ομιλία Βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τους Προϋπολογισμούς- Δεκέμβριος 2019Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οκτωβρίου 21, 2019
Image00168

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων - 11 χρόνια μετά και ακόμη περιμένουμε

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.700, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2008 συστάθηκε επιτροπή για να καθορίσει μεταξύ άλλων το Εθνικό Πλαίσιο…
Οκτωβρίου 15, 2019

Αειφόρος διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.323, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου όσον αφορά την…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...