Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Εξατάξια σχολεία απάντηση υπουργείου

SchoolMineΕρώτηση με αρ. 23.06.011.05.226, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2021, όπου εξετάστηκε το θέμα της ανάγκης ανέγερσης νέου γυμνασίου στον δήμο Παραλιμνίου λόγω υπερπληθυσμού, αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες στο Γυμνάσιο Δερύνειας, έτσι ώστε από τον Σεπτέμβριο του 2021 να μετατραπεί σε εξατάξιο σχολείο και να συστεγάζει και τις τάξεις του λυκείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο αριθμός των δημόσιων σχολείων που λειτουργούν ως εξατάξια και σε ποιες περιοχές βρίσκονται αυτά;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν το υπουργείο στη λήψη απόφασης για συστέγαση του κάθε γυμνασίου και λυκείου σε κάθε περιοχή ξεχωριστά;

3. Υπάρχει σχεδιασμός του υπουργείου για μετατροπή περαιτέρω σχολείων σε εξατάξια;

4. Με ποιο τρόπο το υπουργείο διασφαλίζει την ομαλή συνύπαρξη των μαθητών και ιδιαίτερα των μαθητριών γυμνασίου με τους μαθητές λυκείου;»

Θέμα: Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.226, ημερομηνlας 11 Μαρτίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε απάντηση της επιστολής σας (Ερ. 23.06.011.05.226) ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2021, παρατlθενται οι πιο κάτω τιληροφοριες:

2. Ο αριθμός και η περιοχή των δημόσιων σχολείων που λειτουργούν ως εξατάξια (βλ. Παράρτημα).

3. Η συστ
έγαση του γυμνασlοu και λυκείου στα έξι (6) από τα επτά (7} εξατάξια σχολεία κρlθηκε ως η βέλτιστη λύση για εξυπηρέτηση του μικρού αριθμού μαθητών/ριών που κατοικούν στις ορεινές-απομακρυσμένες περιοχές που γειτνιάζουν με τα εν λόγω σχολεία. Στην περίπτωση του «Γυμνασiου-Λυκεlου Ειρήνης και Ελευθερίας Δερύνειας¬Σωτήρας», η συστέγαση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου με την ανακαrανομή του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής, απαλλάσσοντας στο μέλλον το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ} από την υποχρέωση ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων στην περιοχή, αξίας αρκετών εκατομμυρίων.

4. Το ΥΠΠΑΝ, στο πλαίσιο καινοτομιών και βελτιωτικών αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και της αναζωογόνησης των περιοχών στο κέντρο και στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, σχεδιάζει τη μετατροπή του Παγκύπριου Γυμνασίου σε εξατάξιο σχολεiο από το σχολικό έτος 2021-2022. Συγκεκριμένα, το Παγκύπριο Γυμνάσιο θα λειτουργήσει ως εξατάξιο σχολεlο Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, χωρlς καθορισμένη εκπαιδευτική περιφέρεια, προκειμένου να μπορούν να φοιτήσουν σε αυτό μαθητές/ριες από όλη την πόλη της επαρχίας Λευκωσίας. Επiπλέον, στο εν λόγω σχολεlο θα εφαρμοστούν σε πιλοτική βάση τα ακόλουθα προγράμματα: (α) πολιτική για δύο ξένες γλώσσες στο Λύκειο, (β) «μεθοδολογiα STEM» (Science, Technology, Engineering, and Mathematίcs), και (γ) ψηφιακή εκπαίδευση.

5. Τέλος, η διεύθυνση του κάθε εξατάξιου σχολεlου, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά, διοικητικά και παιδαγωγικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνύπαρξη των μαθητών/ριών γυμvασίοu με τους μαθητές/ριες λυκείου.

6. Το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής έχει τύχει της έγκρισης του κ. Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

7. Το ΥΠΠΑΝ παραμένει στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινiσεις.


ΕΠΑΡΧΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ- ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙθΜΟΣ ΜΑθΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

 
 
 

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΑΠΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ

ΑΓΡΟΥ

Σύμπλεγμα κοινοτήτων

89

 

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥθΟΥ

Διαχειριστικό Συμβούλιο Εμπορικής Σχολής Μιτσή

 

73

 

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΜΟΔΟΥΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΎΚΕΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΜΟΔΟΥΣ

Σύμπλεγμα κοινοτήτων

63

 

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ Λ ΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Δήμος

157

 

ΠΑΦΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑ ΤΩ ΠΎΡΓΟΥ

ΚΑΤΩΠΥΡΓΟΥ

Σύμπλεγμα κοινοτήτων

20

 

ΠΑΦΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΟΥ

Σύμπλεγμα κοινοτήτων

109

 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΙΎΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥθΕΡΙΑΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ-ΣΩΤΗΡΑΣ

ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

Δήμος

363

 

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1697
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

Δεν πληρώνουν το νερό!!

Δεκ 12, 2018 1194
200x20000026
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.069, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...