Αλλαγή μορφολογίας της Λίμνης Ροδαφινιών - Χλώρακα

Γονική Κατηγορία: Παρεμβάσεις - Θεοπέμπτου Ερωτήσεις και θέματα - 2020 Εμφανίσεις: 2447
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.529, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Έχω πληροφορηθεί για την καταστροφή μεγάλου μέρους του περιβλήματος και της μορφολογίας της Λίμνης Ροδαφινιών στην παραλία του Χλώρακα, με αποτέλεσμα η εικόνα που παρουσιάζει να είναι πολύ διαφορετική από αυτή της φυσικής της μορφής.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με μελέτη, ώστε να διενεργηθούν εργασίες που θα επαναφέρουν τη λίμνη στην προτέρα της κατάσταση. Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε κατά πόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του οχετού που έχει τοποθετηθεί μέσα στη λίμνη.»



Απάντηση ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2020 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.529, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Καταστροφή μορφολογίας της Λίμνης Ροδαφινιών στην παραλία Χλώρακας

Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ):

(α) Στο πλαίσιο απόψεων που ζήτησε η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου από το Τμήμα Περιβάλλοντος του ΥΓΑΑΠ για παράνομες επεμβάσεις στη ζώνη προστασίας της παραλίας Ροδαφίνια στη Χλώρακα, το Τμήμα Περιβάλλοντος, εισηγήθηκε όπως για την αποκατάσταση του φυσικού παράκτιου περιβάλλοντος, λόγω των παράνομων επεμβάσεων στη ζώνη προστασίας της παραλίας, ετοιμαστεί μελέτη αποκατάστασης.
(β) Η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, λόγω αρμοδιότητας για τη διαχείριση της ζώνης προστασίας της παραλίας, προχώρησε στην αποκατάσταση της περιοχής.

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»



ΑΓ/IT/Ap-23.06.011.04.529
Εκτύπωση