Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Οι ερωτήσεις που υπέβαλα κατα τη διάρκεια της θητείας μου 2016 - 2021

Όλες οι ερωτήσεις που υπέβαλα μαζί με τις απαντήσεις τους είναι εδώ.


 

ΑΡ. ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

 ΘΕΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.     

23.06.010.05.01.004

13/06/2016

Αποκλεισμό προσβάσεων προς τη θάλασσα στη Χλώρακα

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

2.     

23.06.010.05.01.007

16/06/2016

Μαθητική Κυνηγετική Άδεια

3.     

23.06.010.05.01.021

28/06/2016

ΕΠΕΥ και εποπτικές αρχές

Ναι (Υπ. Οικονομικών)


 

4.     

23.06.010.05.01.020

28/06/2016

Ασφαλιστική κάλυψη ζωής σε άτομα τα οποία εργοδοτούνται από το δημόσιο

Ναι (Υπ. Οικονομικών)

5.     

23.06.010.05.01.025

30/06/2016

Κατεστραμμένα υλικά από νάιλον και τούλι

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

6.     

23.06.010.05.01.027

01/07/2016

Λειτουργία Υποστατικών Πώλησης Συντροφιάς (Pet shops)

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

7.     

23.06.010.05.01.034

06/07/2016

Κυκλώματα λαθρεμπορίου ζώων

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

8.     

23.06.010.05.01.038

11/07/2016

Αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού

Ναι (Υπ. Παιδείας)

9.     

23.06.010.05.01.039

11/07/2016

Καταπολέμηση σεξουαλικής κακοποίησης

Ναι (Υπ. Εργασίας, Υπ. Δικαιοσύνης)

10.  

23.06.010.05.01.040

11/07/2016

Προώθηση συστήματος δικαιοσύνης φιλικότερο προς το παιδί

Ναι (Υπ. Δικαιοσύνης)


Ι ΑΑ (15/07/2016 – 15/07/2017)

1.     

23.06.011.01.001

15/07/2016

Οριοθέτηση ακινήτων

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

2.     

23.06.011.01.002

15/07/2016

Κόστος κατανάλωσης σε πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα στο κτίριο ΥΠΟΙΚ και Υπ. Παιδείας.

Ναι (Υπ. Οικονομικών, Υπ. Ενέργειας, Υπ. Παιδείας)

3.     

23.06.011.01.016

19/7/2016

Αποστολή ενταφιασμένου Ασκαρέλ στο εξωτερικό

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

4.     

23.06.011.01.017

19/07/2016

Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια Διαφόρων Ειδών Ξυλείας και Γυψοσανίδων (FLEGT)

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

5.     

23.06.011.01.006

20/07/2016

Τροποποίηση των περί Πολιτικής Άμυνας Κανονισμών

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

6.     

23.06.011.01.005

20/07/2016

Αδειοδοτημένες ευκολίες υποδοχής σε λιμάνια, καταφύγια, μαρίνες.

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

7.     

23.06.011.01.019

21/07/2016

Διαχείριση οργανικών υλικών, σύστημα pay as you throw

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

8.     

23.06.011.01.030

27/07/2016

Αιτιολογημένη γνώμη για μη μεταφορά της οδηγίας 2014/60/ΕΕ

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

9.     

23.06.011.01.031

27/07/2016

Απουσία Γενικών Διευθυντών Υπουργείων στο εξωτερικό

Ναι (Υπ. Υγείας, Υπ. Οικονομικών, γραμματέας Υπ. Συμβουλίου -2 απαντήσεις, Υπ. Οικονομικών)

10.  

23.06.011.01.028

27/07/2016

Παράνομη στάθμευση στην ακτή Ολυμπίων Λεμεσό

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

11.  

23.06.011.01.029

27/07/2016

Πράσινες Συμβάσεις – προμήθεια τροφίμων (νοσοκομεία, στρατόπεδα, σχολεία)

Ναι (Υπ. Άμυνας)

Ναι (Υπ. Παιδείας)

Ναι (Υπ. Υγείας)

Ναι (Γεν. Λογιστήριο)

12.  

23.06.011.01.052

27/07/2016

Ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ναι (Υπ. Εργασίας)

13.  

23.06.011.01.058

01/08/2016

Κύρωση Πρωτοκόλλου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών της Σύμβασης της Βαρκελώνης

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

14.  

23.06.011.01.059

01/08/2016

Κατάλογο και χάρτες παραθαλάσσιων δασικών περιοχών

Ναι (Υπ.Γεωργίας)

15.  

23.06.011.01.057

01/08/2016

Εκπαίδευση εθελοντικών ομάδων και ατόμων για δασοπυρόσβεση

16.  

23.06.011.01.060

03/08/2016

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων για έξυπνους μετρητές

Ναι (Υπ. Ενέργειας)

17.  

