Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Στοχευμένη απελευθέρωση γόνων για εμπλουτισμό

fish2Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.754, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις εργασίες της συνεδρίας της μόνιμης επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Μιλάνο και όπου έχω παρευρεθεί, ομιλητής ανέλυσε τα πλεονεκτήματα που έχει μια σύγχρονη μέθοδος στοχευμένης απελευθέρωσης γόνων με σκοπό τον εμπλουτισμό των θαλάσσιων αποθεμάτων. Ο ομιλητής μάλιστα ανέλυσε πώς χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ταϊβάν, οι Φιλιππίνες, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Νορβηγία εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη μέθοδο για αύξηση του θαλάσσιου αποθέματός τους με επιτυχία και αποτελεσματικότητα, μιας και απαιτεί μόνο το ένα τέταρτο του κόστους λειτουργίας θαλάσσιων ιχθυοτροφείων.

Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο ο αρμόδιος υπουργός έχει εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου στην Κύπρο, την πιθανότητα συμμετοχής σε ένα τέτοιο πρόγραμμα μαζί με άλλες χώρες της Μεσογείου και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, για να διερευνήσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου αυτής στην Κύπρο.»

Απάντηση:
Απάντηση ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.754, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:


Ο Εμπλουτισμός ως εργαλείο σε θαλάσσια οικοσυστήματα χρησιμοποιείται κυρίως για τη διάσωση ειδών (σολομός, χέλι, οξύρρυγχος κ.τ.λ.) που απειλούνται άμεσα με εξαφάνιση. Αφορά συνήθως στην προστασία κατά τα ευαίσθητα στάδια αναπαραγωγής σε τεχνητές συνθήκες για μεγιστοποίηση της αναπαραγωγικής ικανότητας και την προστασία νεαρών απογόνων σε τεχνητές συνθήκες για αύξηση της ικανότητας επιβίωσης τους κατά την απελευθέρωση τους στο φυσικό περιβάλλον.


Αυτός ο χειρισμός μπορεί να αποτελεί ελκυστική πρόταση για την άμβλυνση αρνητικών επιπτώσεων όπως η υπεραλίευση ή αλλοίωση οικοτόπων, η κλιματική αλλαγή κ.ά. Ωστόσο, το μέτρο αυτό εγκυμονεί κίνδυνο για αρνητικές επιπτώσεις, όπως η διατάραξη φυσικών ισορροπιών, ο διατροφικός ανταγωνισμός, η τροποποίηση της γενετικής ποικιλότητας, η εισαγωγή ασθενειών στο φυσικό πληθυσμό κ.ά. Παράλληλα, συνεπάγεται σημαντικό κόστος για την ανάπτυξη των αποθεμάτων σε τεχνητό περιβάλλον και ως εκ τούτου απαιτείται προσεκτική ανάλυση για να διακριβωθεί ότι οι στόχοι της αποκατάστασης των αποθεμάτων δεν μπορούν να επιτευχθούν με άλλα μέτρα διαχείρισης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως τα εργαλεία αυτά δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από κανένα περιφερειακό οργανισμό (στον οποίο εντάσσεται η Κύπρος) ως εργαλεία διαχείρισης της αλιείας.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει χρηματοδοτικό εργαλείο τεχνικών μέτρων για την αλιεία και την διαχείριση των αποθεμάτων, αλλά στην περίπτωση του εμπλουτισμού, ένεκα της ιδιαιτερότητας της δράσης, δεν είναι επιλέξιμη εκτός αν υπάρχει θεσπισμένη ως ανάγκη σε ευρωπαϊκό κανονισμό (όπως στην περίπτωση προστασίας του ευρωπαϊκού χελιού και του οξυρρύγχου).


Πέραν των πιο πάνω, αξίζει να αναφερθεί ότι στις αρχές του 2000 το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σε μια προσπάθεια διερεύνησης της επιβίωσης ιχθύων που απελευθερώνονται στο περιβάλλον (και τις επιπτώσεις της διαφυγής ιχθύων από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας), απελευθέρωσε 3.000 μαρκαρισμένα μυτάκια (είδος ψαριού που ανήκει στην οικογένεια των σπαριδών) τα οποία είχαν μεγαλώσει σε τεχνητές συνθήκες στον ερευνητικό σταθμό Μενεού. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος έδειξαν ότι η ένταξη των ψαριών αυτών στο περιβάλλον, σε αυτό το στάδιο, ήταν σχεδόν μηδενική και οικονομικά ασύμφορη ως μέθοδος εμπλουτισμού του φυσικού αποθέματος.


Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι παρά τις διαφυγές ψαριών τα τελευταία χρόνια από κλουβιά ιχθυοτροφείων (τόσο από μαζικές διαφυγές ένεκα ατυχημάτων όσο και από απελευθερώσεις), είδη όπως το λαβράκι και η τσιπούρα δεν έχουν καταφέρει να ενταχθούν μαζικά στο περιβάλλον και να συνδράμουν σε σημαντική αύξηση του φυσικού αποθέματος.

Τίθεται επομένως ζήτημα οικονομικής αποτελεσματικότητας της μεθόδου αυτής, σε σχέση με άλλες δράσεις οι οποίες εφαρμόζονται ήδη, χρηματοδοτούνται και θεωρούνται απαλλαγμένες περιβαλλοντικού ρίσκου όπως π.χ. η παρακολούθηση των αποθεμάτων, η προσαρμογή της αλιευτικής πίεσης στα αποθέματα μέσω της απόσυρσης αλιευτικών σκαφών, η προστασία συγκεκριμένων περιοχών και η απαγόρευση της αλιείας σε αυτές κ.λπ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

ΓΧ/ΗΚ/Ap-23.06.011.03.754

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιουνίου 22, 2018

Χάπι για καρδιακή ανεπάρκεια

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.336, ημερομηνίας21ης Νοεμβρίου2016,του βουλευτήεκλογικής περιφέρειαςΛευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια όπως το χάπι “Entresto” προστεθεί στο κρατικό συνταγολόγιο.…
Φεβρουαρίου 02, 2018

Ψεκασμοί φυτοφαρμάκων σε κατοικημένες περιοχές

20 Οκτωβρίου 2016ΧΛ/ΧΘ/086/16Προς:κ. Ανδρούλα ΓεωργίουΔιευθύντρια Τμήματος ΓεωργίαςΑγαπητή κ. Γεωργίου,Θέμα: Ψεκασμοί από ιδιώτες σε κατοικημένες περιοχές.Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από πολίτες σε σχέση με ψεκασμούς που γίνονται σε κατοικημένες περιοχές…
Δεκεμβρίου 23, 2016

Yπηρεσίες τις οποίες παρέχει το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας στους Τουρκοκύπριους

15 Δεκεμβρίου 2016Τόσο στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 όσο και σε προϋπολογισμούς προηγούμενων ετών, κάτω από το κεφάλαιο του Υπουργείου Εσωτερικών προνοούνται πιστώσεις ύψους €105.000 για την κάλυψη του κόστους υπηρεσιών που παρέχει το Κοινοτικό…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...