Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Κύπρος και human biomonitoring

HealthΕρώτηση με αρ. 23.06.011.03.644, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας “LIFE+ DEMOCOPHES, Demonstration of study to coordinate and perform human biomonitoring on a European scale”.

Στην έρευνα αυτή τα δείγματα από τρίχες που λήφθηκαν από μητέρες ηλικίας μέχρι 45 ετών στην Κύπρο έδειξαν δύο φορές πιο υψηλά επίπεδα υδραργύρου από τον μέσο όρο άλλων χωρών. Οι μετρήσεις κατατάσσουν την Κύπρο στην τρίτη χειρότερη από τις δεκαεφτά χώρες που έλαβαν μέρος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λήφθηκαν από τότε, για να προστατευθεί ο πληθυσμός;

2. Συνεχίζει ακόμη η συμμετοχή του κρατικού χημείου στο πιο πάνω πρόγραμμα;

3. Γίνονται αναλύσεις για παρακολούθηση των επιπέδων υδραργύρου σε ψάρια της θάλασσας ή των ιχθυοτροφείων;

4. Ποιες ενέργειες γίνονται για τη σωστή πληροφόρηση του κοινού όσον αφορά τις πηγές των βλαβερών αυτών χημικών και τη σωστή διατροφή;»


Απάντηση
Απάντηση ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2019 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.644, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρετε στην επιστολή σας με αρ. ερ. 23.06.011.03.644 και ημερομηνίας 23/05/19, από το αρμόδιο Τμήμα, το Γενικό Χημείο του Κράτους, είναι η ακόλουθη:

2. Τα μέτρα που λήφθηκαν από τότε για να προστατευτεί ο πληθυσμός, περιλαμβάνουν:
α) Η Κύπρος έχει προβεί σε κύρωση της Σύμβασης Μιναμάτα των Ηνωμένων Εθνών για τον Υδράργυρο [Ο περί της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον Υδράργυρο (Κυρωτικός) Νόμος του 2018 (Ν. 19(ΙΙΙ)/2018].
β) Σε εθνικά προγράμματα ελέγχου παρακολουθούνται τα επίπεδα υδραργύρου στο πόσιμο νερό, σε διάφορα είδη τροφίμων (ψάρια και ψαρικά, δημητριακά και προϊόντα τους, γάλα και γαλακτοκομικά, κρέας και προϊόντα, παιδικές τροφές κ.ά.) και σε περιβαλλοντικά δείγματα όπως επιφανειακό, υπόγειο, θαλάσσιο και ανακυκλωμένο νερό και ιζήματα καθώς επίσης και σε φίλτρα αέρα. Από την διαχρονική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε όλα τα δείγματα πόσιμου, επιφανειακού και υπόγειου νερού καθώς και σε φίλτρα αέρα δεν ανιχνεύθηκε υδράργυρος. Στα θαλάσσια νερά και ιζήματα τα αποτελέσματα καταδεικνύουν επίπεδα υδραργύρου που γενικά δεν υπερβαίνουν το νομοθετικό όριο (0,07ppb, Οδηγία 2013/39/ΕΕ). Θετικά δείγματα, πάνω από το όριο, εντοπίσθηκαν περιστασιακά, μόνο σε θαλάσσια νερά τα οποία προέρχονταν από σημεία κοντά σε λιμάνια όπου υπάρχουν πιθανές πηγές ρύπανσης, όπως τα διυλιστήρια στην Λάρνακα και το Βασιλικό. Για όλα τα αποτελέσματα ενημερώνεται η Αρμόδια Αρχή, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. Επίσης όσον αφορά, στο ανακυκλωμένο νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας προσδιορίζονται θετικά δείγματα σε χαμηλά επίπεδα κάτω από το όριο λειτουργίας των σταθμών 5ppb. Για τα αποτελέσματα αυτά ενημερώνεται η Αρμόδια Αρχή, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.
γ) Το Γενικό Χημείο του Κράτους συμμετείχε στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA EU-Menu) για την εναρμονισμένη πανευρωπαϊκά καταγραφή των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού. Τα αποτελέσματα θα δημιουργήσουν βάση δεδομένων, που σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα.

3. Το έργο DEMOCOPHES, στο οποίο γίνεται αναφορά και στο οποίο συμμετείχε το Γενικό Χημείο του Κράτους, ολοκληρώθηκε το 2012. Η επίσημη πρώτη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του έργου έγινε σε διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το Γενικό Χημείο του Κράτους στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. τον Οκτώβρη του 2012.
Το Υπουργείο Υγείας, μέσω του Γενικού Χημείου του Κράτους, συνεχίζει να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Βιοπαρακολούθηση του Ανθρώπου (www.hbm4eu.eu, Ορίζοντας 2020, 2017-2021), στην οποία εξετάζεται η έκθεση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού στον υδράργυρο και άλλες ουσίες προτεραιότητας.
Το Γενικό Χημείο του Κράτους, κατόπιν εκλογικής επιλογής από τις 29 συμμετέχουσες χώρες, έχει αναλάβει τον ρόλο του “Chemical Leader for Mercury and Methylmercury”, όπου γίνεται καθορισμός και παρακολούθηση των δράσεων του έργου HBM4EU, από τις οποίες θα προκύψουν επιστημονικά δεδομένα για υποστήριξη των Ευρωπαϊκών πολιτικών για τον υδράργυρο.

4. Γίνονται αναλύσεις για τον προσδιορισμό υδραργύρου σε ψάρια και ψαρικά της θάλασσας καθώς επίσης και των ιχθυοτροφείων της Κύπρου και τα αποτελέσματα σε ψάρια μικρού μεγέθους καταδεικνύουν χαμηλά επίπεδα υδραργύρου (όρια ανίχνευσης). Στα μεγάλα ψάρια (π.χ ξιφίας, τόνος κ.ά.) προσδιορίζονται θετικά δείγματα αλλά χαμηλότερα του ανώτατου επιτρεπτού επιπέδου (ΜΙ= 1 mg/kg για μεγάλα ψάρια βάσει του Κανονισμού ΕΚ/1881/2006).

5. Στο πλαίσιο του έργου HBM4EU, το ΓΧΚ συμμετέχει ως εταίρος στη δέσμη εργασίας για την επικοινωνία, όπου προβλέπεται η ετοιμασία υλικού ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού για τις ουσίες προτεραιότητας που μελετούνται στο έργο, μεταξύ των οποίων και ο υδράργυρος.

6. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεση σας.»

ΑΛ/ΙΤ/Ap-23.06.011.03.644

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1671
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...