23.06.011.01.061

03/08/2016

Καταδίκες για ανακριβείς εμπορικές περιγραφές σε αγαθά

Ναι (Υπ. Εμπορίου)

18.  

23.06.011.01.085

22/08/2016

Δάσωση χαλίτικης, γεωργικής ή μη γης

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

19.  

23.06.011.01.087

24/08/2016

Εφαρμογή νομοθεσίας για διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

20.  

23.06.011.01.123

06/09/2016

Λειτουργία εστιατορίου στη Λάρα

Ναι (Υπ. Γεωργίας, Υπ. Εσωτερικών)

21.  

23.06.011.01.125

07/09/2016

Μείωση της διάρκειας της εναλλακτικής κοινωνικής θητείας

Ναι (Υπ. Άμυνας)

22.  

23.06.011.01.126

07/09/2016

Ζώνες ασφαλείας σε πυροσβεστικά και αστυνομικά οχήματα

23.  

23.06.011.01.135

09/09/2016

Ανάρτηση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Ναι (Υπ. Ενέργειας)

24.  

23.06.011.01.156

20/09/2016

Σύστημα Φωτοεπισήμανσης

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

25.  

23.06.011.01.157

20/09/2016

Εναρμόνιση με οδηγία για θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Ναι (Υπ. Συγκοινωνιών)

26.  

23.06.011.01.167

26/09/2016

Επιχορήγηση για εξωσωματική θεραπεία

27.  

23.06.011.01.226

06/10/2016

Αλίευση με τη μέθοδο γρι γρι

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

28.  

23.06.011.01.225

07/10/2016

Καταβολή επιδόματος φοιτητικής χορηγίας σε σχέση με ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα

29.  

23.06.011.01.230

10/10/2016

Εκμίσθωση βιομηχανικών οικοπέδων σε κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές

Ναι (Υπ. Ενέργειας)

30.  

23.06.011.01.238

11/10/2016

Διαχείριση οικιακών φαρμάκων

Ναι (Υπ. Υγείας)

31.  

23.06.011.01.239

11/10/2016

Καύσιμα στο ναυάγιο Ζηνοβία

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

32.  

23.06.011.01.250

18/10/2016

Παράνομη λειτουργία σκυβαλότοπου Ακάκι

33.  

23.06.011.01.266

21/10/2016

Εμπιστευτικά συμβόλαια στην υπογραφή συμβολαίων με βάση περί Δημοσίων Συμβάσεων

Ναι (Γεν. Λογιστήριο)

34.  

23.06.011.01.267

24/10/2016

Αναθεωρημένο Σχέδιο Ανάπτυξης για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας

35.  

23.06.011.01.268

24/10/2016

Ανάπτυξη στην Πέγεια από την εταιρεία “George Vasileiou Ltd και Άλλοι”

36.  

23.06.011.01.306

07/11/2016

Αδειοδότηση επαγγελματιών ψαράδων για προώθηση αλιευτικού τουρισμού

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

37.  

23.06.011.01.307

07/11/2016

Προγραμματισμός για λιμάνι Λάρνακας

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

38.  

23.06.011.01.308

07/11/2016

Λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στην Ορμήδεια

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

39.  

23.06.011.01.321

15/11/2016

Σκουπιδότοπος περιμετρικά του φράγματος Σολέας

40.  

23.06.011.01.319

15/11/2016

Μπάζωμα ποταμού στην Κισσόνεργα

Ναι (Υπ. Γεωργίας, Υπ. Εσωτερικών)

41.  

23.06.011.01.320

15/11/2016

Λειτουργία παράνομου λατομείου Πάφο

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

42.  

23.06.011.01.318

15/11/2016

Λειτουργία Προγράμματος Θερινών Σχολείων

Ναι (Υπ. Παιδείας)

43.  

23.06.011.01.337

21/11/2016

Μόλυνση θαλάσσιας περιοχής Δεκέλειας

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

44.  

23.06.011.01.336

21/11/2016

Προσθήκη φαρμάκου Entresto στο κρατικό συνταγολόγιο

Ναι (Υπ. Υγείας)

45.  

23.06.011.01.341

22/11/2016

Απόβλητα κατεδαφίσεων σε οικόπεδα στην Αγλαντζιά

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

46.  

23.06.011.01.340

22/11/2016

Δραστηριοποίηση μη αδειοδοτημένων ταξί στην περιοχή των αεροδρομίων

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

47.  

23.06.011.01.387

15/12/2016

Πιστώσεις στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας για Τ/Κ

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

48.  

23.06.011.01.391

19/12/2016

Επεξεργασία πόσιμου νερού στις κοινότητες

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

49.  

23.06.011.01.458

27/01/2017

Λογισμικό για συντάξεις – χαμηλοσυνταξιούχοι αύξηση ποσοστού σύνταξης

Ναι (Υπ. Εργασίας)

50.  

23.06.011.01.547

13/02/2017

Καθορισμός Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

51.  

23.06.011.01.565

16/02/2017

Αδειοδότηση ΚΣ Κιτίου για καύση άχρηστων αντικειμένων

52.  

23.06.011.01.575

21/02/2017

Προστασία και βελτίωση των ακτών από τη διάβρωση

Ναι (Υπ. Μεταφόρων, Εμπορίου)

53.  

23.06.011.01.601

01/03/2017

Μετατροπή Βασιλικού σε ενεργειακό κέντρο

Ναι (Υπ.Γεωργίας, Εμπορίου)

54.  

23.06.011.01.611

07/03/2017

Νομοσχέδιο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις

Ναι (Υφυπουργού παρά τω Προέδρω)

55.  

23.06.011.01.610

07/03/2017

Έκθεση Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για πυρκαγιά στην Σολέα τον Ιούνιο 2016

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

56.  

23.06.011.01.631

13/03/2017

Παράπονα για οχληρία λιμάνι Λάρνακας

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

57.  

23.06.011.01.670

17/03/2017

Εμπορική συμφωνία CETA

Ναι (Υπ. Εμπορίου)

58.  

23.06.011.01.671

20/03/2017

Ενοικίαση ρυμουλκού από ιδιωτική εταιρεία για λιμάνι Λάρνακας

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

59.  

23.06.011.01.681

21/03/2017

Επιστολή ΑΗΚ για περιοχή Seveso

Ναι (Υπ. Εμπορίου)

60.  

23.06.011.01.756

04/04/2017

Υποβάθμιση του υδροφορέα της περιοχής Λάρνακας (Κιτίου, Περβολιών, Δρομολαξιά)

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

61.  

23.06.011.01.829

05/05/2017

Υλοποίηση του σχεδίου Youth Guarantee

Ναι (Υπ. Εργασίας)

62.  

23.06.011.01.835

09/05/2017

Δυστυχήματα με την χρήση γεωργικών ανελκυστήρων

Ναι (Υπ. Γεωργίας, Υπ. Εργασίας, Μεταφορών)

63.  

23.06.011.01.836

09/05/2017

Μεταλλική κατασκευή με πληροφορίες για έργο – συλλογή και ανακύκλωση

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

64.  

23.06.011.01.863

Η εφαρμογή του νόμου για τις λαϊκές αγορές

Ναι (Υπ. Γεωργίας 2η Υπ. Γεωργίας)

65.  

23.06.011.01.864

Διαλέξεις σε στρατόπεδα κατά της εμπορίας προσώπων

Ναι (Υπ. Άμυνας)

66.  

23.06.011.01.883

25/05/2017

ΟΕΔΑ Πεντακώμου

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

67.  

23.06.011.01.882

25/05/2017

Αναλύσεις για χημικές ουσίες σε δειγματοληπτικό αριθμό πολιτών της χώρας

Ναι (Υπ.Υγείας)

68.  

23.06.011.01.885

29/05/2017

Αποκατάσταση χώρου πετρελαιοειδών στη Λάρνακα

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

69.  

23.06.011.01.901

01/06/2017

Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Ναι (Υπ. Εμπορίου)

70.  

23.06.011.01.900

01/06/2017

Απροειδοποίητες εκστρατείες ελέγχου

Ναι (Υπ. Εργασίας, Υπ. Ενέργειας, Γεωργίας)

71.  

23.06.011.01.964

14/09/2017

Ταμειακές μηχανές

Ναι (Υπ. Οικονομικών)

72.  

23.06.011.01.980

20/06/2017

Δίκτυο Δημόσιων Συγκοινωνιών

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

73.  

23.06.011.01.982

20/06/2017

Φορολόγηση βιοντίζελ για ιδία χρήση

Ναι (Υπ. Οικονομικών)

74.  

23.06.011.01.981

20/06/2017

Ενοικίαση μέσω ιστοσελίδας Airbnb

75.  

23.06.011.01.1003

30/06/2017

Πρόβλημα δυσοσμίας στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης στην Αγία Φύλα

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

76.  

23.06.011.01.1020

10/07/2017

Κατ’ οίκον διδασκαλία για παιδιά του δημοτικού

Ναι (Υπ. Παιδείας)

77.  

23.06.011.01.1021

10/07/2017

Εφαρμογή έξυπνων μετρητών

Ναι (Υπ. Εμπορίου)


Ι ΑΒ (15/07/2017 – 15/07/2018)

1.     

23.06.011.02.010

26/07/2017

Καθυστέρηση εναρμόνισης με ευρωπαϊκό κεκτημένο – εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον

2.     

23.06.011.02.024

31/07/2017

Κανονισμοί λειτουργίας Υποστατικών Πώλησης

Συντροφιάς (pet shops)

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

3.     

23.06.011.02.025

31/07/2017

Πρακτικές φύλαξης αυγών

Ναι (Υπ. Υγείας)

4.     

23.06.011.02.058

17/07/2017

Χρήση πεζοδρομίων

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

5.     

23.06.011.02.096

30/08/2017

Προβλήματα σε στέγες υπερηλίκων

Ναι (Υπ. Εργασίας)

6.     

23.06.011.02.088

28/08/2017

Μίσθωση παραλιών σε ιδιώτες

7.     

23.06.011.02.114

04/09/2017

Μεμονωμένες κατοικίες και πυρκαγιές

8.     

23.06.011.02.115

05/09/2017

Όροι προσφορών για συγκομιδή σκυβάλων

9.     

23.06.011.02.117

05/09/2017

Απόρριψη αιτήσεων για φοιτητική χορηγία

Ναι (Υπ. Παιδείας)

10.  

23.06.011.02.141

12/09/2017

Διάβρωση της ακτογραμμής στα Κούκλια

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

11.  

23.06.011.02.140

12/09/2017

Παροχή νερού από τα φράγματα για τα γήπεδα γκολφ

12.  

23.06.011.02.166

28/09/2017

Διάβρωση παραλιακού μετώπου Περβόλια

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

13.  

23.06.011.02.241

26/10/2017

Κανονισμοί για τη λειτουργία κατασκηνωτικών χώρων

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

14. Πα

23.06.011.02.242

26/10/2017

Παράνομος κατασκηνωτικός χώρος στα Λουτρά της Αφροδίτης

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

15.  

23.06.011.02.243

26/10/2017

Κατασκηνωτικός χώρος «Κάλυμνος» στην Ακτή του Κυβερνήτη

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

16.  

23.06.011.02.244

26/10/2017

Κατασκηνωτικός χώρος Μενεού

Ναι (Υπ. Εσωτερικών, Ενέργειας)

17.  

26/10/2017

Πολιτική για μικροδάνεια

18.  

23.06.011.02.258

03/11/2017

Μετρητές νερού

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

19.  

23.06.011.02.271

15/11/2017

Συλλογή και καύση αερίων σκυβαλότοπων

20.  

23.06.011.02.283

21/11/2017

Παραποίηση οδομέτρων (κοντέρ)

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

21.  

23.06.011.02.284

21/11/2017

Προώθηση των κυπριακών σταφυλιών

22.  

23.06.011.02.335

02/01/2018

Βιολογική γεωργία

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

23.  

23.06.011.02.367

31/01/2018

Παράνομες επεμβάσεις σε παραλίες στο Δήμο Παραλιμνίου

Ναι

24.  

23.06.011.02.365

31/01/2018

Προώθηση γεωργικών προϊόντων – Ανάπτυξη υγιεινών διατροφικών συνηθειών

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

25.  

23.06.011.02.368

31/01/2018

Άστεγοι

Ναι (Υπ. Εργασίας, Εσωτερικών)

26.  

23.06.011.02.366

31/01/2018

Παρανομίες στην παραλία Σοφτάδες

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

27.  

23.06.011.02.369

06/02/2018

Κανονισμοί λειτουργίας καταφυγίων σκύλων

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

28.  

23.06.011.02.370

06/02/2018

Στάτους αγροτικών οργανώσεων

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

29.  

23.06.011.02.388

20/02/2018

Διυλιστήρια Λάρνακας

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

30.  

23.06.011.02.389

20/02/2018

Συνιδιοκτήτες τεμαχίων

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

31.  

23.06.011.02.390

20/02/2018

Τραπεζικές καταθέσεις αποθανόντων

Ναι (Υπ. Οικονομικών)

32.  

23.06.011.02.400

26/02/2018

Πλημμύρες στη Λεμεσό

33.  

23.06.011.02.399

26/02/2018

Πλημμύρες ανά έτος και ανά περιοχή

Ναι (Υπ. Δικαιοσύνης)

34.  

23.06.011.02.422

05/03/2018

Προδιαγραφές σχολικών κτιρίων

Ναι (Υπ. Παιδείας)

35.  

23.06.011.02.421

05/03/2018

Ασφάλεια και υγεία στις σχολικές μονάδες

Ναι (Υπ. Παιδείας)

36.  

23.06.011.02.427

08/03/2018

Σχέδιο Δράσης για εναλλακτικά καύσιμα

Ναι (Υπ. Μεταφορών, Υπ. Ενέργειας)

37.  

23.06.011.02.433

13/03/2018

Κυκλοφορία αυτόνομων αυτοκινήτων με ή χωρίς οδηγό

38.  

23.06.011.02.463

21/03/2018

Παροχή νερού σε κοινότητες κάτω των 5000 ατόμων

39.  

23.06.011.02.464

21/03/2018

Ποιότητα αέρα στην Κύπρο

Ναι (Υπ. Εργασίας)

40.  

23.06.011.02.465

22/03/2018

Άδεια κυκλοφορίας κλασικών οχημάτων

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

41.  

23.06.011.02.474

28/03/2018

Ύψος διοικητικού κόστους για εξέταση αίτησης για έκδοση άδειας

Ναι (Υπ. Οικονομικών, Μεταφορών, Εσωτερικών)

42.  

23.06.011.02.493

03/04/2018

Συμβάσεις για πλαστικές σακούλες και βιοδιασπώμενες

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

43.  

23.06.011.02.497

03/04/2018

Ασφάλεια κτιρίων δικαστηρίων

Ναι (Δικαστική Υπηρεσία, υπ. Δικαιοσύνης)

44.  

23.06.011.02.496

03/04/2018

Ανάπτυξη συστήματος Ecall

Ναι (Υπ. Μεταφορών, Υπ. Δικαιοσύνης)

45.  

23.06.011.02.495

03/04/2018

Σχέδια οικονομικής στήριξης νεαρών ζευγαριών και νεαρών ατόμων για στέγαση

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

46.  

23.06.011.02.494

03/04/2018

Απόρριψη υγρών αποβλήτων στην Λεμεσό

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

47.  

23.06.011.02.508

12/04/2018

Τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης

Ναι (Υπ. Οικονομικών, Μεταφορών)

48.  

23.06.011.02.555

07/05/2018

Περίπτωση μόνιμης διαμονής παιδιού στο Μακάρειο Νοσοκομείο

Ναι (Υπ. Εργασίας) – εμπιστευτική

49.  

23.06.011.02.556

07/05/2018

Προηγμένη άδεια οδήγησης

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

50.  

23.06.011.02.583

16/05/2018

Διεκδίκηση απλήρωτων ενοικίων

Ναι (Υπ. Δικαιοσύνης)

51.  

23.06.011.02.605

30/05/2018

Νομοσχέδιο για ΦΠΑ στα οικόπεδα

Ναι (Υπ. Οικονομικών)

52.  

23.06.011.02.604

30/05/2018

ΚΔΠ για αλιεία -αγκυροβόληση πλοίων στην Λάρα

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

53.  

23.06.011.02.607

30/05/2018

Προδιαγραφές για δημιουργία νέων παιδικών χαρών

54.  

23.06.011.02.608

31/05/2018

Έκθεση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ποιότητα του αέρα στην Κύπρο

55.  

23.06.011.02.631

13/06/2018

Άστεγοι

Ναι (Υπ. Εργασίας)

56.  

23.06.011.02.632

13/06/2018

Υιοθεσία Παιδιού

Ναι (Υπ. Εργασίας)

57.  

23.06.011.02.644

18/06/2018

Περί Ρύθμισης Διακίνησης Ποδηλάτων

Ναι (Υπ. Μεταφορών)


ΙΑΓ (15/07/2018 – 02/08/2019)

1.    γ

23.06.011.03.075

29/08/2018

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

2.     

23.06.011.03.072

29/08/2018

Διατρήσεις στην κοινότητα Αναλυόντα

3.     

23.06.011.03.073

29/08/2018

Συνδετικοί λειτουργοί

Ναι (Υπ. Παιδείας)

4.     

23.06.011.03.071

29/08/2018

Κακή ποσοτική κατάσταση υπόγειων υδάτων

5.     

23.06.011.03.070

29/08/2018

Τέλη παροχής νερού

6.     

23.06.011.03.069

29/08/2018

Καθυστερημένα έσοδα πώλησης νερού Τοπικές Αρχές

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

7.     

23.06.011.03.074

29/08/2018

Παράνομες εργασίας Μαδαρή

Ναι (Υπ. Εσωτερκών)

8.     

23.06.011.03.085

30/08/2018

Advanced Driving Lessons

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

9.     

23.06.011.03.101

03/09/2018

Προειδοποιητική επιστολή για αναγνώριση επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της μηχανικής

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

10.  

23.06.011.03.102

03/09/2018

Απόβλητα κατεδαφίσεων

11.  

23.06.011.03.114

05/09/2018

Αποστολή μαζικών μηνυμάτων από υπουργείο (GDPR)

Ναι (Υπ. Δικαιοσύνης, Υπ. Μεταφορών, Άμυνας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας)

12.  

23.06.011.03.159

19/09/2018

Σχολικές Εφορείες και Πράσινες Συμβάσεις

Ναι (Υπ. Παιδείας, Γενικό Λογιστήριο)

13.  

23.06.011.03.169

24/09/2018

Επαναλειτουργία χοιροστασίων Ορούντας

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

14.  

23.06.011.03.187

03/10/2018

Ρύποι σε παρόδιες ελιές

Ναι – Υπ. Υγείας

15.  

23.06.011.03.243

12/10/2018

Επεισόδια σκόνης

Ναι (Υπ. Παιδείας)

16.  

23.06.011.03.242

12/10/2018

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

Ναι (Υφ. Ναυτιλίας)

17.  

23.06.011.03.244

12/10/2018

Αλλαγή θερινής ώρας

Ναι (Υπ. Εμπορίου)

18.  

23.06.011.03.271

22/10/2018

Εισαγωγή σκύλων

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

19.  

23.06.011.03.273

24/10/2018

Οικιακές ανεμογεννήτριες

Ναι (Υπ. Ενέργειας)

20.  

23.06.011.03.274

24/10/2018

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

21.  

23.06.011.03.281

29/10/2018

Τερματισμός εργασιών αεροπορικής εταιρείας Cobalt

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

22.  

23.06.011.03.298

31/10/2018

Αποκατάσταση σκυβαλότοπων

Ναι (Υπ. Γεωργίας

23.  

23.06.011.03.325

12/11/2018

Πρόνοιες ευημερίας γονέων ΑΜΕΑ

Ναι (Υπ. Εργασιας)

24.  

23.06.011.03.324

12/11/2018

Πληθυσμός αλεπούδων

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

25.  

23.06.011.03.323

12/11/2018

Σύμβαση για αειφόρο διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

26.  

23.06.011.03.344

19/11/2018

Διαδικτυακές συναλλαγές

Ναι – Υπ. Οικονομικών

27.  

23.06.011.03.384

11/12/2018

Πόσιμο νερό σε διαμερίσματα

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

28.  

23.06.011.03.385

11/12/2018

Κατανάλωση κτηνιατρικών φαρμάκων

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

29.  

23.06.011.03.430

10/01/2019

Σχολικές Βοηθοί

Ναι (Υπ. Παιδείας)

30.  

23.06.011.03.429

10/01/2019

Ολοήμερα Σχολεία

Ναι (Υπ. Παιδείας)

31.  

23.06.011.03.457

21/01/2019

Κατάληξη κλαδεμάτων ακακίων από Τμήμα Δημοσίων Έργων

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

32.  

23.06.011.03.456

21/01/2019

Στρατηγική Μελέτη Επιπτώσεων Αποθηκών Πετρελαιοειδών Λάρνακα

33.  

23.06.011.03.455

21/01/2019

Κατ’ οίκον διανομή φαγητού με μηχανάκια

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

34.  

23.06.011.03.475

30/01/2019

Επιδότηση νόμιμων κατόχων χρήσης γης

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

35.  

23.06.011.03.483

05/02/2019

Λατομείο Σταυροβουνίου

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

36.  

23.06.011.03.484

05/02/2019

Χρήση προτύπου για αντιμετώπιση της διαφθοράς

Ναι (Υπ. Δικαιοσύνης)

37.  

23.06.011.03.499

11/02/2019

Διακίνηση ελαστικών

Ναι (Υπ. Μεταφορών, Υπ. Οικονομικών)

38.  

23.06.011.03.513

21/02/2019

Αγωγός ύδρευσης σε παιχνιδότοπο στο Β Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αυγόρου

Ναι (Υπ. Γεωργίας, Υπ. Παιδείας)

39.  

23.06.011.03.532

12/03/2019

Κοιμητήρια ζώων

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

40.  

23.06.011.03.542

14/03/2019

Πλαίσιο αλιευτικού τουρισμού

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

41.  

23.06.011.03.550

19/03/2019

Προγράμματα ψυχιατρικών κλινικών Γενικών Νοσοκομείων Λεμεσού, Λευκωσίας και Κέντρου Ημέρας

Ναι (Υπ. Υγείας)

42.  

23.06.011.03.581

09/04/2019

Εξωραϊσμός κοίτης ποταμού Τρέμυθου

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

43.  

23.06.011.03.580

09/04/2019

Θάψιμο στάχτης από τσιμεντοποιείο στην περιοχή Πυργών και Κόρνου

44.  

23.06.011.03.616

02/05/2019

Διάθεση γεωργικών προϊόντων

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

45.  

23.06.011.03.644

20/05/2019

Υψηλά επίπεδα υδραργύρου σε μητέρες

Ναι (Υπ. Υγείας)

46.  

23.06.011.03.648

28/05/2019

Αντιμετώπιση κλιματικών αλλαγών με αναδασώσεις

47.  

23.06.011.03.649

28/05/2019

Οχληρία σε εκδρομικούς χώρους

48.  

23.06.011.03.653

30/05/2019

Εγκατάλειψη σχολείου από μαθητές

Ναι (Υπ. Παιδείας)

49.  

23.06.011.03.700

24/06/2019

Δημιουργία Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Ναι (Υπ. Παιδείας)

50.  

23.06.011.03.701

24/06/2019

Αδειοδότηση χρήσης πυροτεχνημάτων

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

51.  

23.06.011.03.741

11/07/2019

Εμπλουτισμός δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης

Ναι (ΡΑΕΚ, Υπ. Δικαιοσύνης, Υπ. Άμυνας, Υπ. Υγείας, Υπ. Γεωργίας)

52.  

23.06.011.03.742

11/07/2019

Υιοθεσία και ΠΙΣ

Ναι (Υπ. Εργασίας)

53.  

23.06.011.03.743

11/07/2019

Εφαρμογή νόμου για ΜΕΕΠ

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

54.  

23.06.011.03.754

23/07/2019

Εμπλουτισμός θαλάσσιων αποθεμάτων

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

55.  

23.06.011.03.753

23/07/2019

Μητρώο δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης- εμπλουτισμός

Ναι (Υπ. Παιδείας)


ΙΑΔ (03/08/2019 – 31/07/2020)

1.     

23.06.011.04.004

29/07/2019

Παραβιάσεις στην παραλία Καφίζη

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

2.     

23.06.011.04.016

19/08/2019

Εγγραφή ανέργων – πρότυπο επαγγελμάτων

3.     

23.06.011.04.027

21/08/2019

Στέγαση ξένων εργατών

Ναι (Υπ. Εργασίας)

4.     

23.06.011.04.033

02/09/2019

Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού

Ναι (Υπ. Εμπορίου)

5.     

23.06.011.04.034

02/09/2019

Αγορά οικοπέδου Καμπέρα για ανέγερση πρεσβευτικής οικίας

Ναι (Υπ. Εξωτερικών)

6.     

23.06.011.04.048

09/09/2019

Δικαιώματα νεοπροσληφθέντων

Ναι (Υπ. Εργασίας)

7.     

23.06.011.04.047

09/09/2019

Επιλογή κλάδου σπουδών με γνώση για στοιχεία ανεργίας

8.     

23.06.011.04.067

17/09/2019

Έργο λεωφόρου Αγλαντζιάς

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

9.     

23.06.011.04.111

Εκκένωση κατασκηνωτικών χώρων

10.  

23.06.011.04.171

22/10/2019

Εμπλουτισμός κτιρίων με έργα τέχνης

Ναι – Υπ. Δικαιοσύνης

11.  

23.06.011.04.228

25/11/2019

Παγίδευση πουλιών

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

12.  

23.06.011.04.229

25/11/2019

Εξώδικα και πληρωμές με βάση το νόμο για άγρια πτηνά

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

13.  

23.06.011.04.247

10/12/2019

Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω φυσικού αερίου

Ναι (Υπ. Ενέργειας – Εμπιστευτική)

14.  

23.06.011.04.310

23/01/2020

Νέο Σχέδιο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Ναι (Υπ. Γεωργίας, Γενική Λογίστρια)

15.  

23.06.011.04.418

10/03/2020

Μέτρα για την ποδηλασία, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες

Ναι (Υπ. Μεταφορών)

16.  

23.06.011.04.419

10/03/2020

Μέτρα για τις πρόνοιες οδηγίας 2018/833 για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και σταθμούς φόρτισης

Ναι (Υπ. Ενέργειας)

17.  

23.06.011.04.420

10/03/2020

Σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Ναι (Υπ. Ενέργειας)

18.  

23.06.011.04.433

17/03/2020

Πλαστικά ντεπόζιτα και πόσιμο νερό σε πολυκατοικίες

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

19.  

23.06.011.04.485

25/05/2020

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Ναι (Υπ. Ενέργειας)

20.  

23.06.011.04.487

25/05/2020

Πληροφοριακό σύστημα Ιππόδαμος

21.  

23.06.011.04.507

09/06/2020

Παράνομη υλοτόμηση

22.  

23.06.011.04.510

09/06/2020

Νερό πισίνων και υπογείων

23.  

23.06.011.04.509

09/06/2020

Στενοτύπιση δικαστηρίων

Ναι – Υπ. Δικαιοσύνης

24.  

23.06.011.04.508

09/06/2020

Εξαφάνιση Παιδιών

Ναι – Υπ. Δικαιοσύνης

25.  

23.06.011.04.523

14/06/2020

Έκθεση ΑΠΕ

Ναι (Υπ. Οικονομικών)

26.  

23.06.011.04.524

15/06/2020

Δημιουργία Επιτροπής Ορυκτών

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

27.  

23.06.011.04.530

18/06/2020

Εξαφάνιση χελιών

Ναι (Υπ. Γεωργίας)

28.  

23.06.011.04.529

18/06/2020

Λίμνη Ροδαφινιών

Nαι (Υπ. Γεωργίας)

29.  

23.06.011.04.534

22/06/2020

Εφαρμογή cyprus bus

30.  

23.06.011.04.537

23/06/2020

Παραλία Μενεού

Ναι (Υπ. Εσωτερικών)

31.  

23.06.011.04.546

26/06/2020

Μεμονωμένη κατοικία

Ναι – Υπ. Γεωργίας

32.  

23.06.011.04.573

07/07/2020

Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων

Ναι (Υπ. Εμπορίου)

33.  

23.06.011.04.572

08/07/2020

Συλλογή στοιχείων ασθενών με καρκίνο

Ναι (Υπ. Υγείας)


ΙΑE (01/08/2020 – 21/04/2021)

1.     

23.06.011.05.021

18/08/2020

Φορολογία καπνού ναργιλέ

Ναι – Υπ. Οικονομικών

2.     

23.06.011.05.036

24/08/2020

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Ναι – Υπ. Ενέργειας

3.     

23.06.011.05.035

25/08/2020

Προστασία κόλπου Πηλού και πεζόδρομος

Nαι – Υπ.Εσωτερικών

Υπ. Γεωργίας

4.     

23.06.011.05.039

26/08/2020

Κανονισμοί κατασκηνωτικών χώρων

Ναι – Υπ. Γεωργίας

5.     

23.06.011.05.040

31/08/2020

Έρευνα Εθνικής Αρχής Ασφαλείας για διαρροές – εμπιστευτική

Ναι – Υπ. Άμυνας

6.     

23.06.011.05.044

09/09/2020

Υλοποίηση σχεδίου δράσης για παιδικούς τραυματισμούς και δηλητηριάσεις

Ναι – Υπ. Υγείας

7.     

23.06.011.05.045

09/09/2020

Aρχείο παιδικών τραυματισμών και δηλητηριάσεων

Nαι- Υπ. Υγείας

8.     

23.06.011.05.048

11/09/2020

Εcocide

Nαι – Υπ. Γεωργίας

9.     

Πρόγραμμα εμβολιασμών σε πευκοδάση

10.  

23.06.011.05.052

14/09/2020

Υλοτόμηση μαύρης πεύκης

Ναι – Υπ. Γεωργίας

11.  

23.06.011.05.051

14/09/2020

Υποχρεωτικά μαθήματα κολύμβησης

Ναι – Υπ. Παιδείας

12.  

23.06.011.05.066

22/09/02

Μηχανογραφικά συστήματα Υπ. Εργασίας

Ναι – Υπ. Εργασίας

13.  

23.06.011.05.073

29/09/2020

Ατύχημα με φωσφίνη δρόμος Λεμεσού

Ναι – Υπ. Μεταφορών

14.  

23.06.011.05.078

02/10/2020

Εφαρμογή οδηγίας για προστασία προσώπων

Ναι – Υπ. Δικαιοσύνης

15.  

23.06.011.05.099

26/10/2020

Απαγόρευση μεταφοράς ζώων σε λεωφορεία

16.  

23.06.011.05.103

27/10/2020

Εξέταση για HIV για πρόσληψη στη δημόσια υπηρεσία

Ναι – Υπ. Οικονομικών

17.  

23.06.011.05.102

27/10/2020

Τεκνοθεσία από οροθετικά πρόσωπα

Ναι – Υπ. Εργασίας

18.  

23.06.011.05.115

05/11/2020

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2018/843/ΕΕ

Ναι – Υπ. Εμπορίου

19.  

23.06.011.05.116

05/11/2020

Μεταφορά της Οδηγίας 2016/943

Ναι- Υπ. Εμπορίου

20.  

23.06.011.05.148

12/12/2020

Διαχείριση οικιακών φαρμάκων

Υπ. Γεωργίας

21.  

23.06.011.05.168

11/12/2020

Εσωτερικός Έλεγχος Υπουργείων

Ναι – Υπ. Εξωτερικών (εμπιστευτική), Υφυπουργείο Έρευνας, Υπ. Μεταφορών, Υπ. Υγείας, Υπ. Παιδείας

22.  

23.06.011.05.179

05/01/2021

Νομοθετικό πλαίσιο για τα γυμναστήρια

23.  

23.06.011.05.215

17/02/2021

Παράνομοι πυροβολισμοί άγριων πουλιών

24.  

23.06.011.05.225

05/03/2021

Διαδικασία και αριθμός υιοθεσιών

25.  

23.06.011.05.226

11/03/2021

Συστέγαση λυκείων και γυμνασίων

26.  

23.06.011.05.227

11/03/2021

Αριθμός εκτρώσεων μέσω ΓΕΣΥ

27.  

23.06.011.05.233

23/11/2021

Τοποθέτηση συρματομπλέγματος – Αστρομερίτη

                       


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...